Ένα σύμφωνο μόνο διαφοροποιεί τις λέξεις «ισχύς» και «ιχθύς». Αυτή η σύνδεση αποδεικνύεται πως δεν είναι τυχαία. Όταν λείπει η ισχύς, εύκολα μπορεί μια σημαντική ομάδα ατόμων να οδηγηθεί σε... σιγή ιχθύος.

Τα χρόνια της κρίσης προσφέρουν υλικό για μελέτη και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε πολλαπλά πεδία. Ένα από αυτά, που έρχονται συχνά στο προσκήνιο και στη χώρα μας από τα πρώτα χρόνια εκδήλωσης των επιπτώσεων που είχαν οι υφεσιακές πολιτικές, είναι η μεταφορά της έδρας πολλών επιχειρήσεων εκτός Ελλάδος, αλλά και η υποβάθμιση της εγχώριας διοίκησης αρκετών πολυεθνικών ομίλων.

Ακόμη και επιχειρήσεις με τεράστια κέρδη, έχοντας ως κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής τους την αναζήτηση ευνοϊκότερων συνθηκών μεγιστοποίησης των κερδών τους, μεταναστεύουν, συνήθως ως προς την έδρα τους ή την παραγωγή τους, ώστε να αξιοποιήσουν τα περιθώρια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τις μικρότερες αγορές, συνήθως η διοίκηση των επιχειρήσεων υποβαθμίζεται ως προς τον ρόλο της, προς εξοικονόμηση πόρων, αλλά και λόγω νέας ιεράρχισης της σημαντικότητάς τους, βάσει των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων. Έτσι, μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, πολλά ανώτερα στελέχη φεύγουν στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας ίσως υψηλότερης βαθμίδας ρόλους από ό,τι στη χώρα μας, αλλά ουσιαστικά υποβαθμιζόμενα ως προς την ισχύ τους, ενώ όσα απομένουν, λειτουργούν σε πιο αυστηρό πλαίσιο, όπως καθορίζεται από τους κανόνες της μητρικής εταιρείας.

Όσοι παρακολουθούν τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών των μεγάλων κυρίως επιχειρήσεων, δεν μπορεί παρά να διαπιστώνουν πως κινούνται, εκτός εξαιρέσεων, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών ανακοινώσεων, γραπτών ή προφορικών, είτε πραγματοποιούνται στο «προστατευμένο» περιβάλλον μιας εταιρικής εκδήλωσης ή μιας εκδήλωσης δημοσίων σχέσεων.

Είναι αλήθεια πως και στο παρελθόν οι δημοσιογράφοι του επιχειρηματικού ρεπορτάζ αντιμετώπιζαν συχνά, για παράδειγμα, τον σκόπελο της συνέντευξης… εξ απόστάσεως, με την αποστολή γραπτών ερωτήσεων και την παραλαβή απαντήσεων που είχαν περάσει από τη διαδικασία «αποστείρωσης», όχι μόνο εκ μέρους του συνεντευξιαζόμενου, αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και της μητρικής εταιρείας!

Και τότε το έργο της ενημέρωσης ήταν δύσκολο, κινούμενο σε όρια που θεωρούσαμε πως αν ξεπεραστούν, υπήρχε ο κίνδυνος να απαξιωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε η ενημέρωση για τις επιχειρηματικές εξελίξεις, η ανάλυσή τους και η εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων για το μέλλον κάθε κλάδου να είναι έωλη. Σήμερα διαπιστώνουμε πως οι εξελίξεις των προηγούμενων ετών, τόσο στην οικονομία όσο και στην επιχειρηματική πραγματικότητα, έχουν οδηγήσει ακόμη περισσότερα στελέχη να τηρούν σιγή ιχθύος. Οι απόψεις για την πορεία των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως για τη στρατηγική τους, που κατατίθενται μέσω ανοιχτής συζήτησης, στο πλαίσιο συνεντεύξεων ή δημόσιων επιχειρηματικών εκδηλώσεων, αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής επιμονής. Οι ευγενικές αρνήσεις ή η ανοιχτή δήλωση αποχής από τον δημόσιο διάλογο για θέματα που απασχολούν την αγορά και χρήζουν ανάλυσης με τη συμβολή των άμεσα εμπλεκόμενων είναι ο κανόνας.

Το γεγονός αυτό κάθε άλλο παρά δείκτης υγείας μπορεί να θεωρηθεί. Όχι μόνο αποτελεί ένδειξη ανασφάλειας ή –ακόμη χειρότερα–ψευδαίσθησης ισχύος μέρους της ανώτερης και μεσαίας διοίκησης αρκετών επιχειρήσεων, αλλά στενεύει και τα περιθώρια εντός των οποίων μπορεί να γίνει ένας εποικοδομητικός διάλογος, ώστε, με όλα τα στοιχεία στο φως, ο κάθε οργανισμός να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του.

Το πρόσφατο παρελθόν βρίθει παραδειγμάτων εταιρειών που κατέρρευσαν, έχοντας ως κανόνα στις σχέσεις με τη δημοσιογραφική κοινότητα την παροχή «αποστειρωμένης» ενημέρωσης. Σήμερα, όσοι αναγνωρίζουν τη διαφορά της αξίας μεταξύ μιας είδησης και μιας φήμης ή μιας «καλλωπισμένης» εταιρικής δήλωσης, εξακολουθούν να αναζητούν ψήγματα ουσιαστικής ειδησεογραφίας στα ελάχιστα μέσα που έχουν καταφέρει να διασώσουν τη δημοσιογραφική τους ταυτότητα. Δεν αρκεί.

Αν η πλειονότητα των στελεχών κατανοήσει πως η αποχή από τη δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση δεν υπηρετεί μακροπρόθεσμα τον οποιονδήποτε κλάδο, μπορούμε να ελπίζουμε ότι από την εποχή της εκκωφαντικής σιωπής θα περάσουμε στην εποχή του ελεύθερου, τολμηρού, εμπεριστατωμένου λόγου, που πρέπει να χαρακτηρίζει όσους θέλουν πραγματικά να έχουν ρόλο σε μια αγορά, η οποία θα λειτουργεί με όρους υγείας.