Ο ΣΕΒΤ, επιδιώκοντας ουσιαστικό ρόλο στην μετάβαση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία, αναλαμβάνει δράσεις, με πιο σημαντικές, πρώτον, τη λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αειφορίας, με σκοπό τη συζήτηση και τη διαχείριση των σύγχρονων περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν τη βιομηχανία του κλάδου, καθώς και την ανάδειξη των «πράσινων» τεχνολογιών.

Δεύτερον, τη διεξαγωγή έρευνας μεταξύ των μελών του για την αποτύπωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Τρίτον, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, όπως το CIRCforBIO, που αποκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μέσω της αξιοποίησης των οικιακών αποβλήτων, όπως και αυτών των βιομηχανιών του κλάδου, για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Και τέταρτον, την υποστήριξη του έργου της Τράπεζας Τροφίμων, μέσω της συμμετοχής των μελών του ΣΕΒΤ στο πρόγραμμά της κατά της σπατάλης των τροφίμων. «Απώτερος στόχος της βιομηχανίας τροφίμων είναι η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων διατροφής, με βελτιωμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και προστιθέμενη αξία, που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΕΒΤ, που εκδόθηκε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.