Τη συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την εξέταση των προβλημάτων των περιπτερούχων, αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων, μετά την κατάθεση σχετικού εγγράφου από το Σωματείο Περιπτερούχων - Καπνοπωλών Αθήνας «Η Ενότητα», με το σύνολο των αιτημάτων που ζητούν επίλυση.

Τη συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την εξέταση των προβλημάτων των περιπτερούχων, αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων, μετά την κατάθεση σχετικού εγγράφου από το Σωματείο Περιπτερούχων – Καπνοπωλών Αθήνας «Η Ενότητα», με το σύνολο των αιτημάτων που ζητούν επίλυση.

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της «Ενότητας», κ. Νίκος Παλιογιάννης, δήλωσε: «Τα προβλήματα των περιπτερούχων με το Δήμο Αθηναίων είναι ως γνωστόν πάρα πολλά. Η «Ενότητα» ευελπιστώντας στην επίλυσή τους, επεδίωξε συναντήσεις με τη νέα διοίκηση του Δήμου, ενώ συγχρόνως κατέθεσε στις 11 Φεβρουαρίου σχετικό έγγραφο προς τη Δήμαρχο κα Ντόρα Μπακογιάννη, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους αντιδημάρχους κ.κ. Σκυλακάκη και Βαλσαμάκη.

Στο έγγραφο αυτό εκθέσαμε το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, καθώς και την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση, η οποία δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί.

Τα αιτήματα αυτά είναι:

  1. Επανεξέταση και χορήγηση αδειών για το έτος 2002 στην πλειοψηφία των συναδέλφων περιπτερούχων, στους οποίους, με την επαναφορά σε ισχύ της 2699/00 κανονιστικής απόφασης, δεν είχε χορηγηθεί η σχετική άδεια.
  2. Μείωση των προστίμων κατά 70%, σύμφωνα με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση.
  3. Ανάκληση της 2699/00 κανονιστικής απόφασης και δημιουργία νέας, η οποία θα ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα.
  4. Τροποποίηση της 2858 Π.Δ.Σ, που αφορά τη χορήγηση αδειών για το έτος 2003.
  5. Αναθεώρηση των συντελεστών χρέωσης ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας και της ισονομίας, ούτως ώστε ο κλάδος να χρεώνεται ανάλογα με την εμπορικότητα κάθε δρόμου -κάτι που άλλωστε ισχύει για άλλους επαγγελματικούς κλάδους.
  6. Ενιαίος συντελεστής χρέωσης ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ρολά, ψυγεία, εμπορεύματα).
  7. Χορήγηση αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου από την αρχή του εκάστοτε έτους, ώστε να είμαστε νόμιμοι σε κάθε έλεγχο αλλά και να μπορεί ο κάθε συνάδελφος να παίρνει την άδεια πώλησης των τυποποιημένων προϊόντων από την υγειονομική υπηρεσία (όταν απαιτείται η άδεια από το Δήμο).
  8. Τέλος, την από κοινού εξέταση και εύρεση λύσης ως προς την εμφάνιση των περιπτέρων εν’ όψει των Ολυμπιακών αγώνων στην πόλη μας.

Κατά την αρχική συνάντηση που πραγματοποιήσαμε με τον αντιδήμαρχο κ. Σκυλακάκη έγινε δεκτή η μείωση των προστίμων κατά 70%, ενώ τονίσθηκε από την πλευρά μας η αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης επί του συνόλου των προβλημάτων που ταλαιπωρούν τον κλάδο μας.

Οι συνάδελφοι που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο πρέπει να τις ρυθμίσουν μέχρι τις 4 Ιουλίου, ενώ για οποιαδήποτε σχετική απορία επί του θέματος μπορούν να απευθύνονται στην «Ενότητα» για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Ήδη η Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Αθηναίων, με το από 3 Μαρτίου 2003 έγγραφο που απέστειλε στο σωματείο μας, τονίζει ότι έχει ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την εξέταση των αιτημάτων που θέσαμε με την ανωτέρω επιστολή μας.

Στο μεταξύ η «Ενότητα» θα πραγματοποιήσει επαφές με όλες τις παρατάξεις, τις οποίες και θα ενημερώσει για τα θέματα αυτά. Κατά την άποψή μου ο σκοπός της συγκρότησης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής είναι κυρίως η τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης. Εμείς όμως θα θέσουμε συνολικά και τα υπόλοιπα αιτήματα, αφού δεν δεχόμαστε με τίποτα να συζητηθούν αυτά μεμονωμένα.

Περαιτέρω, και αναλόγως των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, θα καλέσουμε τον κλάδο σε συνέλευση, ούτως ώστε να αποφασίσουμε από κοινού τι μέλλει γενέσθαι».