Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και η Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τροφίμων (ΕΤΑΤ ΑΕ) διοργανώνουν τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2009, στο ξενοδοχείο Electra Palace, Εσπερίδα για την επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life». Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει ο ΣΕΒΤ και η ΕΤΑΤ ΑΕ για τη συγκρότηση της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life», στο πλαίσιο της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής. Στόχος της Πλατφόρμας είναι η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την τεχνολογία στην περιοχή των τροφίμων και της διατροφής, μέσω της οποίας θα καθορίζονται οι εθνικές ερευνητικές προτεραιότητες, θα αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της έρευνας και θα διευκολύνεται η συνεργασία και σύνδεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με τις επιχειρήσεις.

Οι εργασίες της Εσπερίδας θα ξεκινήσουν με χαιρετισμό που θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούσης, ο Πρόεδρος της ΕΤΑΤ ΑΕ, κ. Δ. Ταραντίλης, ο Γενικός Γραμματέας ‘Ερευνας και Τεχνολογίας, καθ. κ. Φ. Τσαλίδης, και οι Πρυτάνεις Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Αθήνας. Καλεσμένοι ομιλητές είναι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life», της Ιταλικής και της Ισπανικής Πλατφόρμας, της Γενικής Γραμματείας ‘Ερευνας και Τεχνολογίας, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, του ΣΕΒΤ και της ΕΤΑΤ ΑΕ.

Η συμμετοχή στην Εσπερίδα είναι ελεύθερη. Για την παρακολούθησή  της είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο site του Συνδέσμου www.sevt.gr