Εντονα σημάδια κόπωσης παρουσίασε η ελληνική οικονομία το τρίτο (προεκλογικό) τρίμηνο του 2007. Η ανάπτυξη περιορίστηκε στο 3,8%, από το 4,1% που ήταν το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και από το 4,3% του γ' τριμήνου του 2006, ενώ πολύ έντονη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης καταγράφεται στις εξαγωγές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα στο σύνολο του 2007 δεν θα ξεπεράσει τα επίπεδα του 4,1%, το 3,8% το 2008 και το 3,7% το 2009. Στο μεταξύ, στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας τριετίας κινήθηκαν το 2007 οι απλήρωτες υποχρεώσεις στην αγορά, καθώς η μείωση της αγοραστικής κίνησης φαίνεται να περιόρισε σημαντικά και τα επικίνδυνα οικονομικά ανοίγματα των συναλλασσομένων.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, που εκδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση λόγω της απόφασης της Κομισιόν να περιορίσει δραστικά την αναπροσαρμογή του ελληνικού ΑΕΠ (κατά περίπου 10% από 26% που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση), το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας έφθασε τα 136,55 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σταθερές τιμές κατά 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2006. Ο ρυθμός αύξησης είναι κατά τι χαμηλότερος από το 4,2% του 9μήνου του 2006, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει από τη φθινοπωρινή έκθεσή της για την ελληνική οικονομία, προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα στο σύνολο του 2007 δεν θα ξεπεράσει τα επίπεδα του 4,1%. Η επιβράδυνση θα συνεχιστεί και την επόμενη διετία, καθώς οι προβλέψεις μιλούν για αύξηση του ΑΕΠ 3,8% το 2008 και 3,7% το 2009.

Σε πτώση κατανάλωση και επενδύσεις

Καθοδική πορεία ακολούθησε το ίδιο διάστημα και ο ρυθμός αύξησης της τελικής κατανάλωσης, καθώς επίσης και οι επενδύσεις, ενώ αντίθετα η ΕΣΥΕ καταγράφει για το 9μηνο επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών και διατήρηση στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2006 του ρυθμού αύξησης των εισαγωγών. Πιο αναλυτικά:

 • Η τελική κατανάλωση έφθασε τα 119,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3%, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006 η αύξηση ήταν 3,4%.
 • Oι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 9,3% και έφθασαν τα 38,7 δισ. ευρώ, ενώ το 9μηνο του 2006 η αύξηση ήταν 12,4%.
 • Αυξημένες κατά 7,1% ήταν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, που έφθασαν τα 30,1 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το 4,2% του 9μήνου του 2006.
 • Οι εισαγωγές ξεπέρασαν τα 51,8 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες 8,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Το 9μηνο του 2006 ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών ήταν ο ίδιος, δηλαδή 8,3%.

Ειδικότερα, για το γ’ τρίμηνο του έτους, οι διαπιστώσεις της ΕΣΥΕ είναι οι εξής:

 • Το ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, αυξήθηκε κατά 3,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006. Η αύξηση αυτή, σημειώνει η ΕΣΥΕ, οφείλεται στην αύξηση της τελικής ζήτησης της οικονομίας κατά 4,3%. Περίπου το μισό αυτού του ποσοστού οφείλεται στην αύξηση της τελικής κατανάλωσης.
 • Η τελική κατανάλωση αυξήθηκε 3,2%, συμβάλλοντας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση της τελικής ζήτησης της οικονομίας.
 • Στις επενδύσεις καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 8,4% (12,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006). Η αύξηση αυτή συνέβαλε κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση της τελικής ζήτησης.
 • Οι εξαγωγές το γ’ τρίμηνο του 2007 αυξήθηκαν κατά 3,4%, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το 8,6% του αμέσως προηγούμενου τριμήνου και από το 7,4% του αντίστοιχου τριμήνου του 2006. Η συμβολή των εξαγωγών στην αύξηση της τελικής ζήτησης της οικονομίας ανέρχεται σε 0,6 ποσοστιαίες μονάδες.
 • Τέλος, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,3%, έναντι ποσοστού αύξησης 9,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006.

Μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων

Στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας τριετίας κινήθηκαν το 2007 οι απλήρωτες υποχρεώσεις στην αγορά, καθώς η μείωση της αγοραστικής κίνησης φαίνεται να περιόρισε σημαντικά και τα επικίνδυνα οικονομικά ανοίγματα των συναλλασσομένων. Από τα επίσημα στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ, προκύπτει ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις έσπασαν το φράγμα του ενός δισ. ευρώ μόλις τον Νοέμβριο, ενώ το 2006 η υπέρβαση είχε συντελεστεί τον Σεπτέμβριο και το 2005 τον Αύγουστο!

Πιο αναλυτικά, το 11μηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2007 οι απλήρωτες υποχρεώσεις που καταγράφηκαν στον μαυροπίνακα του Τειρεσία ανήλθαν σε 1,02 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006 είχαν ξεπεράσει τα 1,3 δισ. ευρώ και το 11μηνο του 2005 το ενάμισι δισεκατομμύριο.

Φέτος, λοιπόν, καταγράφεται από τον Τειρεσία μία μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων της τάξης του 21,2%, που σε αξία μεταφράζεται σε 277,23 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα:

 • Η αξία των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε σε 859,6 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 23,9% ή 270 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από το 11μηνο του 2006.
 • Η αξία των απλήρωτων συναλλαγματικών ανήλθε σε 167,9 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 7,6 εκατ. ή ποσοστό 4,3% χαμηλότερη από
 • το αντίστοιχο διάστημα του 2006.

Στον μαυροπίνακα του Τειρεσία καταγράφηκαν 195.390 συναλλασσόμενοι που φάνηκαν ασυνεπείς στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Το ίδιο διάστημα του 2006 είχαν καταγραφεί 223.027 άτομα. Δηλαδή, φέτος ο αριθμός των “θυμάτων” του Τειρεσία μειώθηκε κατά 27.637 άτομα.