Οι πωλήσεις της εταιρείας Σαράντης ανήλθαν το 2023 σε 482,2 εκατ. ευρώ έναντι 445,1 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένες κατά 8,3%, ενώ τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 39,3 εκατ. ευρώ έναντι 26,3 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένα κατά 49,6%. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μικτό μέρισμα συνολικού ποσού 15,0 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, ο όμιλος Σαράντη και το Τμήμα Προμηθειών κατέκτησαν σημαντικές διακρίσεις στα Procurement Excellence Awards, αποσπώντας χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Category Management Initiative με την υποψηφιότητα “Fragrance Excellence: A Category Management journey towards sustainable simplicity and cost optimization”, καθώς και ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Manufacturing με την υποψηφιότητα ”Procurement Team: Mapping the road towards Excellence!”.