Συνολική αύξηση 18,1% στους όρους μοναδικών προωθητικών ενεργειών εμφάνισε η κατηγορία της μπύρας στο οργανωμένο λιανεμπόριο στο πρώτο οκτάμηνο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκλειστικά έχει εξασφαλίσει το FOODReporter από την υπηρεσία Pockee Market Intelligence. Σημειώνεται ότι η σύγκριση γίνεται με το πρώτο οκτάμηνο του 2022, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η χρονική διάρκεια των εκπτώσεων αυξήθηκε κατά 14% και το μέσο ποσοστό έκπτωσης αυξήθηκε κατά 1,6%, από 18,8% σε 17,2%.

Η προωθητική στρατηγική των brands για το οργανωμένο λιανεμπόριο ήταν στους πρώτους οκτώ μήνες του 2023 περισσότερο επιθετική, θα έλεγε κανείς, αλλά αυτό είναι πιθανό και να οφείλεται στην πληθωριστική κρίση, που έχει πλήξει νωρίτερα και από το φετινό Ιανουάριο τις κατηγορίες τροφίμων στο σύνολό τους και είχε ως αποτέλεσμα αυξημένες τιμές σταθερών τιμοκαταλόγων προϊόντων για τις εταιρείες.

Η συγκεκριμένη αύξηση κάπως θα έπρεπε να ισοσκελιστεί, ώστε να μην οδηγήσει σε ραγδαίες μειώσεις όγκων πωλήσεων και η λύση που προκρίθηκε ήταν οι προσφορές.

Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία Pockee Market Intelligence περιλαμβάνει στοιχεία προσφορών φυλλαδίου, τηλεοπτικών προσφορών και προσφορών εντός καταστήματος από επιλεγμένους retailers της ελληνικής αγοράς:

Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Metro ΑΕΒΕ (My market), Μασούτης και Πέντε ΑΕ (Γαλαξίας). Στην αναφορά των στοιχείων δεν περιλαμβάνονται ως προσφορές οι κωδικοί της κατηγορίας, στους οποίους «τρέχει» ενιαία προσφορά στο σύνολο του καναλιού του οργανωμένου λιανεμπορίου σε εθνικό επίπεδο, εκτός εάν αποδίδεται και επιπλέον έκπτωση στον εκάστοτε κωδικό. Το μέσο βάθος έκπτωσης κάθε κωδικού είναι σταθμισμένο με βάση τη διάρκεια της έκπτωσης.

Αύξηση προωθητικών ενεργειών στα προϊόντα μπύρας στο διάστημα από Ιούνιο έως Αύγουστο 2023
Εστιάζοντας στους πέντε retailers, τα δεδομένα προσφορών των οποίων παρουσιάζει η υπηρεσία Pockee Market Intelligence, η κατηγορία της μπύρας κατέγραψε αύξηση κατά 19,3% σε όρους προωθητικών ενεργειών και κατά 11,3% ως προς τη διάρκεια αυτών. To μέσο ποσοστό έκπτωσης βρέθηκε για το πρώτο οκτάμηνο του 2023 στο 18,2%, αυξημένο δηλαδή κατά 1,3%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Στα καταστήματα σούπερ μάρκετ των εξεταζόμενων αλυσίδων φαίνεται ότι αυξήθηκαν σημαντικά οι προσφορές που συμπεριλαμβάνονται σε σχετικά τηλεοπτικά σποτ: Η συγκεκριμένη αύξηση έφθασε το 62,1%. Οι προσφορές και εκπτώσεις που καταγράφονται σε φυλλάδια και ενέργειες εντός καταστημάτων παρουσίασαν αύξηση κατά 13% και 10,1%, αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα brands της κατηγορίας φέρονται να έχουν καταγράψει κυρίως θετικές μεταβολές σε όρους συνόλου προσφορών κατ’ απόλυτη τιμή, αλλά και συνολικών ημερών διάρκειας της προσφοράς.

Η μεγαλύτερη αύξηση σε αριθμό προσφορών συνολικά, σε απόλυτους αριθμούς στο πρώτο εξάμηνο του 2023 αφορούσε πρωτίστως την αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλο και δευτερευόντως, την αλυσίδα Σκλαβενίτης.

Στην περίπτωση της ΑΒ Βασιλόπουλος, η διάρκεια των ενεργειών μειώθηκε συγκριτικά με τους πρώτους οκτώ μήνες του 2022.

Οι πέντε αλυσίδες εισήλθαν στο 2023 με μικρότερη διάρκεια προσφορών στην κατηγορία της μπύρας, η οποία όμως αυξήθηκε τους επόμενους μήνες. Οι χειμερινοί μήνες, ιδιαίτερα ο Φεβρουάριος, δεν ευνοούν λόγω καιρού, εκτός από εποχιακά γεγονότα, την κατανάλωση μπύρας.

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μήνων και συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο 2023, καταγράφηκε η μεγαλύτερη διάρκεια προσφορών στην κατηγορία της μπύρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διάρκεια προσφορών τον Αύγουστο 2023 ήταν αυξημένη κατά 22,8%, συγκριτικά με τον Αύγουστο 2022.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2023, καταγράφηκε και το υψηλότερο μέσο σταθμισμένο βάθος έκπτωσης, κατά 19,9%, αυξημένο κατά 2,4%, συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2022.

Οι προωθητικές ενέργειες ανά brand
Κατά μέσο όρο, οι έξι με επτά προωθητικές ενέργειες για κάθε δέκα συνολικές, οι οποίες γίνονται στην κατηγορία της μπύρας, ποσοστό δηλαδή περίπου 65%, αφορούν προσφορές εντός καταστήματος, το 20% αφορά προσφορές φυλλαδίου και 10% έως 15% αφορούν τηλεοπτικές προσφορές. Σε όρους βάθους έκπτωσης, το υψηλότερο μέσο ποσοστό αφορά τις τηλεοπτικές προσφορές (25,1%), με εκπτώσεις κατά 7,5%, σε σύγκριση με εκείνες των προσφορών εντός καταστήματος και- των προσφορών φυλλαδίου, οι οποίες συνολικά στο φετινό πρώτο οκτάμηνο διαμορφώθηκαν στο 17,6%.

Ως προς τις εντός καταστήματος προσφορές, η Mythos κατέχει το υψηλότερο μερίδιο σε όρους διάρκειας προωθητικών ενεργειών (6,4%) και την ίδια στιγμή, κατέχει αρκετά υψηλό βάθος έκπτωσης για την κατηγορία (22,9%), το οποίο είναι 6,9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σύγκριση με το δεύτερο υψηλότερο βάθος έκπτωσης σε ημέρες υιοθέτησης της προωθητικής ενέργειας.

Στις προσφορές φυλλαδίου, το υψηλότερο μερίδιο σε όρους διάρκειας προωθητικών ενεργειών καταγράφηκε για το brand Βεργίνα (11,4%) με μέσο βάθος έκπτωσης 17,7%. Ακολούθησαν, κατά σειρά, τα brands Kaiser, Fix, Mythos και Heineken.

Από τα παραπάνω brands, το υψηλότερο μέσο ποσοστό έκπτωσης αφορούσε και πάλι την μπύρα Mythos: 23,5%.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Pockee Market Intelligence, τα brands με τις περισσότερες ενέργειες σε τηλεοπτικές προσφορές ήταν τα Heineken, Amstel και Kaiser, με σταθμισμένο βάθος έκπτωσης 27,6%, 23,6% και 24,3%, αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το πρώτο οκτάμηνο του 2022, το μέσο βάθος έκπτωσης αυξήθηκε στις εντός καταστήματος προσφορές κατά 1,2%, σε τηλεοπτικές προσφορές κατά 1% και στις προσφορές φυλλαδίου κατά 0,7%.
Ως προς τον συνολικό αριθμό προωθητικών ενεργειών που «έτρεξαν» με κάθε επιμέρους τρόπο, αλλά και ως προς και τη διάρκειά τους, παρατηρήθηκε αύξηση σε κάθε επιμέρους τρόπο, με 172 περισσότερες προσφορές εντός καταστήματος, 50 περισσότερες προσφορές φυλλαδίων και 80 περισσότερες προσφορές μέσω τηλεοπτικών σποτ στους πρώτους οκτώ μήνες του 2023.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter