Αύξηση των εξαγωγών τροφίμων, ποτών και αγροτικών προϊόντων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 προβλέπει και αναμένει η πλειονότητα των Ελλήνων παραγωγών που ήδη πραγματοποιούν εξαγωγές, σύμφωνα με έκθεση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Οι θετικές απαντήσεις ως προς τις επιχειρηματικές προσδοκίες για τις επιχειρήσεις τους ανήλθαν σε 55% για τους ερωτηθέντες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αγροδιατροφής, των τροφίμων, των ποτών και του καπνού.

Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό θετικών προσδοκιών για το πρώτο εξάμηνο του 2024, πίσω από τα χημικά, πλαστικά και φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά και τα δομικά υλικά. Το 31% των ερωτηθέντων απάντησε ότι αναμένει σταθερές εξαγωγές και μόλις το 14% εκτίμησε ότι οι εξαγωγές που κάνει η εταιρεία του θα μειωθούν.

Γιατί διαβλέπουν αύξηση εξαγωγών – Οι κυρίαρχοι παράγοντες
Συνολικά, το 53% των ερωτηθέντων εκτίμησε αύξηση εξαγωγών, η οποία αναλύθηκε, βάσει της έρευνας του ΣΕΒΕ, ως εξής: Το 54% ποντάρει στην εξεύρεση νέων διεθνών πελατών, το 44% βλέπει αυξημένη διεθνή ζήτηση για το προϊόν που εξάγει, το 18% εκτιμά ότι προσφέρει βελτιωμένο προϊόν, το 17% έριξε το βάρος στη δημιουργία νέου προϊόντων και αναμένει τα αποτελέσματα στις πωλήσεις, το 17% στηρίζεται σε εποχιακή ζήτηση, το 13% στηρίζει τις θετικές προοπτικές στην ανάπτυξη του παγκοσμίου εμπορίου που παρατηρεί και το 1% εκτιμά ότι οι θετικές προοπτικές συνδέονται με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ελέω υποτίμησης του ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων.

Ειδικότερα, ως προς το υποσύνολο του 53%, το 21% αυτού βλέπει μεγάλη αύξηση εξαγωγικών επιδόσεων στον κλάδο του στο πρώτο εξάμηνο του 2024, το 1% πολύ μεγάλη αύξηση και το 78% μικρή αύξηση.

Άλλωστε, το 41% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα αυξηθεί η παγκόσμια ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, ως πρώτο και κύριο παράγοντα ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι προσδοκίες εγχώριων πωλήσεων
Αναφορικά με τις εγχώριες πωλήσεις, οι προσδοκίες διαμορφώθηκαν ως εξής: Αύξηση αναμένει το 61% των ερωτηθέντων, σταθερότητα το 30% και μείωση το 9%. Από τις επιχειρήσεις που εξέφρασαν αισιόδοξη στάση και αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του δείγματος, το 54% εξ αυτών το απέδωσε στην αυξημένη ζήτηση για το προϊόν τους, το 46% στην ευνοϊκή εγχώρια οικονομική συγκυρία και το 30% στην εποχιακή ζήτηση. Σε μικρότερο βαθμό αναμένεται να επιδράσουν η δημιουργία νέου προϊόντος (19%), η εξεύρεση νέων πελατών (19%), η βελτίωση του υφιστάμενου προϊόντος (13%) και η ευνοϊκή διεθνής οικονομική συγκυρία (6%). Το 78% των αισιόδοξων απαντήσεων δήλωσε ότι αναμένει μικρή αύξηση των εγχώριων πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ το 21% αναμένει μεγάλη αύξηση. Μόλις το 1% αναμένει πολύ μεγάλη αύξηση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter