Το σεμινάριο, στο οποίο σημειώθηκε σημαντική συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους, καλύφθηκαν ζητήματα που αφορούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, την ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, τις ηλεκτρονικές προμήθειες, την ηλεκτρονική παραγγελιοδοσία και τις ηλεκτρονικές αγορές. Τα θέματα παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον κ. Γιώργο Δουκίδη, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Θανάση Πετμεζά, διευθύνοντα σύμβουλο της CosmoOne και τον κ. Βίλλιαμ Δράκο, διευθύνοντα σύμβουλο της Information System Impact. Επίσης, ο κύριος Αποστολίδης Ιωάννης, purchasing director του Praktiker Hellas, παρουσίασε την εφαρμογή από την εταιρεία τού συστήματος ηλεκτρονικής παραγγελιοδοσίας. Από πλευράς ΣΕΛΠΕ στο σεμινάριο παρευρέθηκε ο πρόεδρός του, κ. Θεόδωρος Βάρδας, ενώ τις εργασίες του σεμιναρίου συντόνισαν ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, κ. Αντώνης Μακρής,  και ο γενικός διευθυντής, κ. Αντώνης Ζαΐρης

Πάνω από 2.000.000 ηλεκτρονικά τιμολόγια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Δουκίδης, το 2007 διακινήθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις πάνω από 2 εκατομμύρια ηλεκτρονικά τιμολόγια. Οπως τόνισε ο κ. Δουκίδης, παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, θα πρέπει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, να υπάρχει 100% χρήση της σε κάθε επιχείρηση, ώστε να προκύψουν ουσιαστικά αποτελέσματα, και όχι απλή… συμβίωση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δουκίδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως στην Ελλάδα, σύμφωνα με εμπειρική έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του ΟΠΑ Eltrun, λειτουργούν έξι ηλεκτρονικές αγορές, με κύριο αντικείμενο την αυτοματοποίηση στη διεκπεραίωση των συναλλαγών και την αναζήτηση ευκαιριών μέσω δημοπρασιών, δικτυακών τόπων προμηθευτών κλπ, έχοντας συμμετοχή 3.000 επιχειρήσεων (ενεργός συμμετοχή 2.000), με αξία συναλλαγών 2 εκατ. ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο και με αριθμό συναλλαγών που φθάνει τα 3 εκατομμύρια. Εξετάζοντας ειδικότερα την ηλεκτρονική τιμολόγηση, στην περίπτωση που η χρήση της φθάνει στο 50% (το υπόλοιπο 50% αφορά σε έντυπα τιμολόγια), έχουμε, σύμφωνα με ένα συντηρητικό σενάριο, μείωση του κόστους ανά τιμολόγιο για τον λιανέμπορο που φθάνει το 39%. Αυτό το ποσοστό, στην περίπτωση της χρήσης κατά 100% της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ανέρχεται στο 75% και με μη συντηρητικούς υπολογισμούς στο 78%!

Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, τα οφέλη είναι ποσοτικά και ποιοτικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Δουκίδης, στα ποσοτικά οφέλη συγκαταλέγονται η δυνατότητα βελτίωσης της προσφοράς εκ μέρους του υποψήφιου προμηθευτή κατά 4,5 φορές, με αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής προς όφελος του αγοραστή και στα ποιοτικά η διαφάνεια των διαδικασιών, η εξοικονόμηση χρόνου και το καλύτερο αποτέλεσμα.

Αύξηση κερδοφορίας μέσω μείωσης κόστους

Ο κ. Πετμεζάς, παρουσίασε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β που προσφέρει η CosmoOne, εξηγώντας τους τρόπους με τους οποίους, μέσω της μείωσης του κόστους (προμηθειών, πωλήσεων, διαδικασιών κλπ), οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία αναλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων που αφορούν στις υπάρχουσες δαπάνες του πελάτη της (κανονικοποίηση, επεξεργασία και κατηγοριοποίηση δαπανών), την ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων για το πώς θα μειωθούν οι δαπάνες και την εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης του κύκλου προμηθειών με την παράλληλη συνεχή βελτιστοποίηση της σχετικής διαδικασίας.
Επιπλέον, έγινε αναφορά από τον κ. Πετμεζά στα αποτελέσματα συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Ο κ. Πετμεζάς αναφέρθηκε και στα οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει το ελληνικό δημόσιο και οι υπηρεσίες του από τη χρήση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Πρωτοπόρο το ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων

Ο κ. Δράκος αναφέρθηκε αναλυτικά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση (την παραλαβή και αποστολή ηλεκτρονικά τιμολογίων, δελτίων αποστολής, τιμολογίων/δελτίων αποστολής και πιστωτικών), καθώς και στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της (ασφάλεια στην παραλαβή του τιμολογίου, εξάλειψη λαθών, εξοικονόμηση χρόνου και κόστους ελαχιστοποίηση διαφορών σε κωδικούς, ποσότητες και τιμές κλπ). Μιλώντας για την ελληνική πραγματικότητα, τόνισε πως οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου τροφίμων βρίσκονται σήμερα στην πρωτοπορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Δράκος, η ηλεκτρονική ανταλλαγή τιμολογίων σήμερα στην Καρφούρ Μαρινόπουλος αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% των εκδιδόμενων τιμολογίων και σε 1.200.000 τιμολόγια αντίστοιχα, στην Ατλάντικ σε 60% και 600.000 τιμολόγια, στην Α-Β Βασιλόπουλος 40% και 480.000 τιμολόγια, και στην Μασούτης μόνο κατά τον πρώτο χρόνο χρήσης της υπηρεσίας σε 10% και 100.000 τιμολόγια.

Διοργανωτές και υποστηρικτές της εκδήλωσης συμφώνησαν πως το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει στην πλήρη κατάργηση του εντύπου του τιμολογίου, ως ένα επόμενο βήμα μετά την κατοχύρωση, μέσω της σχετικής υπουργικής απόφασης του 2006, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Κλείνοντας μάλιστα την εκδήλωση ο κ. Αντώνης Μακρής δήλωσε πως με την συμβολή των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο χώρο, ο ΣΕΛΠΕ θα προωθήσει το σχετικό αίτημα στις συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, θεωρώντας πως η σχετική απόφαση θα συμβάλει ουσιαστικά στην βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, με τη βελτίωση των διαδικασιών και την αξιοποίηση όσων προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.