Η ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ κατάφερε, με δημόσια πρόσκληση προς τους μετόχους της ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ, να εξαγοράσει περίπου το 17% των μετοχών της. Όμως, με επίσημη έγγραφη συμφωνία η ΜΑΣΟΥΤΗΣ κατόρθωσε να αποκτήσει το 24% του μ/κ της αλυσίδας. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ σκοπεύει να ζητήσει την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει και το υπόλοιπο 59% της εταιρείας, ώστε το ποσοστό της να φθάσει στο 83%.

Δύο ήταν οι μνηστήρες για την ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ και τελικά υπερίσχυσε, σε ποσοστό, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ.

Η ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ κατάφερε, με δημόσια πρόσκληση προς τους μετόχους της εταιρείας, (προσέφερε 5.000 για κάθε μετοχή), να εξαγοράσει το 17% περίπου των μετοχών της ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ. Όμως, με επίσημη έγγραφη συμφωνία, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ κατόρθωσε, προσφέροντας περί τις 4.100 δρχ. για κάθε μετοχή, να αποκτήσει το 24% περίπου της αλυσίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες από έγκυρες πηγές, η ΜΑΣΟΥΤΗΣ σκοπεύει να ζητήσει την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να αποκτήσει και το υπόλοιπο 59%, ώστε το ποσοστό της να φθάσει στο 83%.

Η ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ παρουσιάζει ανελλιπώς κέρδη, ενώ, όπως σημείωναν στελέχη της εταιρείας στην ειδική έκδοσή μας “ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ”, ο αριθμός των καταστημάτων της παρουσίασε αύξηση την τελευταία επταετία της τάξης του 400%. Ο τζίρος της το 2000 ήταν 19,2 δισ. δρχ. (αύξηση 12% σε σχέση με το 1999). Η εταιρεία επένδυσε τη χρονιά που πέρασε -εκτός από την επένδυση για τη λειτουργία των τριών νέων της καταστημάτων- 800 εκατ. δρχ. για ανακαινίσεις και για αναβάθμιση του μηχανολογικού της εξοπλισμού. Η πρόβλεψη για τα κέρδη της το 2001 ήταν πως θα κυμαίνονταν στα περυσινά επίπεδα (400 εκατ. δρχ.).