Η G4S Telematix (www.telematix.gr), μέλος του Παγκοσμίου Ομίλου Ασφαλείας Group4Securicor, προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών και την ασφάλεια αποθηκών. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια υλοποιούνται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις TAPA με αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενό τους.

Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν στο σεμινάριο για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών είναι: γενικές αρχές, πρότυπο TAPA / TSR (απαιτήσεις και διαδικασίες πιστοποίησης) και διαδικασίες ασφαλείας οδηγών και εμπλεκόμενου προσωπικού. Αντίστοιχα, στο σεμινάριο για την ασφάλεια αποθηκών, εκτός από τις γενικές αρχές, θα παρουσιαστεί αναλυτικά το πρότυπο TAPA / FSR και οι σχετικές απαιτήσεις και διαδικασίες πιστοποίησης, ένας πρακτικός οδηγός επιθεώρησης ασφαλείας αποθηκών και οι προτεινόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε οδηγούς εθνικών & διεθνών μεταφορών, στο προσωπικό των γραφείων κίνησης οχημάτων, σε στελέχη μεταφορικών εταιρειών & εταιρειών logistics, καθώς και στο προσωπικό ασφαλείας των αποθηκών, τους υπαλλήλους τους και τους φορτοεκφορτωτές.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα υλοποιηθούν στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (Ακτή Δηλαβέρη 3, Πειραιάς), και έχουν προγραμματισθεί το πρώτο (ασφάλεια των οδικών μεταφορών) για τις ημερομηνίες 27 Σεπτεμβρίου, 25 Οκτωβρίου και 13 Δεκεμβρίου, ενώ αυτό που αφορά στην ασφάλεια αποθηκών για τις ημερομηνίες 11 Οκτωβρίου και 22 Νοεμβρίου (σε κάθε περίπτωση η ημέρα είναι Σάββατο και η διάρκεια κάθε σεμιναρίου είναι από τις 09:00 έως τις 17:00). Το κόστος για την συμμετοχή ανέρχεται σε 200€ + ΦΠΑ ανά άτομο, ενώ για περισσότερες από 3 συμμετοχές ανά εταιρεία παρέχεται έκπτωση 10%. Να σημειωθεί ότι το κόστος συμμετοχής καλύπτεται από το ΛΑΕΚ.

Για να εγγραφείτε ή για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήστε με την κα Πάτυ Αλεξάκη στο 210 2896 023 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση paty.alexaki@gr.g4s.com.