Το SAP World Tour 07, ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια υψηλής τεχνολογίας, διοργανώνεται από την SAP Hellas και στην Αθήνα στις 24 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων τεχνολόγων της SAP και εκπροσώπων από το δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών της εταιρείας.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η παρουσίαση σύγχρονων λύσεων, που στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για την υιοθέτηση καινοτόμων επιχειρησιακών λειτουργιών, την ενίσχυση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την επίτευξη κερδοφόρου ανάπτυξης.

Το SAP World Tour 07 σκιαγραφεί το όραμα της SAP για το μέλλον και τους τρόπους με τους οποίους η SAP και το οικοσύστημα των συνεργατών της θα μετατρέψουν την ψηφιακή τεχνολογία σε στρατηγική με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις κάθε κλάδου. Στο πλαίσιο του SAP World Tour 2007, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη στρατηγική της SAP, την ανοικτή αρχιτεκτονική συστημάτων και την Enterprise Services Architecture, τις καινοτόμες λύσεις που αφορούν στην τελευταία έκδοση του κορυφαίου λογισμικού SAP ERP, καθώς και για τις εξειδικευμένες λύσεις που αφορούν σε κάθετες αγορές του τραπεζικού και του ασφαλιστικού τομέα, του λιανικού εμπορίου και των καταναλωτικών προϊόντων.

Το SAP World Tour 07 περιλαμβάνει ειδικές συνεδρίες για την ανοικτή αρχιτεκτονική συστημάτων και την Enterprise SOA, με την εφαρμογή της οποίας οι οργανισμοί επιτυγχάνουν χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, αυξημένη ευελιξία και ενοποίηση, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες σε περιβάλλον SAP. Ειδικές συνεδρίες προγραμματίζονται, επίσης, για θεμελιώδεις κλάδους, όπως είναι ο τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας, καθώς και το λιανικό εμπόριο.

Πιο συγκεκριμένα, στη συνεδρία για το λιανικό εμπόριο θα παρουσιασθούν οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ως αποτέλεσμα των δραματικών δημογραφικών αλλαγών, καθώς και των μεταβολών που σημειώνονται στις απαιτήσεις και τη ζήτηση των καταναλωτών, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του εντονότερου ανταγωνισμού. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν, επίσης, για τους τρόπους με τους οποίους οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να αναδειχθούν από ένα δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας, σε έναν οργανισμό που εξασφαλίζει μια πολύ-καναλική εμπειρία για τον πελάτη και με αυτόν τον τρόπο να αντεπεξέλθουν σε ένα κόσμο που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο διατίθενται στην ιστοσελίδα www.sap.com/greece/worldtour07.