Με θέμα «Η βιομηχανία τροφίμων και οι σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου» πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου στη Λάρισα ενημερωτική εκδήλωση του ΣΕΒΤ, σχετικά με την πρόοδο του ευρωπαϊκού έργου PEFMED, του οποίου ο ΣΕΒΤ είναι βασικός εταίρος.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εφαρμογή «πράσινων» εφαρμογών σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, προβλήθηκε η σχετική συμβολή των επιχειρήσεων τροφίμων της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ζ. Μαμούρης, τόνισε την ανάγκη της στενής συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικού κόσμου και πανεπιστημίων, προκειμένου να συμβάλουν από κοινού στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου στην περιοχή, ενώ ο κ. Ε. Καλούσης, πρόεδρος του ΣΕΒΤ, αναφέρθηκε στις σχετικές εξελίξεις εντός και εκτός των συνόρων, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και τη σημασία που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τον κλάδο.

Εκ μέρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ο κ. Ν. Λούλης επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου των τροφίμων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αναφέρθηκε στις προκλήσεις για τις επιχειρήσεις του ως ευκαιρίες για τη δημιουργία υπεραξίας στα προϊόντα τους με φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο.

Επίσης, έγιναν παρουσιάσεις περιπτώσεων συνεργασίας της βιομηχανίας τροφίμων και της ερευνητικής κοινότητας και αναφορές στις προτεραιότητες του κλάδου στους τομείς της διατροφής και της υγείας, του R&D, της βιώσιμης ανάπτυξης και της της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, ενώ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου PEFMED, η πιλοτική δοκιμή για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των παραγωγών φέτας και η σχετική εμπειρία της ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ.

Εξάλλου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής στις 16 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ δήλωσε: «Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων δίνει έμφαση στις νέες τάσεις και ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία. Επενδύει στη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών για τις ισορροπημένες και υγιεινές διατροφικές συνήθειες και προσφέρει ποιοτικά, ασφαλή και ανταγωνιστικά ελληνικά προϊόντα, που ξεχωρίζουν σε ολόκληρο τον κόσμο».