Στον σημαντικότερο πολέμιο της ανεργίας έχει αναδειχθεί την τελευταία δεκαετία το εμπόριο (λιανικό και χονδρικό), καθώς το διάστημα από το 1998 μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 116.000 θέσεις εργασίας. Με την επίδοση αυτή το εμπόριο καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στους 17 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με βάση τους οποίους πραγματοποιεί τις μετρήσεις της η ΕΣΥΕ. Οι άνεργοι το γ' τρίμηνο του 2007 ανήλθαν σε 387.521 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 7,9% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006 το ποσοστό ανεργίας ήταν 8,3%.

Σύμφωνα με την Ερευνα Εργατικού Δυναμικού για το γ’ τρίμηνο του 2007, που έδωσε στις 19 Δεκεμβρίου στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, στις εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας απασχολούνται 800.900 άτομα, 116.500 περισσότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 1998. Οι θέσεις εργασίας στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 17%, αύξηση που είναι πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο αύξησης στο σύνολο της απασχόλησης το ίδιο διάστημα (11,8%). Πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι η έρευνα της ΕΣΥΕ δεν εμπεριέχει ποιοτικά στοιχεία για το είδος των νέων θέσεων εργασίας (μερική απασχόληση, κοινοτικά προγράμματα, κάλυψη έκτακτων αναγκών ή μόνιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης κλπ).

Το εμπόριο, με βάση τις επιδόσεις του, κατέχει δύο πρωτιές στον τομέα της απασχόλησης:

  • Είναι ο κλάδος με τους περισσότερους απασχολούμενους (800.900). Ακολουθούν η βιομηχανία με 562.400 άτομα, ο αγροτικός τομέας με 496.700 άτομα και ο τομέας των κατασκευών με 401.800 άτομα.
  • Δημιούργησε, όπως προαναφέραμε, τις περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης (116.500). Ακολουθούν ο κλάδος της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με 109.600 νέες θέσεις εργασίας, η δημόσια διοίκηση με 99.400 και ο κλάδος των κατασκευών με 97.900 νέες θέσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αγροτικός τομέας και η βιομηχανία καταγράφουν απώλειες θέσεων εργασίας. Την τελευταία δεκαετία απώλεσαν αντίστοιχα 496.700 θέσεις (το 30,1%) και 28.800 (το 4,9%).

Τα χαρακτηριστικά της ανεργίας

Οι απασχολούμενοι σήμερα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ανέρχονται σε 4.539.200 άτομα, έναντι 4.058.500 ατόμων το γ’ τρίμηνο του 1998. Οι άνεργοι το γ’ τρίμηνο του 2007 ανήλθαν σε 387.521 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 7,9% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006 το ποσοστό ανεργίας ήταν 8,3%.

Τα χαρακτηριστικά της ανεργίας κατά ομάδες πληθυσμού είναι τα εξής:

  • Η ανεργία πλήττει το 12,2% του γυναικείου εργατικού δυναμικού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες είναι μόλις 4,9%.
  • Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών (16,9%).
  • Για τις νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο και φθάνει το 23,4%.
  • Ως προς το επίπεδο μόρφωσης, το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται πάνω από το συνολικό ποσοστό στους εργαζόμενους που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (8%), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (9,8%) και σε όσους έχουν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (8,5%).
  • Σε ό,τι αφορά τη “γεωγραφία” της ανεργίας, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία (11,9%), στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (10%), στην Ηπειρο (9,9%), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (9,2%) και στη Στερεά Ελλάδα (9,1%). Στον αντίποδα βρίσκονται οι περιφέρειες της νησιωτικής Ελλάδας (το γ’ τρίμηνο είναι η κατ’ εξοχήν τουριστική περίοδος). Ετσι, στην Κρήτη το ποσοστό ανεργίας είναι 3%, στο Νότιο Αιγαίο 4,3%, στα νησιά του Ιονίου 4,4% και στο Βόρειο Αιγαίο 6,4%.

Το ποσοστό των “νέων” ανέργων, δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, ανέρχεται στο 37,1% του συνόλου. Οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή αυτού που αναζητούν εργασία πάνω από 12 μήνες, αποτελούν το 54,8% του συνόλου.