Σε τροποποίηση του καταστατικού της προχώρησε στα τέλη του Ιανουαρίου η Σ. Μεντεκίδης ΑΕ, που παράγει τα εμφιαλωμένα νερά Διός και Σέλι, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος νέων επενδυτών στην εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2023 το fund SMERemediumCap του Νίκου Καραμούζη και το EOS Hellenic Renaissance Fund ίδρυσαν μία νέα εταιρεία, την Water Invest, ως «όχημα» για την είσοδο των εταίρων της στην Σ. Μεντεκίδης ΑΕ. Μάλιστα, στο ΔΣ της νεοσύστατης εταιρείας συμμετέχει και η Μαρία Γεώργαλου, αντιπρόεδρος της Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του Σπύρου Θεοδωρόπουλου.

Γιατί άλλαξε το καταστατικό
Ο λόγος για τον οποίο ήταν αναγκαία η τροποποίηση του καταστατικού σχετίζεται με τους περιορισμούς που έθετε το προϋπάρχον καταστατικό ως προς τη μεταβίβαση μετοχών εκτός της οικογένειας Μεντεκίδη. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 6 του παλιού καταστατικού απαγορευόταν κατ’ αρχάς η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας προς τρίτους (μη θεωρουμένων ως τρίτων των κατιόντων μελών των οικογενειών Δημητρίου και Ελισάβετ Μεντεκίδη), ενώ ίσχυε το δικαίωμα προτίμησης στη μεταβίβαση υπέρ των ήδη μετόχων της εταιρείας. Διευκρινιζόταν ότι μεταβίβαση μετοχών προς τρίτους επιτρεπόταν μόνο μετά από γραπτή συναίνεση όλων ανεξαιρέτως των μετόχων αμφοτέρων των οικογενειών των μετόχων Δημητρίου και Ελισάβετ Μεντεκίδη, ή με προηγούμενη ρητή γραπτή παραίτηση όλων όσων δικαιούνται να αγοράσουν μετοχές, από το δικαίωμα. Τονιζόταν επίσης ότι μέτοχος της πλειοψηφίας δεν μπορούσε να πωλήσει τις μετοχές του προς τρίτο, παρά μόνον εφόσον ο τρίτος δεχθεί να αγοράσει και τις μετοχές της μειοψηφίας με τους ίδιους όρους. Μάλιστα, περιγραφόταν και η διαδικασία με την οποία η εταιρεία, θα ενέκρινε ενδεχόμενη μεταβίβαση μετοχών σε τρίτο πρόσωπο.

Ωστόσο, στο νέο καταστατικό οι αναφορές αυτές έχουν απαλειφθεί και ορίζονται πλέον τα εξής:
1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Η εταιρεία μπορεί να εξαγοράσει δικές της μετοχές.

Υπενθυμίζεται ότι πρόθεση της Water Invest είναι να εισχωρήσει μετοχικά στην Σ. Μεντεκίδης ΑΕ σε ποσοστό περί το 80%. Μάλιστα, πριν τη σύστασή της είχαν διερευνηθεί οι περιπτώσεις άλλων εταιρειών του κλάδου που διέθεταν δικαιώματα εκμετάλλευσης πηγής, όμως τα φυσικά μεταλλικά νερά Διός και Σέλι κρίθηκαν ως «η πιο ελκυστική επιλογή» για να πραγματοποιηθεί η επένδυση της Water Invest.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter