Από αισιοδοξία, έστω συγκρατημένη, γεμίζει το «καλάθι» των εκτιμήσεων που κάνουν τα στελέχη του κλάδου, αναλύοντας τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, όπως αποτυπώνονται ως προβλέψεις στον προϋπολογισμό του 2019. Το γεγονός και μόνο ότι στη νέα χρονιά αναμένεται αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, τόνωση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, ενίσχυση της απασχόλησης, αύξηση του πληθωρισμού και περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας δημιουργεί θετικό κλίμα στην αγορά.

Bέβαια, πρόκειται για προβλέψεις –υπεραισιόδοξες κατά ορισμένους–, που θα επιβεβαιωθούν ή όχι στα τέλη του 2019, οπότε θα ξέρουμε, αν η αγορά θα βρίσκεται ένα σκαλί ψηλότερα από τη φετινή χρονιά, η οποία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την οργανωμένη λιανική, δείχνει ότι το 2018 θα κλείσει ανοδικά περίπου κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2015. Βάσει των στοιχείων του προϋπολογισμού, τα βασικά μεγέθη της οικονομίας, στο πλαίσιο της μετα-μνημονιακής εποχής, εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν αισθητά, ίσως όχι στο βαθμό που ίσχυσε σε άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία ή η Κύπρος, οι οποίες έζησαν τη σκληρή –και εν πολλοίς άστοχη για τη χώρα μας– πολιτική του ΔΝΤ, σε επίπεδο, όμως, που θα κάνει τη διαφορά στο εμπόριο γενικότερα και στην οργανωμένη λιανική ειδικότερα, τα προϊόντα της οποίας αφορούν τις ανελαστικές δαπάνες των νοικοκυριών.

Ανεβάζουν ταχύτητα οι ρυθμοί ανάπτυξης
Η χώρα ήδη από το 2017 άρχισε να ανακάμπτει, καθώς το ΑΕΠ της ενισχύθηκε κατά 1,4%. Φέτος αναμένεται η αύξησή του κατά 2,1%, ενώ το 2019 προβλέπεται αντίστοιχα ανάπτυξη της τάξης του 2,5%. Μάλιστα, η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ τη χρονιά που έρχεται, αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα είναι για πρώτη φορά μετά από χρόνια υψηλότερη από τον προβλεπόμενο μέσο ρυθμό ανάπτυξης του Ακαθάριστου Προϊόντος των χωρών της Ευρωζώνης (2,10%) και της ΕΕ συνολικά (2%). Η χώρα αρχίζει να κερδίζει το χαμένο έδαφος, ωστόσο, θα απαιτηθούν πολλά χρόνια εωσότου το ΑΕΠ αντιστοιχηθεί στο προ κρίσης επίπεδο, με διαφορετικούς όρους κατανομής του, πάντως, από αυτούς που γνωρίσαμε.

Ο προϋπολογισμός του 2019 τρόπον τινά «επισφραγίζει» την ανοδική τάση της ιδιωτικής κατανάλωσης, από τη μηδενική ή αρνητική στάθμη που ήταν προ του 2016 η ετήσια μεταβολή της. Τη νέα χρονιά, λοιπόν, αναμένεται αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,1% από 1%, όπως εκτιμάται, φέτος σε σύγκριση με το 2017.

Αυξημένος πληθωρισμός
Αν σε αυτό ληφθεί υπόψιν ο πληθωρισμός, ο οποίος υπολογίζεται ότι το 2019 θα κυμανθεί στο 1,2%, τότε οι επιχειρήσεις δεν έχουν παρά να προσβλέπουν σε τόνωση των εσόδων τους και από τη μέση άνοδο των τιμών. Οι συγκρατημένες πληθωριστικές τάσεις αποδίδονται κυρίως στην αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης, στην περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας με την κατ’ αντιστοιχία τόνωση της απασχόλησης, καθώς και στη συν τω χρόνω βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος στην αγορά. Το στάτους του επιχειρείν το 2019 αναμένεται ότι θα τονωθεί και από την αισθητή αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης, η οποία ουσιαστικά θα πριμοδοτήσει τη ρευστότητα όσων εταιρειών προμηθεύουν το Δημόσιο με προϊόντα τους –στο βαθμό, βέβαια, που τα τιμολόγια πώλησης θα εξοφλούνται από τους φορείς του με λελογισμένες χρονο-καθυστερήσεις και δεν θα διογκώνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς εξυπηρέτηση άλλων μακροοικονομικών σκοπών.

Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας (% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)
2017 2018 2019
Πραγματικό ΑΕΠ 1,4 2,1 2,5
Ιδιωτική κατανάλωση 0,1 1,0 1,1
Δημόσια κατανάλωση -1,1 0,2 0,6
Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου 9,6 0,8 11,9
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 6,8 7,5 5,8
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 7,2 3,4 5,2
Πληθωρισμός 1,1 0,6 1,2
Απασχόληση 2,1 1,7 1,8
Ποσοστό ανεργίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) 21,5 19,9 18,2
Πηγή: Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί (Ελληνική Στατιστική Αρχή), εκτιμήσεις/προβλέψεις Υπουργείου


Θετικές προβλέψει για τις επενδύσεις
Στο μεταξύ, η καταγεγραμμένη εξέλιξη των παγίων κεφαλαίων αποτυπώνει μια τάση ανόδου του επενδυτικού κλίματος στη χώρα. Σε κάθε περίπτωση οι επενδύσεις το 2019 προδιαγράφονται σαφώς υψηλότερες της διετίας 2017-2018. Φέτος η εν λόγω μεταβολή είναι οριακά θετική, καθώς δεν έγιναν αγορές πλοίων, οι οποίες ως γνωστόν επηρεάζουν αισθητά το σχετικό δείκτη. Για το 2019, όμως, στον προϋπολογισμό αποτυπώνεται ιδιαιτέρως αυξημένος ο στόχος, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένονται πέραν των προαναφερόμενων αγορών (πλοία) και σημαντικές επενδύσεις εν γένει στην πραγματική οικονομία.

Σημειώνουμε ότι ο ΣΕΒ σε σχετική του ανάλυση είχε επισημάνει ότι η χαμηλή επίδοση 0,8% ως καταγραμμένη ετήσια μεταβολή φέτος αναφορικά με τα πάγια κεφάλαια του Δημοσίου (9,6% ήταν η αντίστοιχη μεταβολή το 2017) δεν σημαίνει κατάρρευση των επενδύσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, όπως εξηγείτο στην ανάλυση, φέτος αφενός δεν πραγματοποιήθηκαν αγορές πλοίων, ενώ αφετέρου υλοποιούνται στη χώρα σημαντικές επενδύσεις στους τομείς του τουρισμού, των ακινήτων και των εξοπλισμών για την αναβάθμιση υπαρχόντων παραγωγικών μονάδων.

Συμβολικές αυξήσεις μισθών
Ένα ακόμη στοιχείο, που θα επενεργήσει θετικά στην εμπορική κίνηση, σχετίζεται με μια αναμενόμενη μικρή αύξηση το 2019 στους μισθούς. Φυσικά, η μεταβολή του σχετικού δείκτη προδιαγράφεται οριακά θετική, μόλις κατά 0,2%, αλλά η εμπορική επιχειρηματική κοινότητα δεν παραλείπει να σχολιάζει τη σημασία ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια αναμένεται μια, έστω συμβολική, αύξηση των μισθών στη χώρα. Σε αυτή την κατεύθυνση διατυπώθηκε το σχόλιο της ΕΣΕΕ, η οποία σημειώνει ως προεξάρχον στοιχείο το ότι μια οριακή, έστω, αύξηση των μισθών θα αναπτερώσει τις προσδοκίες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, με θετική ανάκλαση στην κίνηση της αγοράς. Επισημαίνει δε ότι η σταδιακή, επίσης, επαναφορά της ισχύος των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας συνδράττει στην αποκατάσταση της κανονικότητας στο εμπόριο.

Κοινωνικό μέρισμα- επιστροφές δώρων
Ανεξάρτητα από τα περιγραφόμενα στον προϋπολογισμό του 2019 θετικό «προμήνυμα» για την εμπορική κίνηση θα αποβεί η καταβολή και φέτος του κοινωνικού μερίσματος. Αναφερόμαστε στην ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, η οποία, αν και κατά ένα μεγάλος μέρος αναλίσκεται σε φόρους και σε λοιπές υποχρεώσεις των νοικοκυριών, πάντα κάτι καταλήγει και στην αγορά.

Για το εμπόριο θετική εξέλιξη θα είναι και η επιστροφή των δώρων, τα οποία στερήθηκαν βίαια οι συνταξιούχοι με μνημονιακούς νόμους. Εφόσον το Συμβούλιο Επικρατείας δικαιώσει τους συνταξιούχους και με δεύτερη απόφασή του, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να πληρώσει τα δώρα που δεν καταβλήθηκαν από το 2015 και μετά, πολλά θ’ αλλάξουν στην αγορά σε ό,τι αφορά τη ζήτηση.

Οι μειώσεις των συντάξεων
Σε κάθε περίπτωση κρίσιμη όχι μόνο για το κλίμα στην αγορά, αλλά για την εισοδηματική κατάσταση ενός μεγάλου μέρους των νοικοκυριών της χώρας, είναι η απόφαση του Eurogroup στα μέσα του Νοεμβρίου σχετικά με τη μείωση ή όχι των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 2019. Αν το EWG κάνει δεκτή τη θέση της κυβέρνησης ότι οι μακροοικονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν και χωρίς την εφαρμογή του μνημονιακού μέτρου, που επέβαλε το ΔΝΤ, τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά στο εμπόριο, πράγμα που θα εκφραστεί άμεσα στην εορταστική αγορά του Δεκεμβρίου. Αν, ωστόσο, εκδηλωθεί ακαμψία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του εν λόγω υφεσιακού μέτρου, είναι βέβαιο ότι πολλά από τα αισιόδοξα σενάρια των εμπόρων θα καταρρεύσουν. Αρκετά στελέχη της αγοράς, πάντως, εκτιμούν ότι ο προϋπολογισμός του 2019 έχει «μεγάλη δόση αισιοδοξίας», ενόσω πολλά ζητήματα παραμένουν ανοικτά, πράγμα που δεν επιτρέπει να γίνονται ασφαλείς προβλέψεις σχετικά με την εμπορική κίνηση την επόμενη χρονιά. Αλλά δεν παραλείπουν να εκτιμούν ότι αργά, αλλά σταθερά η κανονικότητα στην οικονομία επιστρέφει. Την ίδια ώρα επισημαίνουν τις απειλές αστάθειας, με πρώτη από όλες αυτή που δραματοποιεί τις εξελίξεις σε όλο τον ευρωπαϊκό νότο, λόγω της κρίσης στην Ιταλία. Μια δεύτερη απειλή για την ομαλότητα στην εγχώρια οικονομία, λένε, θα μπορούσε να προκύψει από μια τυχόν αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εθνικές εκλογές.