Το έργο της Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Κρίθηκε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής κατανόηση από πλευράς καταναλωτικού κοινού ως προς τις ενδείξεις στις ετικέτες τροφίμων, ώστε οι καταναλωτές να καταναλώνουν με ασφάλεια, αλλά και να μειώνεται η σπατάλη τροφίμων, η περιβαλλοντική επιβάρυνση και να εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση χρημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων, τα νοικοκυριά πραγματοποιούν το 50% της συνολικής ετήσιας σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα, όπου απορρίπτονται περισσότεροι από 2 εκατ. τόνοι ανά δωδεκάμηνο.

Ένα πολύ σημαντικό εύρημα είναι ότι το περίπου 33% των καταναλωτών παρερμηνεύει την ένδειξη περί «Ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από». Ο ΣΕΒΤ, ως φορέας που επεμβαίνει δημόσια, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα στις διεργασίες και εξελίξεις που αφορούν τη νομοθεσία και τα γενικότερα ζητήματα του κλάδου τροφίμων, αλλά και την προώθηση σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής, στηρίζει την προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού.

Η ένδειξη «ανάλωση έως» δηλώνει την ημερομηνία μέχρι την οποία είναι ασφαλές να καταναλωθεί το τρόφιμο και χρειάζεται απαραιτήτως σε νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα, όπως κρέας, ψάρι, κομμένες σαλάτες, γάλα. Ανεξαρτήτως ένδειξης, μετά το άνοιγμα συσκευασίας ακολουθούνται οι οδηγίες για το χρόνο διατήρησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter