Καταβλήθηκε η πρώτη δόση της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης στην εταιρεία Sarmed Logistics, βάσει του καθεστώτος υποστήριξης του επενδυτικού της σχεδίου, που έχει περάσει στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου ήδη από τον Νοέμβριο του 2022.

Πρόκειται για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ενταγμένου επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης, δηλαδή τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, τόσο ξηρού, όσο και ψυχρού φορτίου, σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις, με παράλληλη αύξηση αριθμού συνολικών προσφερόμενων παλετοθέσεων (ψυκτικού και ξηρού φορτίου) στη Μαγούλα Αττικής (θέση Μελίσσια του δήμου Ασπροπύργου). Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο έχει ως σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας των υπηρεσιών μεταφοράς της Sarmed Logistics στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. Η πρώτη δόση αφορά ποσό ύψους €531.788,74 για τα καταβεβλημένα μισθώματα από τη Sarmed Logistics έως την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024.

Η σύμβαση με την Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ (Piraeus Leases) στο σύνολό της αγγίζει τα 7,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν αποπληρωθεί για την ώρα τα 2,66 εκατ. ευρώ. Το σύνολο της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων είναι €1.490.331,70, ως ποσοστό 20% του συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter