Τη χωρίς όρους έγκριση της εξαγοράς της αλυσίδας Delta Maxi έλαβε από τις αρμόδιες αρχές ο βελγικός όμιλος Delhaize.

 Και επίσημα πλέον, ο Delhaize είναι ο μεγαλύτερος όμιλος λιανεμπορίου -στον κλάδο των σούπερ μάρκετ- στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εξαγορά κόστισε στον όμιλο 932,5 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς η Delhaize θα ξεκινήσει την ενσωμάτωση της Delta Maxi στο στρατηγικό της πλάνο, το New Game Plan. Σε αυτό το πλαίσιο, εντός των επομένων μηνών, η Delhaize θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των εξειδικευμένων στρατηγικών πλάνων σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή πολιτική, την γκάμα των προσφερόμενων από τα καταστήματα της Delta Maxi προϊόντων, το branding και το format των καταστημάτων ώστε να εξασφαλίσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της αλυσίδας και την ανάπτυξη της κερδοφορίας.

Η επίτευξη αυτού του στόχου θα στηριχθεί και στη βελτίωση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, των συστημάτων IT και συνολικά των διαδικασιών, έως το τέλος του 2013.