Η SAP ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα της έρευνας «ς», η οποία υλοποιήθηκε από την Forester Consulting για λογαριασμό της.

Σε αυτήν συμμετείχαν 135 decision-makers του λιανικού εμπορίου εννέα χωρών, προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδιαφέρον τους για το Cloud. Σύμφωνα με την έρευνα, κατά το 87% κατανοούν τη σημασία του λογισμικού, που ενσωματώνεται σε ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας παραγωγής, μέσω του Cloud.

Διαπιστώθηκε δε ότι οι καινοτόμοι λιανέμποροι, δηλαδή όσοι λειτουργούν πελατοκεντρικά και ενδιαφέρονται για την ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού, τη χρήση «έξυπνων» τεχνολογιών στην πώληση κλπ., οδεύουν ταχύτερα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών τους από όσους υιοθετούν μεν τη σχετική προοπτική, αλλά προχωρούν με συμβατικούς ρυθμούς.

Η έρευνα έδειξε ότι οι καινοτόμοι λιανέμποροι σήμερα εκμεταλλεύονται ένα συνδυασμό «έξυπνων» τεχνολογιών, που επιταχύνουν αποδοτικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών τους. Ως δημοφιλέστερες τεχνολογίες σχετικώς θεωρούν κατά το 88% το Internet of Things, κατά το 86% τα real-time analytics και κατά το 84% το machine learning, ενώ κατά το 92% δηλώνουν πως η πλήρης μεταφορά των επιχειρηματικών διαδικασιών τους σε cloud τους επιτρέπει πιο εύκολα να μετατρέπουν ψηφιακά όλο το οικοσύστημά τους.

Στο πλαίσιο μιας τέτοιας μεταφοράς, διαπιστώνουν κατά το 97% βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών και αποτελεσματικότητα, ενώ κατά το 93% αφενός πως αποκτούν μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αφετέρου πως έχουν αυξημένη ικανοποίηση προσωπικού, μέσω της αλληλεπίδρασης του cloud με το οικοσύστημα της επιχείρησής τους. Όπως εκτιμάται, πάντως, ο κλάδος βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια της υιοθέτησης του cloud.