Αναβάλλεται για τον Σεπτέμβριο η ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς (ΥπΕΑ), στην οποία το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επενδύσει πολλά, όχι μόνο για τον έλεγχο, την καταγραφή και την επεξεργασία των τιμών, αλλά και για τον έλεγχο του transfer pricing. Οι διαδικασίες στελέχωσης και οργάνωσης της νέας υπηρεσίας καθυστέρησαν, ώστε δεν κατέστη δυνατή η ενεργοποίησή της τον Μάιο, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Στο μεταξύ, ο όγκος των φακέλων που έχει συγκεντρωθεί για το transfer pricing είναι τεράστιος, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες μόνο δειγματοληπτικά μπορεί να κινούνται, ενώ θέμα τίθεται και με τις τιμοληψίες του ΥΠΑΝ για τις ανάγκες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Πληροφορίες του «greekretail» αναφέρουν ότι οι διαδικασίες στελέχωσης και οργάνωσης της νέας υπηρεσίας καθυστέρησαν, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η ενεργοποίησή της τον Μάιο, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. ‘Ετσι, το υπουργείο επαναπροσδιορίζει τώρα τη λειτουργία της στις αρχές του φθινοπώρου.

‘Αραγε, ο κρατικός μηχανισμός θα ανταποκριθεί σχετικά εν μέσω του θέρους, ή πρέπει να αναμένουμε και νέα αναβολή για τη δράση του φορέα;

Πάντως, στο Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένουν πώς και πώς την στελέχωση της ΥπΕΑ, καθότι ο όγκος των φακέλων που έχει συγκεντρωθεί για το transfer pricing είναι τεράστιος, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες μόνο δειγματοληπτικά μπορεί να κινούνται, ενώ θέμα τίθεται και με τις τιμοληψίες που πρέπει να γίνονται από το υπουργείο για τις ανάγκες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Το έργο της ΥπΕΑ

Σημειώνεται ότι η στελέχωση της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς θα πραγματοποιηθεί με αποσπάσεις, μετατάξεις, αλλά και προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Ο μηχανισμός της θα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, αλλά και να συλλέγει και αναλύει τα κοστολογικά δεδομένα, ώστε να σχηματίζεται η ολοκληρωμένη εικόνα του πώς τιμολογούνται τα βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η εποπτεία της ΥπΕΑ θα γίνεται από ειδικό γραμματέα.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει, επίσης, ότι η ΥπΕΑ θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις από 5.000 έως και 300.000 ευρώ, αλλά και να αποφασίζει το κλείσιμο επιχειρήσεων, θα έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και με τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ θα παρακολουθεί τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών. Επίσης, είναι εξουσιοδοτημένη να διενεργεί ελέγχους σε χώρους παραγωγής, εισαγωγής αποθήκευσης και διακίνησης ή μεταφοράς προϊόντων και σε χώρους παροχής υπηρεσιών, όπως και για την ύπαρξη ενδεικτικών πινακίδων, τιμοκαταλόγων και κάθε αναγκαίου για την ενημέρωση του καταναλωτή στοιχείου, σχετικού με την ποιότητα, τη σύσταση, την προέλευση και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης.

Ο φορέας προβλέπεται ότι θα λειτουργεί όλο το 24ωρο και τις επτά ημέρες της εβδομάδας.