Αυξημένο κύκλο εργασιών, κατά 12,34%, από τα 7,55 εκατ. ευρώ το 2022, σε 8,48 εκατ. ευρώ για το 2023 σημείωσε η Red Bull Ελλάς Μον. ΕΠΕ.

Η εταιρεία μέχρι πέρσι ήταν αποκλειστικά επιφορτισμένη με την παροχή υπηρεσιών στους τομείς προώθησης και διαφήμισης για το ποτό Red Bull Energy Drink στην Ελλάδα. Το 100% των πωλήσεών της έτυχαν αγοράς από τη μητρική εταιρεία Red Bull GmbH. Το ίδιο είχε ισχύσει και στην οικονομική χρήση 2022, όταν η μητρική έλαβε μέρισμα ύψους 1 εκατ. ευρώ από την ελληνική θυγατρική.

Η ελληνική εταιρεία τιμολογεί μόνο τη μητρική της και δεν έχει προβεί σε δανεισμό, άρα διατηρεί αμελητέους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού για το 2023 ανήλθαν σε 2,19 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,22%, συγκριτικά με τα 2 εκατ. ευρώ του 2022.

Αντίστοιχα, τα έξοδα προβολής και διαφήμισης αυξήθηκαν κατά 6,7%, στα 4,33 εκατ. ευρώ, έναντι 4,06 εκατ. ευρώ το 2022.

Σε εταιρικό επίπεδο, η Red Bull Ελλάς Μον. ΕΠΕ, κατέγραψε μεικτό κέρδος ύψους €772.705, αυξητικά κατά 35% (€571.964 το 2022) και κέρδη μετά φόρων ύψους €432.990, μειωμένα κατά 7,1%. Η καθαρή της θέση μειώθηκε κατά 30,9%, στα 1,27 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter