Ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων μπαίνει σε νέο κύκλο λειτουργίας, θέτοντας νέες προτεραιότητες για την ανάπτυξη του, ως αποτέλεσμα και της αισιοδοξίας που κυριαρχεί μεταξύ των στελεχών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα ευρήματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Πράγματι, τα ποσοστά των απαντήσεων με θετικό πρόσημο στα αντίστοιχα ερωτήματα είναι τα υψηλότερα των τελευταίων χρόνων.

H κυλιόμενη 6μηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG, που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια θέματα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το επόμενο εξάμηνο. Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούλιο του 2019, με δείγμα 157 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων (λιανεμπόριο-αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προμηθευτές FMCG), από τη γενική διεύθυνση και τα τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων, αγορών, οικονομικών, πληροφορικής κλπ. Τα αποτελέσματα, που καταγράφουν τις απόψεις των στελεχών για το Β’ εξάμηνο 2019, συνοψίζονται στα εξής:

  • Προβληματισμός για τις δημογραφικές αλλαγές και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
  • Αύξηση των πωλήσεων το επόμενο 6μηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018
  • Σαφής βελτίωση του οικονομικού κλίματος
  • Έμφαση στην καινοτομία

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1, οι βασικές ανησυχίες των στελεχών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές θεματικές ενότητες: τις πληθυσμιακές αλλαγές και την εμφάνιση νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, η γήρανση και η μείωση του πληθυσμού της χώρας τα επόμενα χρόνια προβληματίζουν σε σημαντικό βαθμό το 79% των στελεχών, ενώ η μετανάστευση το 49% των ερωτηθέντων. Η ενηλικίωση της γενιάς των Millennials αποτελεί επίσης μία δημογραφική εξέλιξη (η οποία συνδέεται και με το ζήτημα των νεών τεχνολογιών), που θεωρείται κρίσιμη για την πορεία του κλάδου από το 75% του δείγματος.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότερα η αύξηση των δεδομένων και της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων αποτελούν σημαντική αλλαγή, που αναμένεται να καθορίσει το μέλλον της λειτουργίας των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το 86% των στελεχών. Παράλληλα, η εμφάνιση «έξυπνων» προϊόντων που αξιοποιούν το Internet of Things αποτελεί εξέλιξη με σημαντική επίδραση στην πορεία της αγοράς για το 61% των ερωτηθέντων. Άλλες βασικές αλλαγές στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, που αναμένεται να επιδράσουν στη λειτουργία τους κατά την επόμενη δεκαετία, είναι η εμφάνιση νέων συστατικών και υλικών (66%) και η κλιματική αλλαγή (58%).

Σε σχέση με το εγγύτερο μέλλον, και ειδικότερα με τις πωλήσεις του κλάδου, καταγράφεται για πρώτη φορά συμφωνία των στελεχών στην εκτίμηση για την εξέλιξή τους (βλ. σχήμα 2). Αυξητικά εκτιμά πως θα κινηθούν οι πωλήσεις στο μέλλον το 58% των ερωτηθέντων, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στο σύνολο των ποσοστών που καταγράφηκαν στις έρευνες της τελευταίας 4ετίας. Μεσοσταθμικά, τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 1,5% στις πωλήσεις κατά το εξάμηνο Ιούλιος 2019-Δεκέμβριος 2019, σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2018. Σημειώνεται ότι η μέτρηση ξεκίνησε μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Η θετική τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2019 παρουσιάζει περαιτέρω ενίσχυση σε αυτή τη μέτρηση. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των στελεχών, και συγκεκριμένα ποσοστό 57%, θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη, το 15% ότι χειροτέρεψε και το 29% ότι βελτιώθηκε. Επίσης, σημειώνεται πως και οι δείκτες οικονομικού κλίματος παρουσίασαν νέα βελτίωση τον Ιούλιο (σχήμα 4), η οποία οφείλεται στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών της αγοράς.

Οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων
Στην έρευνα καταγράφονται οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων σήμερα, οι οποίες στηρίζονται φυσικά στα παραπάνω δεδομένα που αφορούν τις προσδοκίες των στελεχών για την πορεία της οικονομίας. Από την έρευνα προκύπτει πως στην πλειονότητά τους οι στόχοι του κλάδου έχουν να κάνουν με την καινοτομία και τις επενδύσεις. Συγκεκριμένα, αν εξαιρέσουμε την πρώτη γενική προτεραιότητα της αύξησης πωλήσεων, η οποία είναι κοινή για όλες τις επιχειρήσεις, όλες οι υπόλοιπες αποτελούν περιοχές με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και έχουν ανάγκη την καινοτομία, όπως οι νέες υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα, η καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, η αναβάθμιση δικτύου και η πολυκαναλική διάθεση προϊόντων, η αξιοποίηση δεδομένων κλπ. Την ίδια στιγμή, οι αντιλήψεις που έχουν τα στελέχη για το τι ζητάει ο καταναλωτής σήμερα (σχήμα 6) δείχνουν και την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αναμένουμε ότι θα κινηθούν οι επενδύσεις, με την πλειονότητα των στελεχών (73%) να θεωρεί ότι οι καταναλωτές θέτουν ως προτεραιότητα τις χαμηλές τιμές και ακολουθούν το convenience (άνεση, ευκολία, ταχύτητα) αγορών και η ποιότητα των προϊόντων. Επομένως, θα πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις σε σχέση με την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας.

Παρά την αισιοδοξία που καταγράφεται, τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν, με τα εξωγενή να εξακολουθούν να έχουν την πρώτη θέση. Συγκεκριμένα, και πάλι καταγράφεται ως βασικό πρόβλημα η αβεβαιότητα περιβάλλοντος (κοινωνικού-οικονομικού) –αν και αρκετά χαμηλότερα από προηγούμενες μετρήσεις– κάτι που αποδίδεται τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα όσο και στις γενικότερες αλλαγές που σημειώνονται στον συγκεκριμένο κλάδο διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο υψηλός ΦΠΑ ως πρόβλημα πέφτει στην 6η θέση με ποσοστό μόλις 27%. Σίγουρα σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η πρόσφατη μεταφορά πολλών τροφίμων από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% στον χαμηλό 13%, κάτι το οποίο, όπως φαίνεται και στο σχήμα 6, κρίνεται ως θετικό από την συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων. Το πρόβλημα των μειωμένων πωλήσεων πέφτει σε χαμηλότερη θέση, και συγκεκριμένα στην 9η θέση, με 22%, ενώ αντίθετα τα λειτουργικά θέματα των επιχειρήσεων εντείνονται, όπως συμβαίνει με τη χαμηλή κερδοφορία, που παραμένει σημαντικό πρόβλημα, παρά τη μικρή μείωση ποσοστού (41%) και τα κόστη λειτουργίας (35%). Τέταρτο πιο σημαντικό πρόβλημα αποτελούν η γραφειοκρατία και η πολυνομία (29%) και πέμπτο η δυσκολία εύρεσης και ανάπτυξης προσωπικού-στελεχών (27%).

Αξίζει να σημειωθεί πως τα στελέχη των επιχειρήσεων για πρώτη φορά μετά από καιρό φαίνεται ότι ασχολούνται περισσότερο με τις παγκόσμιες εξελίξεις στην οικονομία και λιγότερο με τα υφεσιακά θέματα της ελληνικής πραγματικότητας. Συνολικά η διαμόρφωση των απόψεών τους θα καταγραφεί στην επόμενη έρευνα, τον Ιανουάριο του 2020.