Στο πλαίσιο των καθιερωμένων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία της χώρας, ο πρόεδρος και τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος παρέθεσαν στις  25 Νοεμβρίου γεύμα-συνάντηση εργασίας στον υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Σταύρο Καλαφάτη. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρθηκε στο γενικότερο πρόβλημα της πιστωτικής “ασφυξίας” που έχουν επιβάλει οι Τράπεζες, και η οποία  πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και στην αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων, τα οποία θα αυξήσουν τις παρεχόμενες πιστώσεις προς την αγορά. Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε τρέχοντα  ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και σχετίζονται με τη γενικότερη πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως το θέμα της λειτουργίας των λιανεμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, καθώς και το θέμα της κατάργησης του τρέχοντος νόμου περί εκπτώσεων, έτσι ώστε οι εκπτώσεις να γίνονται ελεύθερα.

Επιπλέον, έγινε αναφορά και σε άλλα ειδικότερα θέματα, τα οποία απασχολούν το λιανεμπόριο και άπτονται των ευρύτερων αρμοδιοτήτων του  Υπουργείου Ανάπτυξης και στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Η δυσκολία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα καταστήματα, που καθυστερεί από έξι μήνες έως έναν χρόνο.
  • Το «κλειστό κύκλωμα» χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων με τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις που επιβάλει και το τελευταίο νομοσχέδιο.
  • Η καθυστέρηση απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.
  • Η αναγκαιότητα αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κά.

Ο κ. Καλαφάτης τόνισε τη σημαντική συμβολή του οργανωμένου λιανεμπορίου στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από την εξωστρέφεια, την ικανότητα προσαρμογής και τη δυναμική επέκταση που το διακρίνει. Σχολίασε στη συνέχεια τον ουσιαστικό ρόλο που θα μπορούσε να παίξει ο Σύνδεσμος, παράλληλα και με τους λοιπούς εμπορικούς συλλόγους, ως άτυπος σύμβουλος και συνομιλητής του Υπουργείου Ανάπτυξης,  γνωμοδοτώντας  για θέματα λειτουργίας της αγοράς΄, και αναφέρθηκε στην απαιτούμενη αναβάθμιση του επιχειρείν και στην εξοικείωση της κοινωνίας με την επιχειρηματικότητα με προσπάθεια, που θα πρέπει να ξεκινήσει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Η πρόσφατη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του προγράμματος Small Business Act για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως ανέφερε, στόχο έχει τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων με ενιαίο τρόπο, όσον αφορά στις μικρές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου υπερθεμάτισε την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, τόνισε δε την ανάγκη της οικονομικής ευρωστίας αυτής της τάξης, η οποία αποτελεί και τη σημαντικότερη πελατειακή βάση των μελών του Συνδέσμου.

Ο υφυπουργός υποσχέθηκε τη μελέτη, αξιολόγηση και προώθηση των βασικών αιτημάτων του ΣΕΛΠΕ, με αποκλειστικό στόχο τη δημιουργία συνθηκών ομαλής λειτουργίας της αγοράς, καθώς και της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του καταναλωτή.