Το ECR Hellas ανακοίνωσε τη νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία RETAIL 4.0: A glimpse to Retail Future που υλοποιεί σε συνεργασία με το εργαστήριο ELTRUN του ΟΠΑ και αφορά τα στελέχη των εταιρειών που είναι μέλη του. Πρόκεται για μία σειρά αυτοτελών ηλεκτρονικών σεμιναρίων με στόχο την κατανόηση των τάσεων και προκλήσεων που αναδύονται κατά την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε μία νέα ψηφιακή πραγματικότητα, με έναν ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης και χωρίς μεγάλη χρονική δέσμευση. Το πρώτο σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών έχει θέμα: Omnichannel Retailing and Digital Transformation και θα πραγματοποιηθεί στις 20 & 27 Νοεμβρίου 2020 με ένα μίγμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.