Υποχώρηση 3% εμφανίζει φέτος συγκριτικά με το 2016 η συμμετοχή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο καλάθι αγορών των εγχώριων καταναλωτών, σύμφωνα με τη σχετική ετήσια έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Ωστόσο, η εδραίωσή τους στις επιλογές του αγοραστικού κοινού παραμένει ισχυρή, ενώ η σφαιρική αξιολόγησή τους από τους καταναλωτές ενισχύθηκε περαιτέρω φέτος, πράγμα στο οποίο συντελούν οι βελτιώσεις τους από τα σούπερ μάρκετ που διαθέτουν.

Πρόκειται για τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας, ποσοτικής, επιστημονικής κι ανεξάρτητης έρευνας για τη στάση του αγοραστικού κοινού έναντι των προϊόντων ιδιωτικού σήματος, που διενεργείται από το προαναφερόμενο Εργαστήριο και τμήμα του ΟΠΑ υπό την εποπτεία του καθηγητή Γιώργου Μπάλτα, διευθυντή του Εργαστηρίου. Και φέτος η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνική δημοσκόπηση σε τυχαίο δείγμα 1.595 νοικοκυριών, με μηχανογραφημένο σύστημα CATI.

Ειδικότερα, στο θέμα της τιμής το 91,3% των ερωτηθέντων του δείγματος έναντι 84% στην περυσινή έρευνα δήλωσαν πως θεωρούν ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν καλύτερη τιμή από τις βιομηχανικές μάρκες. Στο δε θέμα της ποιότητάς τους κατά το 24,1% έναντι 32% πέρυσι υποστήριξαν ότι πρόκειται για προϊόντα χειρότερης ποιότητας, ενώ κατά το 66,7% έναντι 58% πέρυσι δήλωσαν ότι πρόκειται για προϊόντα αντίστοιχης ποιότητας. Τέλος, κατά το 9,2% (έναντι 10% πέρυσι) υποστήριξαν ότι είναι ανώτερης ποιότητας από τις βιομηχανικές μάρκες.

Επίσης, σε ποσοστό 36% έναντι 33% πέρυσι δήλωσαν ότι βρίσκουν τις συσκευασίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας χειρότερες, το 3,8% έναντι 7% πέρυσι καλύτερες, ενώ κατά το 60,2% (60% πέρυσι) εφάμιλλες με εκείνες των καθιερωμένων βιομηχανικών μαρκών.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ
Σε ερώτηση σφαιρικής αξιολόγησης των προϊόντων, το 22,6% των καταναλωτών του δείγματος έναντι 33% πέρυσι απάντησαν ότι τα προϊόντα ιδιωτικού σήματος είναι χειρότερα από τις μάρκες των γνωστών κατασκευαστών. Σε ποσοστό 11,1% έναντι 7% πέρυσι δήλωσαν ότι είναι καλύτερα, ενώ κατά πλειοψηφία, 66,3% έναντι 60% πέρυσι, υποστήριξαν ότι πρόκειται περίπου για ίδια προϊόντα. Συνεπώς οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εμφανίζουν σημαντικά βελτιωμένη φέτος τη σφαιρική αξιολόγησή τους για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Από άποψη βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών από τα προϊόντα ιδιωτικού σήματος, την ικανοποίησή τους δήλωσαν κατά πλειονότητα οι ερωτώμενοι, σε ποσοστό 65,5% έναντι 61,5% πέρυσι, και τη δυσαρέσκειά τους το 4,7% αυτών έναντι 4,5% πέρυσι, ενώ ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι δήλωσαν κατά το 29,8% του δείγματος έναντι 34% πέρυσι.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σχετικά με την εξέλιξη του ποσοστού συμμετοχής των προϊόντων ιδιωτικού σήματος στο καλάθι αγορών των καταναλωτών (σε μονάδες συσκευασιών), η έρευνα έδειξε ότι η μέση τιμή της είναι σήμερα 28,3% έναντι 31,5% το 2016, 28,9% το 2015, 28,2% το 2014, 27,4% στην έρευνα του 2013, 26,5% στην έρευνα του 2012 και 21,5% στην έρευνα του 2011. Δηλαδή, αν και η συμμετοχή τους κυμαίνεται σχεδόν στο 30% των κωδικών που μπαίνουν στο καλάθι του καταναλωτή, φέτος διαπιστώθηκε μια υποχώρησή της σχεδόν κατά 3% από την περσινή μέτρηση, την οποία οι ερευνητές αποδίδουν στις μεταβολή των αγοραστικών συνηθειών που προκάλεσε η βαθμιαία έκλειψη της Μαρινόπουλος, στα καταστήματα της οποίας οι σειρές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κεντρικές κατηγορίες προϊόντων.

Αναφορικά με τη σύνδεση της επιλογής τέτοιων προϊόντων με ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι ερευνητές επισημαίνουν, όπως και σε προηγούμενες έρευνες, ότι τέτοιου είδους συσχετίσεις είναι ασθενείς κι ότι τα προϊόντα ιδιωτικού σήματος δεν απευθύνονται πλέον σε άτομα συγκεκριμένων δημογραφικών χαρακτηριστικών, όντας επιλογή ενός κοινωνικά ετερογενούς κοινού.

ΙΣΧΥΡΗ ΕΔΡΑΙΩΣΗ
Σύμφωνα με το πόρισμα των ερευνητών, και η φετινή έρευνα επιβεβαιώνει την ισχυρή εδραίωση της ιδιωτικής ετικέτας στις επιλογές του αγοραστικού κοινού, πράγμα που για ακόμα μία φορά επαληθεύει τις εκτιμήσεις στελεχών και αναλυτών του κλάδου ότι η ελληνική αγορά ακολουθεί σταθερά τη διεθνή μακροχρόνια τάση ανάπτυξης τέτοιων προϊόντων. Όπως επισημαίνουν, η μακροχρόνια τάση εδραίωσης της ιδιωτικής ετικέτας στην ελληνική αγορά ενισχύεται από την οικονομική κρίση και τη γενικότερη αλλαγή που αυτή επιφέρει στην καταναλωτική συμπεριφορά, ενώ το καταναλωτικό κίνημα Made in Greece και η στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ελληνικής παραγωγής συνεπικουρεί την εδραίωση των ιδιωτικών σημάτων, στον βαθμό που οι περισσότεροι κωδικοί τους παράγονται στην Ελλάδα. Τέλος, σημειώνουν ότι την ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων ενισχύουν οι σημαντικές βελτιώσεις κι επεκτάσεις των σχετικών κωδικολογίων από τις λιανεμπορικές αλυσίδες, οι οποίες έχουν αναδείξει την ιδιωτική ετικέτα σε κεντρικό συστατικό της στρατηγικής μάρκετινγκ που εφαρμόζουν και παράγοντα διαφοροποίησης στον ανταγωνισμό τους, «εφόσον οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας προσδίδουν ιδιαίτερο περιεχόμενο και διαστάσεις αποκλειστικότητας στη συλλογή προϊόντων των αλυσίδων».