Οι τέσσερις στους δέκα Έλληνες καταναλωτές θεωρούν πιο σημαντική την καταναλωτική εμπειρία από τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της SAS. Ειδικότερα, σχεδόν ο ένας στους τρεις θα σταματούσε να προτιμά μια εταιρεία, μετά από μια κακή εμπειρία εξυπηρέτησης, ενώ οι έξι στους δέκα ανέχονται από δύο έως πέντε φορές τις ενδείξεις αρνητικής καταναλωτικής εμπειρίας από μια εταιρεία πριν στραφούν σε άλλες. Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι κατά το 64% οι καταναλωτές προτίθενται να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για τις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις, που τους πρόσφεραν μια καλή εμπειρία στη διάρκεια της πανδημίας. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι προ της πανδημίας το 60,4% των καταναλωτών τοποθετούσε την τιμή στους τρεις σημαντικότερους παράγοντες της θετικής καταναλωτικής εμπειρίας, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό είναι 59%, πράγμα που σημαίνει ότι, αν και η μεταβολή είναι μικρή, είναι σημαντική, καθώς συνέβη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναφορικά με τις αντιλήψεις σχετικά με το τι συνιστά θετική αγοραστική εμπειρία, κατά το 26,4% οι ερωτηθέντες ανέφεραν τις ευέλικτες επιστροφές προϊόντων ή τις αποζημιώσεις, κατά το 25% τη γρήγορη εξυπηρέτηση, κατά το 40% τις μειωμένες τιμές και τις προσφορές, κατά το 33,2% την υπεύθυνη συμπεριφορά και κατά το 36,4% τις «διάφορες διευκολύνσεις».
Σημειώνεται ότι η περσινή σχετική έρευνα είχε επισημάνει ένα έλλειμμα συγχρονισμού των επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις των πελατών τους, καθώς λ.χ., ενώ είχε φανεί ότι στο 58% των επιχειρήσεων κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η υψηλή ποιότητα είναι πρωτεύον κριτήριο των πελατών τους, αποδείχθηκε ότι μόνο το 35% των καταναλωτών συμμερίζονται κάτι τέτοιο.