Τα στοιχεία της ετήσιας πανελλήνιας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών 2016/2017 επί δείγματος 2.000 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα δείχνουν ότι οι Έλληνες, στην προσπάθεια τους να εξοικονομούν χρήματα, κυνηγούν όλο και περισσότερο τις προσφορές και εκπτώσεις, που παρέχουν τα σούπερ μάρκετ στη χώρα μας, μέσα από πρακτικές έξυπνων αγορών, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη. Παρά την έξαρση των προωθητικών ενεργειών την προηγούμενη πενταετία, η τάση παραμένει αυξητική, ενώ οι καταναλωτές εξακολουθούν να δηλώνουν τα αυξανόμενο σχετικό ενδιαφέρον τους.

Παρόλα αυτά για πρώτη φορά καταγράφονται τάσεις που δείχνουν ότι το κοινό πλησιάζει –αν δεν έχει φτάσει ήδη– στον κορεσμό, στον βαθμό που μπορεί να απορροφήσει τον τόσο μεγάλο όγκο προσφορών.

ΜΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΑ 377 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
Η συνολική αξία των προωθητικών ενεργειών των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών αντιστοιχεί σε όφελος 377 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό και κατά μέσο όρο εξοικονομούν το 9,3% των δαπανών τους σε είδη παντοπωλείου.

Σε σχέση με την αξία των προσφορών, εξακολουθεί να διαπιστώνεται η ικανοποίηση των καταναλωτών αναφορικά με τα χρήματα που εξοικονομούν στις αγορές τους από τις μεγάλες αλυσίδες, αξιοποιώντας τις προσφορές των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών. Αξιοσημείωτη είναι η σύμπτωση των εκτιμήσεων, σχετικά με την ποσοστιαία εξοικονόμηση που απολαμβάνουν κατά μέσο όρο στις αγορές τους, με το πραγματικό μέγεθος των σχετικών εξοικονομήσεών τους, όπως καταγράφηκε από άλλες παράλληλες μελέτες.

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, το 88% των καταναλωτών εξοικονομούν χρήματα μέσω των προσφορών/κουπονιών/δωροπετιαγών που προφέρουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές των προϊόντων. Μόλις κατά ένα 12% δηλώνουν ότι δεν εξοικονομούν χρήματα. Πρόκειται για μια ομάδα κοινού ταυτισμένη με τους «αδιάφορους αγοραστές», δηλαδή αυτούς που δεν αποτελούν τον βασικό shopper των προϊόντων παντοπωλείου του νοικοκυριού και που συνήθως ψωνίζουν συγκυριακά και βιαστικά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι 7 στους 10 καταναλωτές εξοικονομούν τουλάχιστον 5% επί της αξίας των αγορών τους και ο ένας στους τρεις τουλάχιστον 10%.

Η μέση εξοικονόμηση που προκύπτει από τη στάθμιση του συνόλου ανέρχεται σε 9,3%. (Ας σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ κοντά στην πραγματική εξοικονόμηση, όπως την κατέγραψε προηγούμενη έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τυπικό καλάθι των δημοφιλών προϊόντων. Στην ανάλυση της έρευνας προέκυπτε ότι κατά μέσο όρο ο καταναλωτής για το τυπικό καλάθι αγορών του εξοικονομεί περίπου το 15,4% των δαπανών του χάρη στις προωθητικές ενέργειες. Οι μεγαλύτερες εξοικονομήσεις εμφανίζονταν στα απορρυπαντικά και τα είδη προσωπικής υγιεινής (25%-30%) και στα ξηρά τρόφιμα (15%-20%). Σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων διαπιστώθηκαν εξοικονομήσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν έπεφταν κάτω του 5%.

Πρακτικά η μηνιαία συνολική αξία αυτών των ενεργειών αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε όφελος σε 377 ευρώ ετησίως, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό με βάση τις δυσμενείς εξελίξεις στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η μέση αξία, καθώς υπάρχουν και νοικοκυριά, περισσότερα του ενός στα δέκα, τα οποία εξοικονομούν άνω των 700 ευρώ ετησίως μέσω της αξιοποίησης των προσφορών και των εκπτώσεων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αυτό το όφελος είναι κατά πολύ σημαντικότερο από το αντίστοιχο του 2010, εξαιτίας τόσο της μείωσης των δαπανών των νοικοκυριών για την αγορά ειδών παντοπωλείου όσο και της ταυτόχρονης αύξησης, αφενός, του ποσοστού των πωλήσεων που πραγματοποιείται μέσω των προσφορών και, αφετέρου, της αύξησης της μέσης έκπτωσης ανά προσφορά.


ΟΙ 2 ΣΤΙΣ 5 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΔΕΛΕΑΡ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι 8 στους 10 καταναλωτές έχουν υιοθετήσει τις «έξυπνες αγορές», ενώ οι 6 στους 10 προτιμούν τις περισσότερες προσφορές παρά τις χαμηλές τιμές. Η έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε ενδιαφέροντα ευρήματα, σχετικά με τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των καταναλωτών ως προς την επιλογή των προσφορών και των προωθητικών ενεργειών.

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2, είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον οι 2 στις 5 επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ (40%) έχουν αφετηρία κάποια προσφορά, για την οποία ενημερώθηκε ο καταναλωτής πριν επισκεφθεί το κατάστημα (αυτές διπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος), κάτι που, δεδομένου ότι οι εβδομαδιαίες επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ ξεπερνούν πλέον κατά μέσο όρο τις 4, πρακτικά σημαίνει ότι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ο καταναλωτής αφιερώνει χρόνο για την αγορά προσφορών.

Αναφορικά με τα μέσα από τα οποία ενημερώνεται ο καταναλωτής για τις προωθητικές ενέργειες, τα «παραδοσιακά μέσα», δηλαδή η τηλεόραση και τα φυλλάδια των αλυσίδων, εξακολουθούν να αποτελούν τις κύριες πηγές ενημέρωσης σε ποσοστά 54% και 56% αντίστοιχα. Όμως, τα νέα τεχνολογικά μέσα κερδίζουν συνέχεια έδαφος. Το internet και τα social media φτάνουν πια το 29%, ενώ το κινητό τηλέφωνο το 9%. Αν σε αυτά τα ποσοστά προστεθεί η «κοινωνική» ενημέρωση από φίλους και γνωστούς, που γίνονται επί τω πλείστον ηλεκτρονικά, με ποσοστό 20% είναι σαφής η δυναμική των μέσων νέας τεχνολογίας.

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
Σε σχέση με τις αγοραστικές τάσεις, σημειώνεται ότι το 78% των ερωτώμενων την προηγούμενη χρονιά αγόρασε περισσότερα προϊόντα σε προσφορά σε σχέση με το 2015. Χαρακτηριστικό του βαθμού υιοθέτησης των προσφορών από τους καταναλωτές είναι το γεγονός ότι κατά το 57% δηλώνουν ότι προτιμούν τις περισσότερες προσφορές παρά τις χαμηλές τιμές, ενώ μόλις ένα 23% δηλώνουν το αντίστροφο.

Ο λόγος αυτής της επιλογής είναι ότι οι καταναλωτές θεωρούν πως, μέσω της αναζήτησης και της επιλογής προσφορών και εκπτώσεων, έχουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν αφενός μεγαλύτερες εξοικονομήσεις και αφετέρου καλύτερη προσαρμογή των αγορών τους στις δικές τους εξατομικευμένες ανάγκες εξοικονόμησης χρημάτων. Προτιμούν, με άλλα λόγια, να έχουν π.χ. τη δυνατότητα έκπτωσης 20%-30% σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν άμεσα στα ενδιαφέροντά τους, παρά 2%-3% στο σύνολο των προϊόντων.

Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δείχνει, πρώτον, προς την κατεύθυνση της εξατομίκευσης της ικανοποίησης των αναγκών του που πελάτη και, δεύτερον, ότι οι προσφορές αποτελούν πλέον συνειδητή επιλογή και ζητούμενο του καταναλωτή.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της υιοθέτησης των «έξυπνων» αγορών από τους καταναλωτές, λόγω της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών, καταγράφονται και άλλες σημαντικές τάσεις (σχήμα 4). Συγκεκριμένα κατά το 70% οι καταναλωτές δηλώνουν ότι κυνηγούν τις προσφορές στις αγορές τους από τα σούπερ μάρκετ, ενώ κατά το 62% δηλώνουν ότι οι προσφορές και εκπτώσεις είναι ο κύριος λόγος επιλογής επωνυμίας καταστήματος σούπερ μάρκετ που θα επισκεφθούν. Επίσης, κατά το 76% δηλώνουν ότι βρίσκουν περισσότερες προσφορές και εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με άλλα καταστήματα.

«ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ»
Βέβαια καταγράφονται και μερικές άλλες τάσεις, «τάσεις υπερβολής», που αποτελούν την ένδειξη ότι επέρχεται ένας κορεσμός. Σε ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 47%, οι καταναλωτές δηλώνουν ότι θα άλλαζαν ακόμα και το πλάνο της διατροφής τους, αν έβρισκαν καλές προσφορές σε κάποιο άλλο προϊόν. Το εν λόγω εύρημα ανακλά τη μεγάλη χρεία των νοικοκυριών για εξοικονόμηση χρημάτων κατά την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους.

Επίσης σε ένα ποσοστό 34% οι καταναλωτές δηλώνουν ότι οι προσφορές τούς μπερδεύουν και τους αγχώνουν, πράγμα το οποίο δείχνει, πρώτον, πως υπάρχουν καταναλωτές που δυσκολεύονται να επεξεργαστούν τον μεγάλο όγκο πληροφοριών και άλλοι που τους αγχώνει το να παρακολουθούν τους ρυθμούς που απαιτεί το «κυνήγι» προσφορών.

Αν σε αυτά τα ποσοστά προστεθεί το μειοψηφικό, αλλά σημαντικό ως ποσοστό 23%, το οποίο εκφράζει όσους επιθυμούν περισσότερο την διασφάλιση χαμηλών τιμών παρά την παροχή περισσότερων προσφορών, διαμορφώνεται ένας πυρήνας αγοραστών προϊόντων σούπερ μάρκετ με στάση προβληματισμού απέναντι στο συγκεκριμένο φαινόμενο, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Σε κάθε περίπτωση, όπως φαίνεται, το φαινόμενο της έξαρσης των προσφορών και των εκπτώσεων θα απασχολεί για μεγάλο διάστημα την αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων και των προμηθευτών του, εφόσον παρέχει τόσο μεγάλη αξία σε ένα κοινό που τις χρειάζεται τόσο πολύ.