Στις 19 Οκτωβρίου θα εκδικαστεί από το Διοικητικό Εφετείο η προσφυγή του ΣΕΣΜΕ και των 7 επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, εις βάρος των οποίων η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιδίκασε πρόστιμα συνολικού ύψους 18 εκατ. ευρώ, για την ακύρωση της πρώτης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία κρίθηκε ότι το οργανωμένο λιανεμπόριο παραβίασε τον νόμο περί ανταγωνισμού. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να συνεκδικαστεί και η δεύτερη προσφυγή, για την ακύρωση και της δεύτερης απόφασης σχετικά με την επιβολή των, προσαυξημένων πλέον, προστίμων.

Ραντεβού τον Οκτώβριο δίνει ο κλάδος των σούπερ μάρκετ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οπότε θα παιχτεί το τελευταίο επεισόδιο του “σίριαλ” με τις ανατιμήσεις και τα πρόστιμα εις βάρος του. Αυτή τη φορά την υπόθεση θα διερευνήσει το Διοικητικό Εφετείο, όπου έχουν ήδη προσφύγει ο ΣΕΣΜΕ και οι επτά επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ, σε βάρος των οποίων η ανεξάρτητη διοικητική αρχή επιδίκασε πρόστιμα συνολικού ύψους 18 εκατ. ευρώ (15 εκατ. ευρώ στον Σύνδεσμο και 3 εκατ. ευρώ στις εταιρείες).

Στις 19 Οκτωβρίου 2005 στο Διοικητικό Εφετείο θα εκδικαστεί προσφυγή των εμπλεκόμενων στην υπόθεση για την ακύρωση της πρώτης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (277/IV/2005), με την οποία κρίθηκε ότι το οργανωμένο λιανεμπόριο παραβίασε τον νόμο περί ανταγωνισμού, ενώ δεν αποκλείεται να συνεκδικαστεί και η δεύτερη προσφυγή, που επρόκειτο να κατατεθεί τον Ιούλιο, για την ακύρωση και της δεύτερης απόφασης (284/IV/2005) σχετικά με την επιβολή των προστίμων. Νωρίτερα το Εφετείο θα κληθεί να αποφασίσει και για την αίτηση αναστολής καταβολής των προστίμων έως ότου εκδικαστούν οι δύο προσφυγές.

Τα πρόστιμα

Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, για τις επτά αλυσίδες η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε ποινές οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,08% του ετήσιου τζίρου τους (χρήση 2003), έναντι 0,05% που πρότεινε η γραμματεία, εκτός από την Τροφίνο για την οποία το πρόστιμο παρέμεινε ίδιο, καθώς και για τον ΣΕΣΜΕ που αντιστοιχεί στο 0,272% του ετήσιου τζίρου των μελών του (χρήση 2000).

Οι ποινές αφορούσαν την παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει και του άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ. Ο ΣΕΣΜΕ καταδικάσθηκε για τη σύνταξη της άτυπης λίστας του 2001, με τις αναγραφόμενες εκπτώσεις επί των τιμολογίων αγοράς της βιομηχανίας, και οι επτά αλυσίδες για τη συνάντηση του Sofitel. Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιδίκασε τα εξής πρόστιμα:

  • Στον ΣΕΣΜΕ το ποσό των 15 εκατ. ευρώ (ανάλογο ποσό προέβλεπε και η εισήγηση της γραμματείας).
  • Στην Ατλάντικ το ποσό των 430.080 ευρώ, από 268.800 ευρώ που προέβλεπε η εισήγηση της γραμματείας.
  • Στην Αφοί Βερόπουλοι το ποσό των 500.713 ευρώ, από 332.531 ευρώ που προέβλεπε η εισήγηση της γραμματείας.
  • Στη Διαμαντής Μασούτης το ποσό των 347.784 ευρώ, από 217.365 ευρώ που προέβλεπε η εισήγηση της γραμματείας.
  • Στη Μετρό το ποσό των 338.201 ευρώ, από 211.375 ευρώ που προέβλεπε η εισήγηση της γραμματείας.
  • Στη Σκλαβενίτης το ποσό των 611.844 εκατ. ευρώ, από 382.403 ευρώ που προέβλεπε η εισήγηση της γραμματείας.
  • Στην Άλφα-Βήτα Βασιλόπουλος το ποσό των 721.240 ευρώ, από 450.774 ευρώ που προέβλεπε η εισήγηση της γραμματείας.
  • Στην Τροφίνο το ποσό που προέβλεπε η εισήγηση της γραμματείας, δηλαδή 6.000 ευρώ.

Προειδοποιήσεις και απειλές

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι σε περίπτωση επανάληψης των παραβάσεων για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανωτέρω πρόστιμα, ο ΣΕΣΜΕ απειλείται με πρόστιμο ύψους 30 εκατ. ευρώ και κάθε επιχείρηση με πρόστιμο ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ποινή σε βάρος του ΣΕΣΜΕ επιβλήθηκε κατά πλειοψηφία (τρία μέλη μειοψήφησαν σε σύνολο οκτώ), ενώ μένει αδιευκρίνιστο το ποιος θα καταβάλει τα 15 εκατ. ευρώ αν τελικά το Εφετείο δεχθεί την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεδομένου ότι τα ετήσια έσοδα του Συνδέσμου είναι της τάξης των 60.000 ευρώ και από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψαν ευθύνες για τα μέλη του, ώστε να καλύψουν αυτά το υψηλό πρόστιμο.