Σε μείζον ζήτημα για την πληροφόρηση των καταναλωτών, για τη διείσδυση νέων κατηγοριών τροφίμων στην αγορά και για την ίδια τη βιομηχανία του τομέα εξελίσσεται η υπόθεση των αναγραφόμενων στην ετικέτα επί της συσκευασίας κάθε τροφίμου, καθώς περιλαμβάνει πλέον κρίσιμη διατροφική ενημέρωση. Πρόσφατα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σχετική έκθεση, έπειτα από 18μηνο συζητήσεων.

Όπως επισημαίνει στο «σελφ σέρβις» ο Έλληνας ευρωβουλευτής, κ. Κρίτων Αρσένης, οι ετικέτες στα τρόφιμα πρέπει να αναγράφουν πληροφορίες, σχετικά με την περιεκτικότητά τους σε θερμίδες και τη θρεπτική τους αξία. Οι πληροφορίες αυτές επιβάλλεται να είναι άμεσα κατανοητές και να μην παραπλανούν, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν συνειδητοποιημένες επιλογές. Ωστόσο, η Επιτροπή απέρριψε την καθιέρωση ενός πανευρωπαϊκού σήματος, δηλωτικού της υψηλής περιεκτικότητας θερμίδων των τροφίμων.

Η έκθεση της Επιτροπής, κατά τον κ. Αρσένη, στοχεύει να εκσυγχρονίσει, να απλοποιήσει και να κάνει πιο ευανάγνωστη τη σήμανση των τροφίμων μέσα στην ΕΕ. Ακόμη, επιφέρει μικρές αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τις υποχρεωτικά αναγραφόμενες πληροφορίες στις συσκευασίες των τροφίμων (πχ ονομασία, λίστα των συστατικών, πληροφορίες «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και «χρήση πριν από», συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης), ενώ προσθέτει έναν νέο όρο όσον αφορά στην αναγραφή σημαντικών πληροφοριών για τη διατροφική αξία των τροφίμων. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, μάλιστα, εκτίμησε ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται και η χώρα προέλευσης του προϊόντος.

Η νέα σήμανση
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν ότι σημαντικές διατροφικές πληροφορίες, όπως η περιεκτικότητα σε θερμίδες, λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες, ζάχαρη και αλάτι, πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη διατροφής που κυκλοφορούν στην ΕΕ. Στον σχετικό κατάλογο πρόσθεσαν και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, ίνες, φυσικά και τεχνητά τρανς-λιπαρά, των οποίων η αναγραφή, σύμφωνα με πρόταση της ΕΕ, ήταν προαιρετική.

Όλες οι υποχρεωτικές διατροφικές πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται στο μπροστινό μέρος του πακέτου/συσκευασίας κάθε τροφίμου. Ωστόσο, επειδή η περιεκτικότητα σε θερμίδες είναι η πιο σημαντική πληροφορία για τους καταναλωτές, οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν νέες διατάξεις, ώστε να εξασφαλίσουν την πλέον εμφανή αναγραφή της στις συσκευασίες.

Οι τροπολογίες που είχαν καταθέσει διάφορα μέλη του Κοινοβουλίου, ως προς τη χρωματική κωδικοποίηση των συσκευασιών των προϊόντων, απορρίφθηκαν. Όπως τονίζει ο κ. Αρσένης, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ο κανονισμός να αναφέρεται μόνο σε γενικούς κανόνες, σχετικά με το πώς οι πληροφορίες πρέπει να εμφανίζονται, χωρίς να υποδεικνύεται ένα συγκεκριμένο σύστημα, με το επιχείρημα ότι έτσι τα μέλη-κράτη μπορούν να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν τους δικούς τους κανόνες σήμανσης.

Επίσης, αποφάσισαν να ενισχυθούν οι διατάξεις που εξασφαλίζουν τους καταναλωτές από παραπλανητικές συσκευασίες τροφίμων. Ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές επέμειναν πως δεν πρέπει να μπαίνουν ετικέτες, που ενδεχομένως αφήνουν την εντύπωση άλλου προϊόντος από εκείνο που σημαίνουν. Εάν ένα συστατικό του έχει αντικατασταθεί, αυτό πρέπει να φαίνεται καθαρά στην ετικέτα.


Αναγραφή χώρας προέλευσης
Όσον αφορά στο καίριο για την Ελλάδα ζήτημα της αναγραφής της χώρας προέλευσης, αυτή καθίσταται υποχρεωτική στο κρέας, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά, τα φρέσκα οπωροκηπευτικά και σε άλλα προϊόντα χωρίς πρόσθετα συστατικά στη σύνθεσή τους. Επίσης, είναι υποχρεωτική στο κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια, όταν αυτά αποτελούν συστατικά επεξεργασμένων τροφίμων.

Σημαντικό ζήτημα, κατά τον κ. Αρσένη, είναι και το ευανάγνωστο της γραφής των ετικετών στις συσκευασίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή συνέστησε να επισημαίνονται ξεκάθαρα και τα προϊόντα που περιέχουν «νανο-υλικά», με την αναγραφή, πχ, του χαρακτηρισμού «νάνο» στη λίστα των συστατικών. Επιπλέον, ζητήθηκε να εξαιρεθούν τα αλκοολούχα ποτά από την υποχρεωτική αναγραφή των διατροφικών τους συστατικών.

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις θερμίδες και τις θρεπτικές ουσίες πρέπει να δίνονται ανά 100 γρμ ή 100 ml και ενδεχομένως ανά μερίδα. Ακόμη τάχθηκαν υπέρ του να γίνονται συγκρίσεις ως προς το περιεχόμενο σε θερμίδες και συγκεκριμένες θρεπτικές ουσίες, καθιστώντας σαφές πως τέτοιου είδους συγκρίσεις μπορεί, παραδειγματικά, να είναι του τύπου: «οι μέσες ημερήσιες ανάγκες μιας γυναίκας μέσης ηλικίας και οι προσωπικές καθημερινές ανάγκες ενός καταναλωτή μπορεί να διαφέρουν»…

Προκειμένου να δοθεί στη βιομηχανία αρκετός χρόνος προσαρμογής στις νέες διατάξεις, όσα καινούργια δεδομένα σχετίζονται με τη σήμανση των τροφίμων θα τεθούν σε εφαρμογή ύστερα από τρία χρόνια. Για τις επιχειρήσεις τροφίμων, που απασχολούν λιγότερους από 100 εργαζόμενους και έχουν ετήσιο τζίρο κάτω από 5 εκατ. ευρώ, οι νέες διατάξεις θα εφαρμοστούν ύστερα από 5 χρόνια.

Αγροτικά προϊόντα
Η υποχρεωτική σήμανση των αγροτικών προϊόντων, κατά τον κ. Αρσένη, αφενός ενημερώνει τους καταναλωτές και αφετέρου τονώνει την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών τους, ενώ η νομική προστασία από τις απομιμήσεις των προϊόντων με ένδειξη προέλευσης ενισχύει την ποιότητά τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) πρόσφατα ενέκρινε σχετικό ψήφισμα για τη σήμανση των αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, ψήφισε υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων και των δύο κύριων εργαλείων του, δηλαδή των ενδείξεων Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), για προϊόντα που προέρχονται εξ ολοκλήρου από την ίδια περιοχή, και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), για προϊόντα που συνδέονται στενά με συγκεκριμένη περιοχή, όπου πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα από τα στάδια της παραγωγής τους.

Για την αντιμετώπιση των υπαρκτών μειονεκτημάτων του συστήματος, που μεταξύ άλλων «δανείζονται» και προϊόντα από περιοχές εκτός ΕΕ, το ψήφισμα προτείνει την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να αποκτήσουν ρόλο στη διαχείριση των σημάτων οι συνεταιρισμοί παραγωγών τέτοιων προϊόντων.

Ένα τρίτο σύστημα, περιορισμένης χρήσης, που ισχύει στην ΕΕ είναι το «Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν» (ΕΠΙΠ), που προβάλλει τον παραδοσιακό χαρακτήρα ενός προϊόντος, συνδεόμενο είτε με την προέλευση των συστατικών του είτε με τη μέθοδο παρασκευής του.

Σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ, απαραίτητο εργαλείο για την καταπολέμηση των απομιμήσεων προϊόντων και λογότυπων είναι η δημιουργία δεσμευτικού διεθνούς καταλόγου προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, ενώ παράλληλα η ΕΕ καλείται να παράσχει στους οργανισμούς πιστοποίησης οικονομική και τεχνική στήριξη για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.

Στα πρωτογενή αγροτικά προϊόντα, για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η χώρα προέλευσής τους. Για την ικανοποίηση αυτού του όρου κατά τρόπο που δεν θα επιβαρύνεται υπερβολικά το κόστος, προτείνονται εναλλακτικές μέθοδοι σήμανσης, όπως η χρήση γραμμικού κώδικα ή ειδικής ιστοσελίδας. Κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορεί να αναγράφεται εθελοντικά από τους παραγωγούς.

Επιπλέον, η ΕΕ εξουσιοδοτήθηκε από το ΕΚ να εξετάσει κι άλλους τρόπους ενημέρωσης των καταναλωτών, όπως με την εισαγωγή ευρωπαϊκού λογότυπου ποιότητας.

Η διάθεση του ψωμιού
Πρόσφατα η Συνομοσπονδία των Αρτοποιών της Καταλονίας κατήγγειλε στους αρμόδιους κρατικούς και δημοτικούς φορείς της χώρας τις κακές πρακτικές στη διάθεση του άρτου, κυρίως όσον αφορά στη συσκευασία του, από υπεραγορές, καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης, πρατήρια βενζίνης, παντοπωλεία, οπωροπωλεία κά.

Η Ισπανική Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αρτοποιίας (CEOPAN) υπέβαλε διάφορα έγγραφα στην ισπανική Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων και Διατροφής, ζητώντας να προσδιορίσει η Αρχή το αναγκαίο της πώλησης του άρτου, όχι μόνον σε συσκευασία, αλλά σε σφραγισμένη συσκευασία, όταν το προϊόν διατίθεται από καταστήματα αυτοεξυπηρέτησης.

Το όλο ζήτημα, μαζί με ευρύτερες κυοφορούμενες εξελίξεις στην αγορά του ψωμιού, έχει ήδη φτάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.