Εξαιτίας των αναταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας, της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής κρίσης, οι μεσοσταθμικές τιμές των τροφίμων σε παγκόσμια κλίμακα εκτιμάται από τη Γενική Γραμματεία Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών ότι βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα τιμής από το 2011.

Ειδικά για μεγάλους κλάδους, όπως εκείνος της επεξεργασίας κρέατος, η ενεργειακή ανάγκη είναι μεγάλη και ανάλογα ανεβαίνει και το κόστος των παραγόμενων και επεξεργαζόμενων προϊόντων. Στον συγκεκριμένο κλάδο, η Γενική Γραμματεία Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών κρίνει ότι αυξάνονται περισσότερο και τα εργατικά κόστη.

Κατά τόπους αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αναπροσαρμογής των βασικών μισθών των ανειδίκευτων εργατών από τις εθνικές κυβερνήσεις, όμως στον συγκεκριμένο κλάδο της επεξεργασίας κρέατος διαφαίνεται εξαιρετικά ανοδική η τάση αποχώρησης εργαζομένων, αν δεν καλυφθούν οικονομικά από αυξημένες αποδοχές. Ελλείψει εναλλακτικών στο προσωπικό που απασχολείται στον κλάδο, οι εταιρείες του κλάδου αναγκάζονται να αυξήσουν τους προσφερόμενους μισθούς.

Το παραπάνω εκρηκτικό μείγμα μακροοικονομικών δεδομένων έχει προκαλέσει έναν πλήρη μετασχηματισμό του κλάδου της επεξεργασίας κρέατος σε παγκόσμιο επίπεδο. Κι ενώ κατά την προηγούμενη πενταετία είχαμε δει μια εντυπωσιακή ψηλάφηση των προϊόντων από κρέας, με διάφορους τρόπους και προσεγγίσεις επεξεργασίας, στο τρέχον χρονικό διάστημα η Γενική Γραμματεία Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών μετρά 175 εταιρείες startups παγκοσμίως- που ασχολούνται με την εναλλακτική αγορά του φυτικού κρέατος. Άλλες 244 εταιρείες startups έχουν καταμετρηθεί με κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων τα φυτικά γαλακτοκομικά προϊόντα και τις φυτικές απομιμήσεις ψαριού. Επιπλέον, πάνω από 161 startups δραστηριοποιούνται στο εξειδικευμένο κλάδο τεχνολογίας προσθήκης γεύσης σε εναλλακτικές τροφές. Η συνολική στρατηγική επένδυση σε προϊόντα εναλλακτικού κρέατος, ψαριού ή γαλακτοκομικών υπολογίζεται, με σταθερή ετήσια αύξηση της τάξεως του 20%, να έχει ξεπεράσει τα 3 δισ. δολάρια μόνο για το 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter