Όπως έδειξε πρόσφατη έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Μ. Βρετανίας, οι νέοι της χώρας ξοδεύουν τα χρήματά τους για να αγοράσουν παπούτσια, γλυκά και… σαπούνι!

Τα ρούχα, οι αγορές για φαγητό στο σχολείο και τα αναψυκτικά, συμπληρώνουν τις πρώτες θέσεις στη σχετική λίστα. Οι έφηβοι ηλικίας 15 ετών ξοδεύουν για τις παραπάνω αγορές περίπου 25 λίρες την εβδομάδα (κατά Μ.Ο.), ενώ τα παιδιά 7 ετών 7,40 λίρες. Σε ό,τι αφορά τις διαφοροποιήσεις των συνηθειών ανά φύλο, οι δαπάνες των αγοριών σε παιχνίδια υπολογιστών είναι δεκαπλάσια της αντίστοιχης των κοριτσιών.

Τα στοιχεία, που προέκυψαν στο πλαίσιο της Έκθεσης Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Family Spending report), δείχνουν για πρώτη φορά από το 2004 πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά ως καταναλωτές. Ο μέσος όρος εβδομαδιαίων αγορών στα παιδιά ηλικίας από 13 έως 15 ετών από το 2002 έως το 2004 ήταν στις 20,40 λίρες, σε σύγκριση με την αντίστοιχη δαπάνη των παιδιών ηλικίας από 7 έως 9, που ήταν 7 λίρες.

Στην τελευταία έκθεση, καταγράφηκε πως το 56% των παιδιών ηλικίας μεταξύ 7 και 15 ετών αγόρασαν τουλάχιστον ένα αναψυκτικό στη διάρκεια ενός 15ημέρου και κατά κύριο λόγο το κατανάλωσαν εκτός σπιτιού. Επίσης, ο μέσος όρος εβδομαδιαίας δαπάνης για ρούχα και παπούτσια, στις ηλικίες από 7 έως 15 ετών, ήταν περίπου 1,80 λίρες, ενώ για σχολικά γεύματα σχεδόν 1 λίρα.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ξόδευαν μεγαλύτερα ποσά για αγορά αναψυκτικών, ενώ το 48% του συνόλου του δείγματος αγοράσε γλυκά. Από τα παιδιά μεταξύ 7 και 15 ετών ζητήθηκε να κρατούν ημερολόγιο με τις καθημερινές τους δαπάνες, σε διάρκεια ενός 15ημέρου, σημειώνοντας και το χαρτζιλίκι τους, δώρα που έλαβαν ή ακόμη και ευκαιριακά έσοδα από εργασίες, όπως η διανομή εφημερίδων.