Η P&G υποδέχεται τον 21ο αιώνα πλήρως προσαρμοσμένη -στρατηγικά και οργανωτικά- στις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης, οδηγώντας την κούρσα της καινοτομίας στο μάνατζμεντ, στην παραγωγή προϊόντων, στις σχέσεις με τους καταναλωτές και το λιανεμπόριο.

Η P&G υποδέχεται τον 21ο αιώνα πλήρως προσαρμοσμένη -στρατηγικά και οργανωτικά- στις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης, οδηγώντας την κούρσα της καινοτομίας στο μάνατζμεντ, στην παραγωγή προϊόντων, στις σχέσεις με τους καταναλωτές και το λιανεμπόριο.

Ήδη από το 1999 η P&G προχωρεί στην εφαρμογή ενός πρωτοποριακού προγράμματος ριζικής αναδιοργάνωσης των παγκόσμιων δομών της που ονομάζεται “Οργάνωση 2005”. Όπως αναμένεται, αυτό θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Στόχος του προγράμματος είναι η ταχεία οργανωτική προσαρμογή του πολυεθνικού οργανισμού της P&G στις δυναμικές που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση, με κατεύθυνση την ολόπλευρη εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της. Η εφαρμογή του προγράμματος εισάγει ένα νέο μοντέλο καταμερισμού του συνόλου των δραστηριοτήτων της P&G που αποβλέπει: α) στην απλοποίηση και στην αμεσότητα των σχέσεων της εταιρίας με το λιανεμπόριο και τους καταναλωτές, β) στην επιτάχυνση και στην ευελιξία των σχετικών διαδικασιών και γ) στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στη διαχείριση του συνόλου των πόρων της.

Αναδιοργάνωση “πιλότος”

Η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος αποτελεί σήμερα το κεντρικό ζητούμενο των περισσότερων πολυεθνικών οργανισμών, καθώς, όπως διαπιστώνεται γενικότερα, οι οργανωτικές δομές τους, με τις οποίες λειτουργούν από τη δεκαετία του ’60 ή του ’70, είναι δοκιμασμένες μεν, αλλά μάλλον παρωχημένες για να συνεχίσουν να “τρέχουν στην πίστα” της παγκοσμιοποιημένης πλέον αγοράς. Από αυτή την άποψη, το πρόγραμμα του οργανωτικού εκσυγχρονισμού της P&G αποτελεί τρόπον τινά πιλότο για το “πολυεθνικό επιχειρείν” των εταιριών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Μιχάλης Φανδρίδης, εμπορικός διευθυντής της ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και πρόεδρος του ECR Hellas, “είμαστε μεταξύ των λίγων που τολμούν τις μεγάλες αλλαγές. Μπαίνουμε μπροστά σε ό,τι και όσα προβλέπουμε ότι θα γίνουν μελλοντικά. Δηλαδή, επενδύουμε στην πρωτοπορία γνωρίζοντας ότι η πρωτιά φέρνει τα περισσότερα κέρδη”.

“Κάθε ημέρα φθηνότερη τιμή”

Όπως εξηγεί ο κ. Φανδρίδης, η υιοθέτηση του προγράμματος “Οργάνωση 2005” ήταν απόρροια ενός συνολικού επαναπροσδιορισμού της παγκόσμιας στρατηγικής της P&G. Η νέα στρατηγική της εταιρίας άρχισε να ξεδιπλώνεται ήδη από την αρχή της δεκαετίας του ’90 στις ΗΠΑ, με την πολιτική του “Κάθε ημέρα φτηνότερη τιμή”. “Η πολιτική αυτή, που διαπνέεται από τις αρχές του ECR, ήταν η απάντηση στο κλίμα της πλαστής ευδαιμονίας που δημιούργησε ο καταιγισμός των προσφορών στη δεκαετία του ’80, καθώς το κόστος τους ενσωματώνονταν στη λιανική τιμή των προϊόντων. Σήμανε την ώρα της ευθύνης έναντι των ώριμων καταναλωτών, οι οποίοι αξιώνουν να πληρώνουν τις αξίες χρήσης των προϊόντων που αγοράζουν και τίποτα περισσότερο. Ταυτόχρονα, η πολιτική του “Κάθε ημέρα φτηνότερη τιμή” έδειξε το δρόμο της απεμπλοκής του όλου συστήματος της διακίνησης των αγαθών, που είχε επιβαρυνθεί τα μέγιστα από τις προσφορές”, τονίζει ο κ. Φανδρίδης, διαπιστώνοντας: “Αν και οι περισσότερες βιομηχανίες δεν αντιμετώπισαν με τη δική μας αμεσότητα το θέμα, είναι σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα θα δικαιώσουν την πολιτική μας και για λογαριασμό τους”.

Παγκόσμια προϊόντα για παγκόσμιες αγορές

Αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας στρατηγικής της P&G είναι αφενός ένα μοντέρνο πλαίσιο αντίληψης για τη σχέση “προϊόν-καταναλωτής. παγκόσμια καταναλωτική κουλτούρα” και αφετέρου μια μοντέρνα θεώρηση του καταμερισμού και της οικονομίας των δυνάμεών της, που είναι σύστοιχη με τις διεθνείς εξελίξεις της συγκέντρωσης του εμπορίου.

“Σήμερα, αντί της ανάπτυξης του τοπικού μάρκετινγκ για τη δημιουργία και προώθηση προϊόντων εθνικής εμβέλειας (όπως του JET), προωθούμε στρατηγικά την ανάπτυξη μόνο παγκόσμιων προϊόντων. Διότι σήμερα οι ανάγκες των καταναλωτών που ζουν σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές, όχι απλώς συγκλίνουν στις ίδιες απαιτήσεις, αλλά είναι ίδιες. Άλλωστε, η επιλογή μας αυτή ανταποκρίνεται ευθέως και στο φαινόμενο της διεθνούς συγκέντρωσης του λιανεμπορίου…”, εξηγεί ο κ. Φανδρίδης.

Σχεδιασμός σε επίπεδο Ευρώπης

Στο πλαίσιο, λοιπόν, ενός τέτοιου στρατηγικού σχεδιασμού, το 1996 η μητρική εταιρία αποφάσισε τη δραστική μείωση των παραγωγικών της μονάδων σε όλο τον κόσμο (τη χρονιά εκείνη διεκόπη και η συνεργασία της εν Ελλάδι θυγατρικής της με τη ΒΙΟΧΡΩΜ). Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό της, προώθησε την ίδρυση μιας βιομηχανικής θυγατρικής της, που είναι ταυτόχρονα το κέντρο ελέγχου της διανομής των προϊόντων της P&G σε όλη τη γηραιά ήπειρο (έδρα Βρυξέλλες). Αυτή η εταιρία διαθέτει περιορισμένο αριθμό κέντρων παραγωγής και logistics, τα οποία προμηθεύουν στην ίδια ακριβώς τιμή όλες τις εμπορικές θυγατρικές της P&G, που δραστηριοποιούνται στις ευρωπαϊκές αγορές. “Τα προϊόντα μας, παρότι εξ ολοκλήρου εισαγόμενα σήμερα, έχουν μικρότερο κόστος από το αν συνεχίζαμε την παραγωγή τους (ή σωστότερα ενός μέρους εξ αυτών) στην Ελλάδα”, τονίζει ο συνομιλητής μας.

Σημειώνεται ότι το κέντρο διανομής της ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ (Μάνδρα Αττικής), όπως όλα τα αντίστοιχα κέντρα των θυγατρικών της P&G στην Ευρώπη, τελεί υπό τον έλεγχο του ευρωπαϊκού κέντρου διανομής. “Στο μέλλον αναμένεται ότι θα καθιερωθούν και οι απευθείας παραδόσεις από τα εργοστάσια παραγωγής στις κεντρικές αποθήκες των μεγάλων λιανεμπόρων-πελατών της εταιρίας. Αυτό θα μειώσει ακόμα περισσότερο το κόστος των logistics”, τονίζει ο κ. Φανδρίδης.

Προώθηση καινοτόμων προϊόντων

Σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης των νέων προϊόντων της P&G, ο συνομιλητής μας επισημαίνει: “Κυρίως την τελευταία τριετία έχουμε στραφεί με επιμονή στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, τέτοιας αξίας χρήσης που να ανατρέπουν καθιερωμένες και να δημιουργούν νέες καταναλωτικές συνήθειες. Έτσι, κατά το πρότυπο των PAMPERS, που έφεραν προ τριακονταετίας μια ριζική ανατροπή στις πρακτικές χιλιάδων χρόνων, σχετικά με την υγιεινή των μωρών, δημιουργήσαμε σήμερα π.χ. το FEBREZE, που αφαιρεί τις ανεπιθύμητες οσμές από τα ρούχα με έναν ψεκασμό ή τα καθαριστικά εργαλεία SWIFFER, που μαγνητίζουν τη σκόνη. Από την άλλη πλευρά προχωρούμε αποφασιστικά στην απόσυρση ενός αριθμού προϊόντων και συσκευασιών, που ανήκουν σε κατηγορίες με φθίνουσα εξέλιξη, προς όφελος άλλων που εμφανίζουν δυναμικές ανάπτυξης…”.

Ο ίδιος τιμοκατάλογος για όλες τις αγορές

“Η παγκοσμιότητα των προϊόντων, αλλά πλέον και των επιχειρήσεων που τα διαχειρίζονται -προμηθευτών και λιανεμπορίου- επιβάλλει την προώθηση και την αποδοχή μιας κοινής -προς όλους και από όλους- παγκόσμιας εμπορικής πολιτικής. Αυτό ακριβώς δίνει το στίγμα της στρατηγικής μας προτεραιότητας σε όσα αφορούν την εμπορική μας πολιτική”, τονίζει με έμφαση ο κ. Φανδρίδης. “Ένας κοινός τιμοκατάλογος και μια κοινή πολιτική παροχών προς όλους τους λιανέμπορους π.χ. των χωρών μελών της Ε.Ε., αφενός ευνοείται από τις διαδικασίες της ΟΝΕ -κυρίως από την ύπαρξη του κοινού νομίσματος- και αφετέρου είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις σχέσεις βιομηχανίας-λιανεμπορίου. Από την άλλη πλευρά, το τοπικό λιανεμπόριο έχει κάθε συμφέρον να προωθήσει την ιδέα της διαφάνειας και του κοινού τιμοκαταλόγου, διότι διαμορφώνονται έτσι, υπέρ του, όροι ισότητας έναντι των διεθνών ανταγωνιστών του”.

Οργάνωση οριζόντιας διάταξης

Με γνώμονα λοιπόν τη γενική στρατηγική της εταιρίας, όπως συνοπτικά την καταγράψαμε, η P&G προώθησε το πρόγραμμα “Οργάνωση 2005” για την παγκόσμια αναδιοργάνωσή της. Σύμφωνα με τη βασική του ιδέα δημιουργήθηκαν επτά ευρείες κατηγορίες προϊόντων, που διευθύνονται κεντρικά η καθεμία από μια αντίστοιχη Παγκόσμια Διεύθυνση (επτά Διευθύνσεις).

Επίσης, η κλασική πυραμιδωτή διάρθρωση των θυγατρικών της εταιριών (Διεύθυνση-Τμήματα) έχει αντικατασταθεί από ένα οργανωτικό σχήμα οριζόντιας διάταξης, που περιλαμβάνει “ομάδες εργασίας” οι οποίες δραστηριοποιούνται σε δύο κατευθύνσεις: Των πελατών-αλυσίδων του λιανεμπορίου (customer teams) και των καταναλωτών (consumer teams). Στις “ομάδες των πελατών” συμμετέχουν στελέχη από όλες τις ειδικότητες (πωλήσεις, μάρκετινγκ, logistics, μηχανογράφηση κλπ). Οι ομάδες αυτές αναλαμβάνουν τη διοίκηση όλων των προϊόντων και την υλοποίηση του συνόλου της πολιτικής της εταιρίας για λογαριασμό καθενός πελάτη της λιανέμπορου ή συγκεκριμένων ομάδων πελατών.

Αντίστοιχα, στις “ομάδες των καταναλωτών” συμμετέχουν στελέχη του μάρκετινγκ, τα οποία υλοποιούν στην εθνική αγορά -στοχευμένο ανά ομάδα καταναλωτών (π.χ. νέες μητέρες ή έφηβοι κοκ)- το brand management καθενός προϊόντος, βάσει των αποφάσεων της Κεντρικής Διεύθυνσης Ευρώπης της P&G (έδρα Γενεύη).

“Το κλασικό μοντέλο οργάνωσης, όπου τμήματα διαφορετικών διευθύνσεων ασχολούνταν με αντίστοιχα ή παρεμφερή αντικείμενα δουλειάς, δημιουργούσε αλληλοεπικαλύψεις αντικειμένων και ρόλων -συνεπώς, προβλήματα σπατάλης δυνάμεων. Σήμερα αυτό έχει εκλείψει”, εξηγεί ο κ. Φανδρίδης, προσθέτοντας: “Η αναδιοργάνωση της εταιρίας παγκοσμίως υπολογίζεται ότι θα επιφέρει μείωση του προσωπικού της από τις 110 χιλιάδες άτομα στις 90 χιλιάδες. Αλλά το σημαντικό δεν είναι τόσο οι οικονομίες στο λειτουργικό κόστος, συνεπεία της μείωσης του προσωπικού, όσο το ξεκαθάρισμα του τι κάνει ο καθένας μας”.

“Η εταιρία μας αναγνωρίζεται από όλους ως ο φορέας που υλοποιεί τις πιο πρωτοποριακές ιδέες του μάνατζμεντ και ως πολύ καλό σχολείο παραγωγής στελεχών πωλήσεων και μάρκετινγκ. Ακόμα και το γεγονός ότι κάποια πρώην στελέχη μας βρίσκονται σήμερα σε άλλες εταιρίες το αντιμετωπίζουμε θετικά, δηλαδή σαν συμβολή στην ανάπτυξη γενικότερα του επιπέδου του στελεχικού δυναμικού της αγοράς”, τονίζει με σημασία ο συνομιλητής μας.

“Θα μιλήσουμε με δύο εκατομμύρια Έλληνες!”

Τα επόμενα χρόνια η P&G, στο επίπεδο των τοπικών αγορών, θα εστιάσει την επικοινωνιακή πολιτική της κυρίως σε ενέργειες απευθείας επαφής με τους καταναλωτές και σε προγράμματα in store μάρκετινγκ. Επίσης, θα δώσει έμφαση στην τόνωση των δημοσίων της σχέσεων και στην ανάπτυξη των χορηγικών της δραστηριοτήτων. “Αυτό διότι το κόστος της μαζικής διαφήμισης αυξάνει συνεχώς, σε αντίθεση με την αποτελεσματικότητά της που μειώνεται”, σχολιάζει ο κ. Φανδρίδης. Μάλιστα, η ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ έχει προετοιμαστεί εκπαιδεύοντας επί ένα εξάμηνο περίπου 2.000 άτομα, για μια μαζική εκστρατεία ενημέρωσης των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα της, με κατ’ οίκον επισκέψεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Η καμπάνια θα αρχίσει να εξελίσσεται τους επόμενους μήνες. “Θέλουμε, χτυπώντας πόρτα-πόρτα, να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο με δύο εκατομμύρια καταναλωτές!”, τονίζει ο συνομιλητής μας.

Παραγωγή καλλυντικών προϊόντων μέσω του Η/Υ!

Η αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων της τεχνολογίας αποτελεί σήμερα έναν από τους κεντρικούς στόχους της P&G. Ενδεικτικά, όπως μας πληροφόρησε ο κ. Φανδρίδης, ήδη στις ΗΠΑ η εταιρία προωθεί πιλοτικά ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα επικοινωνίας με τις καταναλώτριες, που ανοίγει το δρόμο στο απόλυτα εξατομικευμένο μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα παρουσιάζει ένα ηλεκτρονικό υπερ-κατάστημα καλλυντικών, το οποίο επισκέπτονται οι ενδιαφερόμενες μέσω των προσωπικών Η/Υ τους, προκειμένου να συνθέσουν οι ίδιες τις αποχρώσεις του μακιγιάζ που ταιριάζει αποκλειστικά σε αυτές, να “φορέσουν” τα χρώματα της επιλογής τους, να τα “προβάρουν” επί οθόνης και να τα παραγγείλουν μαζί με τα υπόλοιπα καλλυντικά τους. Η εταιρία αναλαμβάνει να τα παρασκευάσει και να τους τα στείλει κατ’ οίκον!

PROCTER & GAMBLE

163 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1837: Ο Άγγλος σαπουνοποιός William Procter και ο Σκοτσέζος James Camble, μετανάστες στις ΗΠΑ από τις αρχές του 19ου αιώνα, ιδρύουν με αρχικό κεφάλαιο 7.000 δολαρίων την ομώνυμή τους εταιρία PROCTER & GAMBLE. Περισσότερο από μισό αιώνα η εταιρία παράγει και εμπορεύεται με επιτυχία αποκλειστικά σαπούνια.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ P&G

1933-1949: Η P&G παρουσιάζει σε παγκόσμια αποκλειστικότητα το πρώτο συνθετικό απορρυπαντικό για τα ρούχα και τον οικιακό καθαρισμό, το πρώτο συνθετικό σαμπουάν καλλυντικής περιποίησης των μαλλιών και το πρώτο απορρυπαντικό σε υγρή μορφή.

1950-1960: Η εταιρία μπαίνει στην αγορά της οδοντόκρεμας και των χαρτικών.

1960-1982: Ακολουθεί η είσοδός της στις κατηγορίες του καφέ και της πατάτας τσιπς.

1983-1985: Η P&G μπαίνει σε δύο ακόμη εντελώς καινούργιες για τις παραδόσεις της κατηγορίες προϊόντων: Στα φάρμακα ευρείας κατανάλωσης και στους μη αεριούχους φυσικούς χυμούς φρούτων.

Σήμερα ο διεθνής κολοσσός της P&G παράγει και διαθέτει, σε 140 χώρες της παγκόσμιας αγοράς, περισσότερα από 400 διαφορετικά προϊόντα, τα οποία κατέχουν εξέχουσες θέσεις στις κατηγορίες που ανήκουν. Το δίκτυο των θυγατρικών της εκτείνεται σχεδόν στο σύνολο των χωρών του οικονομικά ανεπτυγμένου κόσμου.

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ P&G

1960: Η P&G, σε συνεργασία (50/50) με τη βιομηχανική εταιρία ΒΙΟΧΡΩΜ, ιδρύει στην Ελλάδα τη θυγατρική της ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Στο εργοστάσιο της ΒΙΟΧΡΩΜ παράγεται και διατίθεται στην ελληνική αγορά το πρώτο συνθετικό απορρυπαντικό γενικής χρήσης, TIDE. Πέντε χρόνια αργότερα παρουσιάζεται το επίσης γενικής χρήσης απορρυπαντικό JET.

Δεκαετία του ’70

Το 1971 η εταιρία λανσάρει το απορρυπαντικό ελεγχόμενου αφρισμού για όλα τα αυτόματα πλυντήρια ARIEL. Τέσσερα χρόνια αργότερα ακολουθεί το λανσάρισμα του TIDE-OMATIC -απορρυπαντικού της ίδιας κατηγορίας με το προηγούμενο. Τα προαναφερόμενα προϊόντα, που γρήγορα πετυχαίνουν τα μερίδιά τους να ισοδυναμούν με το ήμισυ της συνολικής κατανάλωσης των απορρυπαντικών στην ελληνική αγορά, παράγονται από το εργοστάσιο της ΒΙΟΧΡΩΜ, με τις αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές, τον έλεγχο και την επίβλεψη των χημικών της Π&Γ.

Το 1978 η εταιρία εισάγει από τη Δ. Γερμανία και διαθέτει στην αγορά τις πάνες για τα μωρά PAMPERS. Το προϊόν γρήγορα κυριαρχεί στην κατηγορία του, με μερίδιο άνω του 60%.

Δεκαετία του ’80

Το 1981 η Π&Γ μπαίνει στον ανταγωνισμό των σαμπουάν, με το HEAD & SHOULDERS (παρασκευάζεται-συσκευάζεται στο εργοστάσιο της SPRAY PACK στον Αυλώνα) και της οδοντόκρεμας, με την CREST. Δύο χρόνια αργότερα η εταιρία αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή-διάθεση στην εγχώρια αγορά του σαπουνιού CAMAY και το 1985 παρουσιάζει στην αγορά την οικογένεια προϊόντων CAMAY (σαπούνι/ αφρόλουτρο/ αφροντούς). Επίσης, λανσάρει τη σερβιέτα ALWAYS, που σήμερα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία της. Το 1986 τοποθετεί στην αγορά δύο ακόμα προϊόντα: το απορρυπαντικό ελεγχόμενου αφρισμού BOLD και την απορροφητική πάνα για μωρά ULTRA PAMPERS. Την επόμενη χρονιά αναλαμβάνει τη διάθεση και προώθηση των προϊόντων OIL OF OLAZ, TOPEXAN, MILTON και VICTORS -προϊόντα της διεθνούς εταιρίας φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων RICHARDSON VICS, που έχει εξαγοραστεί παγκοσμίως από τη μητρική της.

Το 1988 η Π&Γ εισάγει στην Ελλάδα το πρώτο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου -προϊόν της οικογένειας ARIEL- το υγρό απορρυπαντικό πιάτων FAIRY, την κρέμα προσώπου και το γαλάκτωμα σώματος CAMAY, το αντιπιτυριδικό γαλάκτωμα μαλλιών HEAD & SHOULDERS και το παιδικό προϊόν της CREST. Το 1989 λανσάρει το υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι TIDE, τα PAMPERS BOY/GIRL και το καθαριστικό επιφανειών με άλατα, VIAKAL. Παράλληλα αναλαμβάνει την εμπορία και διανομή της οδοντόβουρτσας BLEND A MED.

Δεκαετία του ’90

1990: Λανσάρεται το ARIEL ULTRA, το πρώτο συμπυκνωμένο απορρυπαντικό πλυντηρίου που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Ακολουθούν τα λανσαρίσματα του VIDAL SASSΟON (σαμπουάν και κρέμα μαλλιών 2 σε 1), της CREST ULTRA PROTECTION (κατά της πέτρας, τερηδόνας και ουλίτιδας), του HEAD & SHOULDERS (για συχνό λούσιμο) και του TIDE ULTRA (επίσης συμπυκνωμένου απορρυπαντικού πλυντηρίου).

1991: Κυκλοφορούν νέα είδη της σειράς OIL OF OLAZ (κρέμες, γαλάκτωμα). Το TIDE πλυντηρίου και το JET COLOR αντικαθιστούν το TIDE OMATIC και το JET λεμόνι. Λανσάρεται το τρίτο συμπυκνωμένο απορρυπαντικό πλυντηρίου BOLD ULTRA με μαλακτικό. Κυκλοφορεί ο αντιπιτυριδικός τύπος του VIDAL SASSOON και η τελειοποιημένη ALWAYS ULTRA.

1992: Συμπληρώνεται η σειρά OIL OF OLAZ (γαλάκτωμα, λοσιόν, κρέμες νυκτός και καθαρισμού) και επεκτείνεται με τους τύπους GEL. Κυκλοφορούν κατά σειρά το HEAD &S HOULDERS μαλακτική κρέμα και αντιπιτυριδικό σαμπουάν, τα PAMPERS PHASES, το συμπυκνωμένο ARIEL COLOR, το παιδικό VIDAL SASSOON και το TIDE COLOR. Επίσης, παρουσιάζονται τα νέα μεγέθη PANTILINERS της ALWAYS και κυκλοφορεί το υγρό ARIEL ULTRA.

1993: Η Π&Γ μπαίνει σε τρεις νέες αγορές: Των ενισχυτικών πλυσίματος με το ACE COLOR, της περιποίησης της νεανικής επιδερμίδας με τη σειρά CLEARASIL και των υγρών κρεμοσάπουνων με το CAMAY. Εισάγεται το CAMAY κρέμα και αφροντούς. Η εταιρία αναλαμβάνει την προώθηση της πρώτης διεθνώς σε πωλήσεις σειράς ανδρικών καλλυντικών OLD SPICE και μπαίνει στην αγορά της οδοντόβουρτσας με τις σειρές COMPLETE και GUMLINE της CREST. Τοποθετούνται στην ελληνική αγορά τα PAMPERS TRAINERS.

1994: Συμπληρώνονται οι σειρές ALWAYS PANTILINERS (Comfort και Light) και CLEARASIL (Clearstick κατά των βακτηριδίων), εισάγεται το εναλλακτικό προϊόν χλωρίου ACE GENTILE και συμπληρώνονται με νέους τύπους οι σειρές προϊόντων PAMPERS, PANTENE (σύστημα PRO-V), OIL OF OLAZ (τρεις νέες κρέμες). Η εταιρία αναλαμβάνει τη διανομή των αφρών και αποσμητικών NOXZEMA, ενώ μπαίνει στην αγορά του styling με τη σειρά περιποίησης μαλλιών VIDAL SASSOON PROFESSIONAL.

1995: Λανσάρονται δύο νέοι τύποι των PAMPERS (Newborn και Stretch Ultra Thin), δύο νέα αρώματα του BOLD (Spring και Summer) και δύο νέα αρώματα του NOXZEMA (Pilot και Memories). Η εταιρία αναλαμβάνει τη διανομή των χαρτομάντιλων TEMPO και των δίσκων ντεμακιγιάζ DEMAK’ UP. Λανσάρονται η σειρά PANTENE STYLING και το FAIRY CLASSIC (υγρό πιάτων χαμηλής τιμής), ενώ εμφανίζονται η αντιρυτιδική και συσφικτική κρέμα OIL OF OLAZ FIRMING ACTION και τα PAMPERS UNISEX προς αντικατάσταση των Trainers Boy/Girl.

1996: Αρχίζει να εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά η παγκόσμια στρατηγική της P&G “Κάθε ημέρα χαμηλότερη τιμή” (EDLP). Λανσάρονται τα PAMPERS BADY DRY PLUS και PREMIUMS, τα μωρομάντηλα PAMPERS BADY WIPES, τα PAMPERS EXTRA LARGE και η ALWAYS ULTRA NIGHT.

1997: Μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του EDLP, η Π&Γ προχωρά στην εφαρμογή του προγράμματος Αποτελεσματικής Διακίνησης/ Διαχείρισης Προϊόντων (SLOG).

Λανσάρεται το ARIEL FUTUR, ανανεώνεται η σειρά CAMAY, με την παρουσίαση του νέου αρώματος Gold (αφρόλουτρο, αφροντούς, κρεμοσάπουνο), εμπλουτίζονται οι σειρές: OIL OF OLAZ (γαλάκτωμα/ λοσιόν/ αφρός/ κρέμα καθαρισμού και ανάπλασης), PANTENE (αντιπιτυριδικό προϊόν), OLD SPICE (άρωμα White water) και PANTENE STYLING (τρεις νέες λακ -Flexible). Παρουσιάζεται με νέα τεχνολογική ανανέωση η σειρά PAMPERS UNISEX.

1998: Η Π&Γ μπαίνει σε δύο νέες αγορές: Των σνακ, με τη δυναμική εμφάνιση των τσιπς PRINGLES και των ρολών κουζίνας, με τα BOUNTY. Λανσάρει το νέο FAIRY ANTIBACTERIAL και το CAMAY SATIN με άρωμα βανίλιας, προς αντικατάσταση των FAIRY CLASSIC και CAMAY LIGHT, καθώς και το PANTENE INTENSIVE CONDITIONER.

2000: Η εταιρία παρουσιάζει στην αγορά δύο καινούργιες σειρές καινοτόμων προϊόντων: Του FEBREZE, που αφαιρεί τις ανεπιθύμητες οσμές από τα ρούχα και τα έπιπλα μ’ έναν ψεκασμό και των καθαριστικών εργαλείων SWIFFER, που μαγνητίζουν τη σκόνη.

Σήμερα η Π&Γ ΕΛΛΑΣ απασχολεί συνολικά λιγότερους από 200 εργαζόμενους.