Με την εμπορική πινακίδα της Σκλαβενίτης λειτουργούν πλέον εννέα από τα έντεκα καταστήματα της τοπικής αλυσίδας SEP Markets Παπαδόπουλος στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, που περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των εν λόγω καταστημάτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η SEP Markets στις οικονομικές καταστάσεις της για το 2021, η συγκεκριμένη κίνηση είναι μια «στρατηγική συνεργασία με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους μεταξύ των δύο εταιρειών και έρχεται ως έμπρακτη στήριξη της SEP Markets Παπαδόπουλος και των εργαζομένων της, καθώς μέσω της συμφωνίας, θα διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία της τοπικής εταιρείας η οποία θα μπορεί να εστιάσει σε νέους τομείς δραστηριότητας».

Το βάρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Για την απόφαση της SEP Markets αξιολογήθηκε το γεγονός ότι την 31η Δεκεμβρίου 2021 το σύνολο της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ειχε καταστεί αρνητικό, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας, γεγονότα που, όπως αναφέρεται, «επιδεικνύουν την ύπαρξη ουσιώδους δυσχερειών στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας».

Μέσω της συνεργασίας με τη Σκλαβενίτης, αλλά και του «λουκέτου» που έβαλε η εταιρεία σε υποκατάστημα που διατηρούσε με δραστηριότητα γυμναστηρίου, η διοίκηση της SEP Markets αναφέρει πως διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εταιρείας, μέσω εξόφλησης σημαντικού μέρους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 5,28 εκατ. ευρώ (έναντι 6,48 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος (3,25 εκατ.) αφορά σε

Μειωμένος ο κύκλος εργασιών το 2021
Η πορεία των εργασιών της SEP Markets το 2021 παρουσίασε μείωση της τάξεως του 10% περίπου σε σχέση με το 2020. Ειδικότερα, ο τζίρος της αλυσίδας διαμορφώθηκε στα 15,778 εκατ. ευρώ, έναντι 17,63 εκατ. το 2020.

Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ήταν ζημίες 726.846 ευρώ, έναντι κερδών 159.704 ευρώ το 2020, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 886.062 ευρώ, έναντι κερδών 20.900 ευρώ το 2020. Σημειώνεται οτι ιστορικά, ο μεγαλύτερος τζίρος της εταιρείας σημειώθηκε το 2016, όταν είχε φτάσει τα 18,6 εκατ. ευρώ, επίδοση που είχε πλησιάσει και το 2019 (18,5 εκατ. ευρώ).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter