Σε ένα περισσότερο ελαστικό και λιγότερο εξαντλητικό θεσμικό πλαίσιο, που θα ρυθμίσει τις εμπορικές πρακτικές και τις συναλλακτικές σχέσεις προσανατολίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, προκειμένου να μπει τάξη στην αγορά και κυρίως στον τρόπο λειτουργίας του εμπορίου, εξηγεί στο σελφ σέρβις ο κ. Δημήτρης Αυλωνίτης, επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας.

Tο ζητούμενο για το υπουργείο είναι η δημιουργία ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου, με διατάξεις που δεν θα εξαντλούν τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται, ώστε να καθίσταται ευκολότερος ο έλεγχος της αγοράς. Όπως εξηγεί ο κ. Αυλωνίτης, το ισχύον πλαίσιο ρυθμίζει με τόση λεπτομέρεια τις εμπορικές πρακτικές, που ουσιαστικά καθίσταται σχεδόν αδύνατο στον ελεγκτή να διερευνήσει μια υπόθεση, εφόσον οι απαιτούμενες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων είναι χρονοβόρες.

Παράλληλα, σημειώνει ότι στις προθέσεις του είναι να διαχωρίσει το τι θα περιέλθει στον υπό διαμόρφωση Κώδικα Δεοντολογίας για το εμπόριο, που θα έχει προαιρετική εφαρμογή και τι θα αποτυπωθεί στο νόμο, ώστε ο έμπορος και εν γένει ο επιχειρηματίας να γνωρίζει ποιο είναι το πλαίσιο των υποχρεώσεών του και τι οφείλει να πράττει δεοντολογικώς. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι σήμερα ο Κώδικας προβλέπει κυρώσεις σε βάρος του επιχειρηματία που δεν θα τον εφαρμόζει, πράγμα που αντίκειται στη λογική των κωδίκων δεοντολογίας.

Ο κ. Αυλωνίτης επισημαίνει ότι στο υπουργείο έχει ήδη συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία ασχολείται με την κατάρτιση του Κώδικα Δεοντολογίας. Σε αυτή συμμετέχουν και εκπρόσωποι του εμπορίου, ώστε να συνεκτιμηθούν οι θέσεις της αγοράς κατά τη διαμόρφωση του περιεχομένου του.

Στις προθέσεις του είναι, επίσης, να απλοποιήσει τις αναφορές του νόμου περί της ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με το κόστος αγοράς ενός προϊόντος. Υπενθυμίζεται ότι κάθε λιανέμπορος, βάσει των ισχυόντων, υποχρεούται να αναγράφει για πολλά από τα προϊόντα που διαθέτει την τιμή πώλησης, το ποσοστό έκπτωσης (εφόσον υπάρχει), την αρχική τιμή ανά μονάδα, την τελική τιμή ανά μονάδα, την αρχική τιμή ανά τεμάχιο και την τελική τιμή ανά τεμάχιο. Όπως εξηγεί ο γενικός γραμματέας, τέτοιου είδους πληροφόρηση σε κάθε περίπτωση δεν διευκολύνει τον καταναλωτή να αντιληφθεί άμεσα το κόστος ενός προϊόντος ούτε να κάνει σύγκριση τιμών. Για το λόγο αυτό προτίθεται να απλοποιήσει τις σχετικές αναφορές.

Σχετικά με το ζήτημα της αρχικής τιμής –δηλαδή της τιμής βάσει της οποίας διαμορφώνεται η κάθε έκπτωση ή προσφορά– τονίζει ότι ο καθορισμός της θα διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια στο καθεστώς τιμολόγησης των αγαθών. Διευκρινίζει δε ότι η τιμή βάσης θα διαφοροποιείται ανά κατηγορία προϊόντος και θα συνδεθεί κατά το δυνατόν με τη διάρκεια ζωής κάθε είδους προϊόντων, δεδομένου ότι άλλος είναι ο χρόνος διάθεσης μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής, άλλη ενός ρούχου και άλλη ενός τροφίμου.

Μητρώο Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αναφερόμενος στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ο κ. Αυλωνίτης επισημαίνει ότι το Υπουργείο Οικονομίας έχει ήδη ξεκινήσει την οργάνωση ενός Μητρώου Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Σε αυτό θα εγγραφούν υποχρεωτικά όσες επιχειρήσεις διαθέτουν e-shop, ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να γνωρίζει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά με το ηλεκτρονικό κατάστημα που προτίθεται να ψωνίσει, οι αρμόδιες αρχές να διενεργούν ευκολότερα του απαιτούμενους ελέγχους, ενώ οι προμηθευτές, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν άμεση πρόσβαση στους μετόχους ενός e-shop, στο βαθμό που αναστείλει τη λειτουργία του. Μάλιστα, εξετάζεται το ενεχόμενο κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα να φέρει ειδικό σήμα για την εγγραφή του στο e-μητρώο.