αθήκοντα επικεφαλής της ενιαίας Γενικής Εμπορικής Διεύθυνσης της Septona, η οποία έχει την ευθύνη όλων των προϊόντων (επωνύμων και ιδιωτικής ετικέτας), όλων των κατηγοριών και όλων των γεωγραφιών (Ελλάδα και εξωτερικό) της ανέλαβε ως γενικός διευθυντής της Εμπορικής Διεύθυνσης (CCO) ο κ. Βαγγέλης Κυπριώτης, ο οποίος θα αναφέρεται στη CEO της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνα Ευαγγελίου. Πρόκειται για καταξιωμένο στέλεχος της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς. Προέρχεται από τη Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ, όπου την τελευταία τετραετία διετέλεσε CCO, έχοντας διατελέσει προηγουμένως για δέκα χρόνια γενικός διευθυντής Ελλάδος.