Η Rolco επενδύει συστηματικά στις ΑΠΕ –η διαδικασία παραγωγής προϊόντων των δικών της σημάτων προέρχεται αποκλειστικά από αυτές. Για περισσότερο από μια πενταετία μειώνει σταδιακά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα σε όλο το εύρος της παραγωγικής της διαδικασίας, που αφορά τις δικές τις μάρκες. Η εταιρεία παράγει ετησίως περί τους 13.000 τόνους απορρυπαντικών και καθαριστικών, που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 118 κωδικούς προϊόντων της. Η Rοlco έχει υιοθετήσει ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες στο σύνολο της παραγωγής της, καινοτόμες συνθέσεις και πρακτικές μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος στη συσκευασία, διασφαλίζοντας ενέργεια που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 700.000 KWh ετησίως, μειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την επιβάρυνση του αποτυπώματός της στο περιβάλλον κατά 800 τόνους CO2 ετησίως.