Από 1ης Ιουλίου είναι υποχρεωτική η αναγραφή της καταγωγής του ελαιόλαδου πάνω στη συσκευασία. Σύμφωνα με την σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), για το εξαιρετικά παρθένο και το παρθένο ελαιόλαδο θα αναγράφεται υποχρεωτικά στη σήμανση, εάν είναι ελληνικής καταγωγής ή καταγωγής από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ή από μια τρίτη, εκτός ΕΕ, χώρα, με αναφορά της συγκεκριμένης χώρας.

Ενώ στα μείγματα ελαιόλαδων θα πρέπει να αναγράφεται ότι πρόκειται για μείγμα και, ανάλογα την προέλευση, θα αναγράφεται «μείγμα ελαιολάδων Ευρωπαϊκής Κοινότητας», «μείγμα ελαιολάδων εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας» και «μείγμα ελαιολάδων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μη». Για τα ελαιόλαδα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) ακολουθείται διαφορετική ειδική διαδικασία, ενώ για το ελαιόλαδο, που αποτελείται από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, καθώς
και το πυρηνέλαιο, δεν επιτρέπεται η αναγραφή προέλευσης.