Κατά το 74% οι Έλληνες ξοδεύουν άνω του 80% του διαθέσιμου εισοδήματός τους μηνιαίως, ενώ κατά το 10%, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, δανείζονται!

Οι δαπάνες για τους μηνιαίους λογαριασμούς τους ανέρχονται μηνιαίως στο 25% του εισοδήματός τους, δηλαδή ισοδυναμούν με τις δαπάνες τους για αγορές προϊόντων. Οι φόροι αντιστοιχούν στο 19% του διαθέσιμου εισοδήματός τους και οι υπηρεσίες στο 15%. Αθροιστικά οι πάγιες δαπάνες τους για λογαριασμούς και φόρους εκτιμάται ότι ανέρχονται στο 44% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματός τους. Ενώ η τάση στις δύο κατηγορίες δαπανών είναι να αυξηθούν, οι δαπάνες για αγορές αγαθών τείνουν σε μείωση!

Πρόκειται για μερικά από τα συμπεράσματα της πρώτης από τις επαναλαμβανόμενες στο εξής ανά εξάμηνο έρευνες του ΣΕΛΠΕ για την καταγραφή των καταναλωτικών τάσεων στη λιανική, που διεξάγονται με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου Eltrun του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου σε δείγμα 995 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα. Αναφορικά με την κατανομή των αγορών λιανικής στις δαπάνες, η έρευνα έδειξε ως κύρια κατηγορία τις αγορές τροφίμων-ποτών (41%), με ακόλουθες την εστίαση (12%), τα είδη ρουχισμού (10%) τα φάρμακα (8%), ενώ έπιπλα και παιχνίδια-είδη δώρων συγκεντρώνουν ποσοστά της τάξης του 3%.

Επίσης, έδειξε ότι ανά έτος κατά μέσο όρο 118 ημέρες οι καταναλωτές ψωνίζουν τρόφιμα-ποτά, 66 ημέρες ψωνίζουν από την εστίαση και 15 από τα φαρμακεία. Η έρευνα, μεταξύ άλλων, διαπίστωσε ότι κατά το 63% το κοινό «κυνηγάει τις προσφορές», έναντι μόλις 7% που δεν το κάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το 58% οι καταναλωτές δηλώνουν ότι περιμένουν τις προσφορές-εκπτώσεις για να ψωνίσουν, γι’ αυτό, άλλωστε, κατά το 64% εκφράζουν την επιθυμία οι περίοδοι των εκπτώσεων να διαρκούν περισσότερο μέσα στο έτος.