Επτά μέτρα άμεσης ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας, ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα ένα πιθανό κύμα πτωχεύσεων των επιχειρήσεων, πρότεινε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. Μεταξύ άλλων, ζητά ένα σημαντικό μέρος από τα ομόλογα του δημοσίου που θα δοθούν στις τράπεζες να κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, την αξιοποίηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπέρ των Ελλήνων μικρομεσαίων επιχειρηματιών, τον τριπλασιασμό των κεφαλαίων που δίνονται στο ΤΕΜΠΜΕ, ενώ ζητά τη χορήγηση διετούς περιόδου χάριτος από τις τράπεζες στους μικρομεσαίους δανειολήπτες, όσον αφορά στην αποπληρωμή του κεφαλαίου των επιχειρηματικών δανείων τους.

Ειδικότερα, ο κ. Μίχαλος ζήτησε:

  • Τη διασφάλιση ότι ένα σημαντικό μέρος από τα ομόλογα του δημοσίου, ύψους 8 δισ. ευρώ, που θα δοθούν στις τράπεζες, θα κατευθυνθεί στην κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
  • Την αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που διατίθενται για την εκτέλεση έργων.
  • Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την προκήρυξη των πρώτων προγραμμάτων ενίσχυσης των ΜΜΕ μέσω του ΕΣΠΑ.
  • Την αξιοποίηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ικανοποίηση των αναγκών των Ελλήνων μικρομεσαίων επιχειρηματιών, με στόχο η χρηματοδότησή τους να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ ως το 2010.
  • Τον τριπλασιασμό των κεφαλαίων που δίνονται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας των Μεσαίων και των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ).
  • Να υπάρξει μέριμνα για την αντιμετώπιση ενδεχομένου επισφαλειών στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχυθούν και να γίνουν αυστηρότεροι οι σχετικοί έλεγχοι.
  • Την “ελαστικοποίηση” των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις, που για πρώτη φορά και εν μέσω κρίσης εισάγονται στον Τειρεσία.

Πληρωμή μόνο των τόκων για δύο χρόνια

Ο κ. Μίχαλος ζήτησε, επίσης, από τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος να προχωρήσει σε σύσταση προς τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες, σχετικά με τη χορήγηση διετούς περιόδου χάριτος στους μικρομεσαίους δανειολήπτες, όσον αφορά στην αποπληρωμή του κεφαλαίου των επιχειρηματικών δανείων τους.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑΑ, αναφερόμενος  στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην αγορά, τόνισε χαρακτηριστικά ότι ήδη τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες για την κίνησή της έχουν πέσει από το ύψος των 1,8 δισ. ευρώ τον μήνα κάτω από το επίπεδο των 500 εκατ. ευρώ τον μήνα.