Τα στοιχεία της μελέτης παρουσίασαν ο κ. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ο κ. Βασίλης Ρεγκούζας, Εκτελεστικός Διευθυντής του Τομέα Συμβούλων Επιχειρήσεων ICAP Group, η κα Λίνα Σάρι, Διευθύνουσα Σύμβουλος της TNS ICAP, και ο κ. Γιώργος Γιαγλής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, σε εκδήλωση που οργάνωσε η ‘Ενωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

Από την άποψη της συνεισφοράς του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική οικονομία, τα συμπεράσματα ήταν σημαντικά, αφού τα στοιχεία δείχνουν πως έχει δημιουργήσει 92.000 θέσεις εργασίας, και το 2007 συμμετείχε στο ΑΕΠ με ποσοστό που προσεγγίζει το 2%, έναντι 1,3% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. ‘Οπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η κινητή τηλεφωνία συνεισφέρει στα δημόσια έσοδα σε ποσοστό ανάλογο της πρόβλεψης του εθνικού προϋπολογισμού το 2008 για επενδύσεις στην εκπαίδευση και τη βιομηχανία μαζί, με το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να απορροφούν το 41% του συνόλου των εισοδημάτων που δημιουργεί ο κλάδος (1,8 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με τους μελετητές, ο κλάδος εισέρχεται σε φάση ωρίμασης, και η οποιαδήποτε ανάπτυξη σε ορίζοντα πενταετίας (2013) θα εξαρτηθεί από τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος, που θα επιτρέψει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά τόσο στην αύξηση των δημοσίων εσόδων (2,7 δισ. ευρώ) όσο και στην αύξηση των θέσεων εργασίας (100.000). Σε αντίθετη περίπτωση, αναμένεται μείωση των θέσεων εργασίας σε 81.000, με τα δημόσια έσοδα να φτάνουν μόνο τα 2,1 δισ. ευρώ το 2013.

Οι απόψεις της κοινής γνώμης και των επιχειρήσεων για τον κλάδο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η κινητή τηλεφωνία είναι ο κλάδος με τον υψηλότερο δείκτη εταιρικής φήμης, σε σχέση με άλλους κλάδους στην ελληνική αγορά. Επίσης, είναι κοινώς παραδεκτό ότι η κινητή τηλεφωνία αυξάνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων (7 στις 10 από τις μικρότερες επιχειρήσεις και 8 στις 10 από τις μεγαλύτερες θεωρούν αδύνατο/αρκετά δύσκολο να διεκπεραιώσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες χωρίς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου), ενώ η χρήση κινητού δεν παρουσιάζει γεωγραφικές ή μορφωτικές διαφορές, καθιστώντας το ιδανικό μέσο για την προσέλκυση του πληθυσμού στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

Καθολική είναι, επίσης, η αναγνώριση της συμβολής της κινητής τηλεφωνίας στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, στη βελτίωση του επιπέδου ζωής (άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι) και σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Παρά τα στοιχεία αυτά, το 86% των Ελλήνων ανησυχούν ότι η κινητή τηλεφωνία πιθανώς βλάπτει την υγεία, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 48%.

Η μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση της Ευρώπης

Διαπιστώθηκε ότι ο ανταγωνισμός στη χώρα μας λειτουργεί ικανοποιητικά με άμεσες αντιδράσεις σε εμπορικές κινήσεις των ανταγωνιστών, προς όφελος του καταναλωτή. Από την άλλη πλευρά, οι  ‘Ελληνες χρήστες έχουν επιβαρυνθεί με τη μεγαλύτερη φορολογία σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, με την Ελλάδα να είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, στις οποίες επιβάλλεται ειδικός φόρος σε όλους τους συνδρομητές συμβολαίου. Είναι, επίσης, σημαντικό ότι η φορολογική επιβάρυνση πλήττει αναλογικά περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Στη μελέτη, επίσης, αναδείχθηκε το δαιδαλώδες σύστημα αδειοδότησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την αδειοδότηση μιας μόνο κεραίας εμπλέκονται 9 υπηρεσίες, και χρειάζονται το λιγότερο 2 χρόνια, τη στιγμή που στην Ευρώπη απαιτούνται μόνο 1 ή 2 υπηρεσίες και ο μέσος όρος του χρόνου αδειοδότησης είναι μόλις 7,2 μήνες.

Η ταυτότητα της έρευνας

Η μελέτη «Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας) και την ICAP Group ΑΕ, το διάστημα Απρίλιος-Δεκέμβριος 2008. Οι μελετητές χρησιμοποίησαν την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία, πραγματοποίησαν πρωτογενείς έρευνες (Ιούνιος-Ιούλιος 2008, TNS ICAP AE) σε καταναλωτές (αντιπροσωπευτικό δείγμα 1000 ατόμων) και επιχειρήσεις (500 ΑΕ & ΕΠΕ επιχειρήσεις και 500 ΟΕ, ΕΕ και ελεύθερους επαγγελματίες) και κατέγραψαν απόψεις αρμοδίων φορέων. Αναλύθηκαν επίκαιρα ζητήματα αναφορικά με τον ρόλο, τη συνεισφορά, το πλαίσιο λειτουργίας και τις επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας.