Ο ρόλος του στελεχικού δυναμικού και της πληροφοριακής υποδομής στη λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης θα βρεθούν στο επίκεντρο των εργασιών του SAP Forum 08, του ετήσιου συνεδρίου επιχειρησιακής τεχνολογίας, που διοργανώνει η SAP Hellas και οι συνεργάτες της στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008 (09:00 – 15:00).

Ο διευρυμένος ρόλος των στελεχών και οι λύσεις πληροφορικής που υποστηρίζουν στην πράξη τις αποφάσεις τους είναι δύο βασικές παράμετροι της λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης. Είναι εκείνες που θα κρίνουν τελικά την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό σε τοπική και υπερεθνική κλίμακα, να προσαρμοστεί με επιτυχία στο αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας που απαιτούν οι διεθνείς συναλλαγές και να εκμεταλλευτεί τις αλλαγές που επιβάλλει στο σύγχρονο επιχειρείν η παγκόσμια οικονομία.

Αυτές οι δύο κρίσιμες παράμετροι αποτελούν τον βασικό πυρήνα των εργασιών του SAP Forum 08, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μελετήσουν καινοτόμες λύσεις, επιτυχημένα μοντέλα και βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στην επίτευξη της λειτουργικής υπεροχής, στην ανάπτυξη της κερδοφορίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Κεντρικοί ομιλητές του συνεδρίου θα είναι οι κκ Les Hayman, SAP ambassador, και Μάνος Ραπτόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της SAP για την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη της λειτουργικής υπεροχής των ελληνικών επιχειρήσεων και να ενισχύσει την στρατηγική τους. Επιπροσθέτως, θα παρουσιαστούν πρακτικά παραδείγματα από σημαντικούς πελάτες, τα οποία δείχνουν με απτό τρόπο πώς οι λύσεις της SAP προσφέρουν προστιθέμενη αξία και υποστηρίζουν την επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Παράλληλες θεματικές συνεδρίες

Εκτός των βασικών παρουσιάσεων, θα διεξαχθούν τέσσερις παράλληλες συνεδρίες με ξεχωριστές θεματικές ενότητες, στις οποίες οι εισηγήσεις των ομιλητών επικεντρώνονται στους τρόπους ενίσχυσης του ρόλου υψηλόβαθμων στελεχών που υπηρετούν κρίσιμες στρατηγικά θέσεις στους οργανισμούς τους (οικονομική διεύθυνση, IT management, διευθύνσεις παραγωγής, πωλήσεων και marketing). Πιο συγκεκριμένα, στη συνεδρία που θα είναι αφιερωμένη στους οικονομικούς διευθυντές (CFOs), θα αναλυθούν θέματα που αφορούν στις νέες τάσεις και στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα στελέχη. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν λύσεις οι οποίες βοηθούν στη διαχείριση της συνολικής απόδοσης, στη συμμόρφωση με το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, στις στρατηγικές διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου και στην απόκτηση πλήρους ορατότητας του οργανισμού. Ομιλητές θα είναι οι κκ Ιωάννης Δανόπουλος, sales executive SAP AG, Παναγιώτης Θεοφάνους, business development SAP Hellas, και Γιώργος Καμτσιώρας, principal solution consultant της SAP Hellas.

Στη συνεδρία που αφορά στο ρόλο των διευθυντών πληροφορικής (CIOs) θα συζητηθεί η χρήση της πληροφορικής και η συμβολή της στη συνολική βελτίωση των καθημερινών λειτουργιών μιας επιχείρησης, μέσω λύσεων που εγγυώνται την ενοποίηση των υποδομών και συστημάτων, ενισχύουν την καινοτομία και την επιχειρηματική ευφυΐα (business intelligence), ενώ βελτιώνουν τη διαχείριση του φόρτου εργασίας των εργαζομένων που ασχολούνται καθημερινά με τις πληροφορίες. Τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιήσουν οι κκ Richard Neale, marketing director business objects, Nuno Saramago, business development director SAP EMEA, Λάζαρος Λαζαρίδης, business development director SAP EMEA, και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, business development της SAP Hellas.

Η συνεδρία που αφορά στα στελέχη των διευθύνσεων παραγωγής & λειτουργιών (COO) θα επικεντρωθεί σε ζητήματα που αφορούν στην αλυσίδα παραγωγής, τη διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων και τη συμμόρφωση με το αυστηρό νομικό πλαίσιο σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Επίκεντρο των συζητήσεων θα αποτελέσουν οι παρουσιάσεις των κκ Ralph Lehman, solution principal SAP manufacturing, business development EMEA, Wolfgang Bock, solution manager SAP EH&S, και Βασίλη Παπαγγελή, business development της SAP Hellas.

Τέλος, η συνεδρία για τα στελέχη πωλήσεων και marketing θα επικεντρωθεί στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες (CRM). Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Dietmar Bohn, VP product management CRM Sales Force Automation, θα παρουσιάσει τις νέες λειτουργικότητες της λύσης SAP CRM 2007 και το πώς αυτές μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του δυναμικού των πωλήσεων, να διευκολύνουν το πελατοκεντρικό marketing και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες σε ένα πραγματικό εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης.

info
Το SAP Forum 08 διοργανώνεται με τη συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών της SAP, που υποστηρίζουν τις εργασίες του συνεδρίου ως χορηγοί. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι εταιρίες Hewlett Packard, TEKA Systems, Real Consulting, DD Synergy, Cosmos Business Systems, Singular Logic, Stepone, Θεοδώρου, Intrasoft International, Synolon, Elsop και Lavisoft. Χορηγός Γραμματείας του Συνεδρίου είναι η εταιρεία Netwave.
Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το SAP Forum 08 ή για την εγγραφή σας χωρίς χρέωση στο συνέδριο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sap.com/greece/forum08 ή καλέστε στο τηλέφωνο 800-49129178.