Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στη Σερβία, οι εξαγωγές των προϊόντων κρέατος της χώρας προς την Ελλάδα ανήλθαν στους 139,9 τόνους για το 2020, ενώ για το 2021, αυξήθηκαν στους 146,5 τόνους, με – παραδόξως – ταυτόχρονη μείωση της αξίας τους. Αναλυτικότερα, όσον αφορά στις εισαγωγές κρέατος από την Ελλάδα στη Σερβία, εκείνες άγγιξαν τους 59,7 τόνους σε ποσότητα για το 2020, ενώ το 2019 ανήλθαν στους 91,1 τόνους. Σχετικά με τις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, αυτές έφτασαν τους 405.2 τόνους το 2020 και τους 478.8 τόνους για το 2021.

Η συνολική εικόνα για την παραγωγή κρέατος της Σερβίας μάς φανερώνει ότι υπήρχε βελτίωση κατά 0,21%, ήτοι από 515.903 τόνους το 2019 και ανήλθε σε 516.977 τόνους το 2020. Ύστερα από την πτώση κατά 9,32% του 2015, η συνολική παραγωγή κρέατος αυξήθηκε κατά 11,73 % το 2020. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές των γαλακτοκομικών προϊόντων για το 2020 έφτασαν τους 5.065,1 τόνους, παρατηρώντας, επίσης, μία αύξηση και στον συγκεκριμένο τομέα με 5.569 τόνους.

Τρίτη η Ελλάδα ως εξαγωγέας εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου προς τη Σερβία με 231 τόνους για το 2021
Μελετώντας την κατανάλωση ελαιόλαδου στη Σερβία, οι κύριοι προμηθευτές εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου προς τη χώρα για το 2021, είναι η Ιταλία με 1.319 τόνους, ακολουθεί η Ισπανία με 477 τόνους και στην τριάδα με τους βασικούς εξαγωγείς προς τη Σερβία, εντάσσεται και η Ελλάδα με 234 τόνους.

Σημειωτέον ότι η Ιταλία και η Ελλάδα κατέχουν, περίπου, το 90% της αγοράς.
Οι κλαδικές «αδυναμίες» παραγωγής ή διεθνούς προώθησης ελληνικού ελαιόλαδου είναι αλληλένδετες με τις εξαγωγικές επιδόσεις του εν λόγω προϊόντος σε πολλές ξένες αγορές,
όπως της Σερβικής, βάσει των παρατηρήσεων της σχετικής έρευνας αγοράς.

Δεδομένου ότι οι ελληνικές εξαγωγές ελαιόλαδου πραγματοποιούνται, κυρίως, σε μορφή χύμα, κύριος στόχος είναι να μεταβληθούν οι όροι εμπορίας του, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία του και τα αντίστοιχα έσοδα από τη διάθεσή του στο εξωτερικό.

Το μερίδιο του ελληνικού ελαιόλαδου είναι περιορισμένο διότι διατίθεται, κυρίως, από ελληνικών συμφερόντων σημεία πώλησης, όπως από την αλυσίδα Super Vero κλπ. και λιγότερο από άλλες, μεγαλύτερες αλυσίδες.

Οι ανωτέρω λόγοι επιβάλλουν τη δρομολόγηση σειράς δράσεων για την αύξηση του μεριδίου του ελληνικού ελαιόλαδου και της ελιάς στη σερβική αγορά.

Προτάσεις ενίσχυσης παρουσίας της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων στην σέρβικη αγορά
Μέσα από στοχευμένες ενέργειες, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων δύναται να εδραιώσει την παρουσία της στην σέρβικη αγορά. Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σερβία, μία τέτοια ενέργεια, είτε αυτοτελώς, είτε ως συντονισμένη προσπάθεια φορέων και επιχειρήσεων, θα μπορούσε να είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της ελληνικής κουζίνας και των ευεργετικών για την υγεία ιδιοτήτων του παρθένου ελαιόλαδου, με συχνές επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Επιπλέον, η πραγματοποίηση διαφημιστικών εκστρατειών βοηθά στη δημιουργία της απαραίτητης «κουλτούρας» κατανάλωσης ελληνικού παρθένου ελαιόλαδου σε σχέση με ανταγωνίστριες χώρες.

Η διείσδυση στον τομέα των εστιατορίων και ξενοδοχείων όπου χρησιμοποιείται, κυρίως, ιταλικό και ισπανικό ελαιόλαδο, καθώς και προώθηση ελληνικού πολτού ελιάς, θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας στη σέρβικη αγορά στον συγκεκριμένο τομέα. Σημαντική είναι και η χρήση βασικής ετικέτας συσκευασίας στα σερβικά, με προτάσεις χρήσης προϊόντος.

Επίσης, η ανάδειξη ελαιοπαραγωγικών περιοχών της Ελλάδας κρίνεται απαραίτητη, ούτως ώστε, να αντιμετωπιστεί μελλοντικά η διαφοροποίηση στις τιμές, στο πλαίσιο της προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως (ΠΟΠ).

Εξίσου σημαντική είναι και η συμμετοχή Ελλήνων εξαγωγέων, σε έγκαιρα οργανωμένες επιχειρηματικές αποστολές. Τέλος, η πραγματοποίηση εβδομάδων ελληνικών τροφίμων ενισχύει αρκετά την προβολή του ελληνικού ελαιόλαδου, αρχικά στα super markets, ξενοδοχεία ή εστιατόρια ελληνικών συμφερόντων και σε δεύτερο στάδιο σε άλλες αλυσίδες κλπ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter