Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον εγχώριο κλάδο τροφίμων και ποτών συνιστά διαρρήδην σε μεγάλη σχετική έρευνά της η PwC Greece υπό τον τίτλο «Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Στα πρόθυρα αλλαγών», όπου εξετάζονται η ανταγωνιστικότητα και το εξαγωγικό δυναμικό των βιομηχανικών επιχειρήσεων του κλάδου, με ιδιαίτερη εστίαση στις 292 μεγαλύτερες. Όπως επισημαίνεται, με ετήσια έσοδα ύψους 15 δισ. ευρώ, ο κλάδος είναι ο μεγαλύτερος της εγχώριας μεταποίησης, με μερίδιο 30%, απασχολώντας το 36% του συνολικού εργατικού δυναμικού της (111 χιλ. εργαζόμενους).

O κλάδος είναι ώριμος για να μεγαλώσει. Το πρώτο στάδιο αυτής της διαδικασίας θα γίνει με εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών. Αν δεν υπάρξει ενδοκλαδική και διακλαδική συγκέντρωση, παρά την σταδιακή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση των πωλήσεών του θα μείνει δομικά ο ίδιος, με όλους τους σημερινούς περιορισμούς και με συρρικνωμένα κέρδη, προειδοποιεί σιβυλλικά ο κ. Κώστας Μητρόπουλος, εντεταλμένος σύμβουλος της PwC Greece. Στη μελέτη εκτιμάται ότι ο κλάδος παραμένει έντονα κατακερματισμένος μολονότι το 1% των εταιρειών του παράγουν το 63% των συνολικών του εσόδων. Τούτο είναι δηλωτικό του υψηλότατου βαθμού συγκέντρωσης στην κορυφή του, πράγμα που προεικονίζει τη μονοπωλιακή διάρθρωση ως μη εναλλακτικό μοντέλο για τη βιωσιμότητά του(;!). Η μέση εταιρεία τροφίμων-ποτών στην Ελλάδα, όπως σημειώνεται, είναι μικρή, με έσοδα 30 εκατ. ευρώ, προσωπικό περίπου 140 ατόμων και 17 εκατ. ευρώ απασχολούμενα κεφάλαια, όταν η μέση ευρωπαϊκή έχει αντίστοιχα ετήσια έσοδα άνω των 60 εκατ. ευρώ και προσωπικό 200 εργαζομένων. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τις συνεχόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις κατά τα τελευταία βαριά χρόνια της ύφεσης, την τετραετία 2012-2015 οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων-ποτών, ετήσιου τζίρου άνω των 10 δισ. ευρώ, διατήρησαν την παραγωγή τους, αύξησαν τα ετήσια έσοδα και την κερδοφορία τους περίπου κατά 2% και 3% αντίστοιχα και υλοποίησαν λελογισμένες επενδύσεις, διατηρώντας το συνολικό τους χρέος σχετικά σταθερό, σύμφωνα με την έρευνα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο κλάδος εμφανίζει ανταγωνιστικότητα και βελτιωμένες επιδόσεις, καθώς μόνο το 27% των εταιρειών του υπάγονται (βάσει της ανάλυσης ανταγωνιστικότητας με τη μέθοδο Stars & Zombies της PwC) στην κατηγορία Zombies, όπου εντάσσονται επιχειρήσεις με συρρίκνωση εσόδων, μηδενικά κέρδη ή ζημιές και μη βιώσιμο δανεισμό, ενώ οι εταιρείες υψηλής ανταγωνιστικότητας, Stars (ακριβώς με τα αντίθετα χαρακτηριστικά από τις προηγούμενες), συνεισφέρουν στο 50% της συνολικής κερδοφορίας του. Τρείς υποκλάδοι του ξεχωρίζουν από άποψη ανταγωνιστικότητας, με συνολικά έσοδα 2 δισ. ευρώ ετησίως, των οπωροκηπευτικών, της κονσερβοποιίας και των αλκοολούχων ποτών, σε αντίθεση με τους κλάδους των αλιευμάτων και του κόκκινου κρέατος, που είναι χαμηλής ανταγωνιστικότητας (συνολικών εσόδων 640 εκατ. ευρώ) κατά την έρευνα.

Όπως σημειώνεται, οι κατά πλειονότητα non-branded εξαγωγές αποτελούν το 37% της παραγωγής του κλάδου, ενώ πέντε υποκλάδοι του είναι εξαγωγικοί (έλαια, οπωροκηπευτικά, αλιεύματα, ξηροί καρποί, κονσερβοποιία), εξάγοντας άνω του 50% της παραγωγής τους. Οι υπόλοιποι είναι απολύτως εσωστρεφείς. Οι συνολικές εξαγωγές των τροφίμων-ποτών αυξήθηκαν κατά 26% την περίοδο 2012-2015, υποκινούμενες από τους τομείς των ελαίων και των γαλακτοκομικών-παγωτών. Όπως εκτιμάται, γενικά ο κλάδος των τροφίμων-ποτών είναι ανταγωνιστικός, αλλά υπολείπεται σε εξωστρέφεια, «λόγω των δομικών αδυναμιών που συνοψίζονται στο μικρό εταιρικό μέγεθος και σε αστοχίες αγοράς, που δυσκολεύουν τη χρηματοδότηση». Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ως αναπότρεπτο υπό την πίεση του κατακερματισμού και του μικρού εξαγωγικού δυναμικού του να εκδηλωθεί άμεσα κινητικότητα για εξαγορές, συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, υποδεικνύεται ότι ένα μικρό υποσύνολο περίπου 20 εταιρειών αναγνωρίζονται ως consolidators, περίπου 110 μπορεί να αποτελέσουν στόχους εξαγοράς, ενώ 15 εταιρείες θα είναι ελκυστικές μετά από αναδιάρθρωση. Επίσης, υποδεικνύεται η στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου, μέσω των εξαγωγών, να στηριχτεί στην ενοποίηση της ζήτησης υπό κοινά εμπορικά σήματα, τα οποία θα ωθήσουν σε συγκέντρωση την εγχώρια παραγωγή, σε κοινές υπηρεσίες, μείωση του κόστους, καλύτερη διαχείριση και πολύ ισχυρότερο μάρκετινγκ.