Σήμα ποιότητας αποκτά το γάλα της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο θα συμβάλει στην αναγνώριση, καταξίωση, προβολή και προώθηση της τοπικής παραγωγής. Το δίκτυο Μεταποιητών Γάλακτος Δυτικής Μακεδονίας, που θα αποτελείται αρχικά από 26 γαλακτοπαραγωγούς-τυροκόμους της περιοχής, υλοποιεί τη σχετική πρωτοβουλία, η οποία, όπως δηλώνεται σχετικά, θα προστατεύσει τα προϊόντα τής περιοχής από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και από πιθανές νοθείες.

Το σήμα περιέχει την ελληνική σημαία, υποδηλώνοντας την καταγωγή του, και τέσσερα αστέρια, τα οποία συμβολίζουν ισάριθμους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι της Καστοριάς, της Φλώρινας, των Γρεβενών και της Κοζάνης. Το νέο σήμα θα παρουσιαστεί επίσημα σε επικείμενο Φεστιβάλ Γάλακτος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ενώ αμέσως μετά θα διεξαχθεί καμπάνια ενημέρωσης των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να προσχωρήσουν και άλλοι στην πρωτοβουλία.