Στο πρόγραμμα επενδύσεων αμπελοοινικού τομέα του έτους 2022-2023 εντάχθηκαν δεκάδες επιχειρήσεις οινοποιίας με διαδοχικές αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα.

Οι εγκεκριμένες επενδύσεις αφορούν μεταξύ άλλων σε φωτοβολταϊκά συστήματα, δεξαμενές οινοποίησης, διάφορα μηχανήματα, καθώς και σε κτιριακές εργασίες στις παραγωγικές εγκαταστάσεις των οινοποιείων και σε επισκέψιμους χώρους τους.

Μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα εντάσσονται οι εξής επιχειρήσεις:

– Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων: Για το έτος 2022-2023 το ποσό της επένδυσης καθορίζεται σε 476.940,34 ευρώ και το ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 310.011,21 ευρώ, ήτοι ποσοστό 65% της συνολικής επένδυσης. Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τον επισκέψιμο χώρο.

– Απόστολος Θυμιόπουλος: Για το έτος 2022-2023 το ποσό της επένδυσης καθορίζεται σε 349.999 ευρώ και το ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 174.999,50 ευρώ, ήτοι ποσοστό 50% της συνολικής επένδυσης. Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης αφορά στην αγορά δεξαμενών, βαρελιών και αμφορέων, καθώς και στην εγκατάσταση συστήματος απολύμανσης αέρα και στη διεξαγωγή εργασιών αποπεράτωσης ισόγειου βιοτεχνικού κτιρίου (οινοποιείο).

– Κυρ Γιάννης: Για το έτος 2022-2023 το ποσό της επένδυσης καθορίζεται σε 349.972.28 ευρώ και το ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 174.986,14 ευρώ, ήτοι ποσοστό 50% της συνολικής επένδυσης.

Στην επένδυση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προμήθεια και εγκατάσταση δύο αντλιών θερμότητας, η αναβάθμιση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και η αγορά δρύινων βαρελιών.

– Μεσημβρία Οινοποιητική: Για το έτος 2022-2023 το ποσό της επένδυσης καθορίζεται σε 349.872 ευρώ και το ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 174.936 ευρώ, ήτοι ποσοστό 50% της συνολικής επένδυσης. Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης αφορά στην κατασκευή διώροφου μεταλλικού κτιρίου.

– Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη: Για το έτος 2022-2023 το ποσό της επένδυσης καθορίζεται σε 349.851,72 ευρώ και το ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 139.940,68 ευρώ, ήτοι ποσοστό 40% της συνολικής επένδυσης. Στην επένδυση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αγορές δεξαμενών και κτιριακές εργασίες που αφορούν στην ανακαίνιση της αίθουσας γευσιγνωσίας, πώλησης και παρουσίασης οίνων.

– Κτήμα Μιχαλάκη: Για το έτος 2022-2023 το ποσό της επένδυσης καθορίζεται σε 348.992,10 ευρώ και το ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 174.496,05 ευρώ,ήτοι ποσοστό 50% της συνολικής επένδυσης. Στην επένδυση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κτιριακές και ηλεκτρολογικές εργασίες, καθώς και αγορές δεξαμενών, αζωτογεννήτριας και αναλυτή οίνου.

– Γαία Οινοποιητική: Για το έτος 2022-2023 το ποσό της επένδυσης καθορίζεται σε 348.699,32 ευρώ και το ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 174.349,66 ευρώ, ήτοι ποσοστό 50% της συνολικής επένδυσης. Στην επένδυση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αγορές μηχανημάτων και δεξαμενών, καθώς και φωτοβολταϊκού συστήματος.

– Κτήμα Σεμέλη: Για το έτος 2022-2023 το ποσό της επένδυσης καθορίζεται σε 347.780 ευρώ και το ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 173.890 ευρώ ήτοι ποσοστό 50% της συνολικής επένδυσης. Στην επένδυση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αναβάθμιση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του οινοποιείου και η αγορά ετικετέζας.

– Ελληνική Βιομηχανία Οίνων Κιάτου: Για το έτος 2022-2023 το ποσό της επένδυσης καθορίζεται σε 204.620 ευρώ και το ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 102.310 ευρώ, ήτοι ποσοστό 50% της συνολικής επένδυσης. Στην επένδυση περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αγορά φωτοβολταϊκών και ετικετέζας.

– Οινοποιείο Μίγας: Για το έτος 2022-2023 το ποσό της επένδυσης καθορίζεται σε 331.524 ευρώ και το ποσό της ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε 165.762 ευρώ, ήτοι ποσοστό 50% της συνολικής επένδυσης. Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης αφορά στην απόκτηση γεμιστικού – εμφιαλωτικού οκτώ θέσεων και 100 βαρελιών ωρίμανσης και ζύμωσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter