Η Delhaize υπέβαλε την προηγούμενη Δευτέρα (18/5) προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του 100% της Α-Β Βασιλόπουλος. Η Delhaize ελέγχει 8.310.614 μετοχές της αλυσίδας ( 65,27%), οπότε η δημόσια πρόταση αφορά σε ποσοστό 34,73%. Η Delhaize προσφέρει 30,5 ευρώ ανά μετοχή και, αν γίνει αποδεκτή η προσφορά της, θα διαθέσει περίπου 135 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει το 100%, το οποίο συνολικά το αποτιμά στα 388 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ως σύμβουλοι της Delhaize ενεργούν η Μerrill Lynch Ιnternational και η Societe Generale.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης το προσφερόμενο τίμημα ήταν ανώτερο σε ποσοστό 22% από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος στις 15 Μαΐου 2009, κατά 24,6% από τον σταθμισμένο κατ’ όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων τριών μηνών που έληξε στις 15 Μαΐου και σε ποσοστό 17,52% από τον σταθμισμένο κατ’ όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων έξι μηνών που έληξε στις 15 Μαΐου.

Η Delhaize, μέσω της ανακοίνωσης, δηλώνει πως, αφού συγκεντρώσει τουλάχιστον το 90% της Α-Β Βασιλόπουλος, θα επιδιώξει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων μετοχών σε τιμή ανά μετοχή ίση προς το προσφερόμενο τίμημα (squeeze out) και θα καταθέσει αίτηση διαγραφής της μετοχής από το ΧΑΑ.

Ο πρόεδρος και CEO της Delhaize, κ. Pierre-Olivier Beckers, δήλωσε σχετικά πως “η προτεινόμενη συναλλαγή υπογραμμίζει την αφοσίωση της εταιρείας την Α-Β Βασιλόπουλος, την οποία η Delhaize υποστήριξε από την στιγμή που έγινε ο κύριος μέτοχός της -το 1992- στην επιτυχημένη της ανάπτυξη”. Και συνεχίζει, λέγοντας πως “η Delaize σκοπεύει να συνεχίσει την λειτουργία της Α-Β χωρίς μεγάλες αλλαγές στο ακολουθούμενο επιχειρηματικό της μοντέλο ή την στρατηγική της”.

Εκτός από το 65% που ελέγχει η Delhaize, οι θεσμικοί κατέχουν στον Βασιλόπουλο ποσοστό 16% και οι μικρομέτοχοι 19%.