Παρατάθηκαν τελικά κατά δέκα ημέρες οι προθεσμίες υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησής του, προς διευκόλυνση των εργοδοτών.

Παρατάθηκαν τελικά κατά δέκα ημέρες οι προθεσμίες υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησής του, προς διευκόλυνση των εργοδοτών.

Την αναστολή της υποχρεωτικής υποβολής των ΑΠΔ (στις 11/2 έληγε κανονικά η προθεσμία για τις μεγάλες επιχειρήσεις) είχε ζητήσει ο πρόεδρος του ΣΕΣΜΕ, κ. Π. Παντελιάδης, επισημαίνοντας σειρά προβλημάτων και εκκρεμοτήτων που θίγουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων.

Ο κ. Παντελιάδης τόνισε ότι η αναγκαία και χρήσιμη προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του ΙΚΑ κινδυνεύει να αποτύχει εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής των νέων μέτρων και ότι είναι προτιμότερο να ανασταλούν για μικρό χρονικό διάστημα οι σχετικές διαδικασίες, μέχρι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες, παρά να τεθεί σε κίνδυνο ολόκληρο το εγχείρημα.

Τα έξι εμπόδια για τις επιχειρήσεις του κλάδου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΣΜΕ, τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι τα εξής:

1. Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ κατατάσσεται στις κατηγορίες με τους κωδικούς 5211 και 5212, από τους οποίους όμως λείπουν σειρές ειδικοτήτων των απασχολουμένων στα σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν οι ειδικότητες όλων των εργαζομένων που απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες: μηχανικοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι (εγκαταστάτες), βοηθοί ηλεκτρολόγων, υδραυλικοί, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, υπομηχανικοί, τεχνολόγοι – ηλεκτρολόγοι. Επιπλέον απουσιάζουν οι ειδικότητες των αγοραστών, προϊσταμένων τμημάτων, επιθεωρητών, βοηθών διευθυντών, υποδιευθυντών, γενικών διευθυντών, καθαριστριών, πωλητριών μειωμένης απασχόλησης κλπ.

2. Το διάστημα μεταξύ έκδοσης της μισθοδοσίας και υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (έως τις 11 κάθε μήνα) είναι ασφυκτικά μικρό. Τουλάχιστον για την πρώτη περίοδο προσαρμογής απαιτείται περισσότερος χρόνος.

3. Δεν έχει διευκρινισθεί τι ισχύει με τους εργαζόμενους των οποίων οι ειδικότητες έχουν «καταργηθεί», καθώς και τι γίνεται με τους εργαζόμενους που αλλάζουν ειδικότητα (π.χ. από ταμίας σε πωλητή).

4. Δεν έχουν λυθεί ακόμη τα προβλήματα μηχανογράφησης των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. Αυτό δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και τις μικρές, οι οποίες είτε δεν βρίσκουν στην αγορά τα κατάλληλα προγράμματα είτε καλούνται να τα ακριβοπληρώσουν.

5. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη η προβλεπόμενη από το νόμο Υπουργική Απόφαση που εξειδικεύει τα μέτρα.

6. Το προσωπικό του ΙΚΑ βρίσκεται πραγματικά σε αδυναμία να απαντήσει στα ερωτήματα που τίθενται καθημερινά από τις επιχειρήσεις.