Το θέμα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής κρίσης και, ακόμα περισσότερο, λόγω των τελευταίων εξελίξεων, εξετάζεται πλέον υπό ένα πιο πολύπλοκο πρίσμα. Η αγοραστική συμπεριφορά έχει ήδη επηρεαστεί σημαντικά από τις οικονομικές εξελίξεις, και σε αυτό το πλαίσιο έχει δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις για την ανάπτυξή τους. Έχει, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιαστούν οι σχετικές τάσεις, όπως έχουν καταγραφεί από την έρευνα, και να γίνουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για το πώς οι εξελίξεις στο οικονομικό τοπίο θα επηρεάσουν το μέλλον τους.

Τα στοιχεία της πρόσφατης πανελλήνιας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), με δείγμα 2.000 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα, δείχνει ότι οι Έλληνες, στην προσπάθεια τους να επιλέγουν φθηνότερο καλάθι αγορών, στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Είναι γεγονός ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν αυξήσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητά τους. Οι καταναλωτές σε ποσοστό 69% δηλώνουν ότι τα σούπερ μάρκετ προσφέρουν πλέον περισσότερες επιλογές μη επώνυμων προϊόντων σε χαμηλές τιμές σε σχέση με το παρελθόν.

Αυτό πρακτικά σημαίνει τόσο ότι οι καταναλωτές έχουν «εκπαιδευτεί» και αναγνωρίζουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όσο και ότι αποτελούν μια εναλλακτική, κυρίως σε επίπεδο χαμηλότερης τιμής, σε σχέση με τα επώνυμα προϊόντα. Σύμφωνα με στοιχεία της IRI, τα ελληνικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι κατά μέσο όρο φθηνότερα κατά 45% από τα αντίστοιχα επώνυμα. Τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση προσφέρουν τα προϊόντα στις κατηγορίες προσωπικής υγιεινής και οικιακής καθαριότητας, φθάνοντας το 50%. Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν και από το Παρατηρητήριο Τιμών e-prices της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 62% των καταναλωτών (σχήμα 2) αγοράζει το 2014 περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) σε σχέση με το 2013, με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς καταδεικνύει μια σαφή αυξητική τάση ύστερα από την καθιέρωση αυτής της κατηγορίας προϊόντων στις επιλογές του καταναλωτή. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αποτελούν μία πιο οικονομική λύση. Άλλωστε, όπως φαίνεται στο ίδιο σχήμα (σχήμα 2), το 63% των καταναλωτών επιλέγει γενικά πιο φθηνά προϊόντα, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες, σε σχέση με το παρελθόν. Οι καταναλωτές φαίνεται πως έχουν γίνει αρκετά πιο ευαίσθητοι στην τιμή του προϊόντος και έχει αυξηθεί η κινητικότητα στις επιλογές μεταξύ παρεμφερών προϊόντων. Χαρακτηριστικό είναι ότι 6 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα τον τελευταίο χρόνο προβαίνουν σε αλλαγές μάρκας / επωνυμίας. Οι καταναλωτές, λοιπόν, προβαίνουν σε σύγκριση τιμών σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι στο παρελθόν και επιλέγουν προϊόντα δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο κριτήριο της τιμής. Με βάση και αυτά τα στοιχεία, είναι πλέον εμφανής η στροφή του καταναλωτικού κοινού προς πιο οργανωμένες αγορές, με συνεχή διερεύνηση και σύγκριση προϊόντων και τιμών, καθώς και η στροφή προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή τάση.

Είναι, επίσης, εμφανής και η ανταπόκριση των σούπερ μάρκετ στις νέες απαιτήσεις, με ενίσχυση της προσφοράς των προϊόντων. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τάση, όπως διαμορφώθηκε το 2014 συγκριτικά με το 2013. Και στις τρεις αυτές βασικές ερωτήσεις, τα ποσοστά παρουσιάζουν μείωση. Πρακτικά αυτό μεταφράζεται σε έναν κορεσμό των συνηθειών αυτών. Επειδή τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από συγκριτική μελέτη με το προηγούμενο έτος, ουσιαστικά δείχνουν ότι από μία ομάδα καταναλωτών έχει προσεγγιστεί ένα όριο στην ανοδική πορεία της έντασης αυτών των συνηθειών, γι’ αυτό και δεν παρατηρείται αύξηση. Ιδιαίτερα στην ερώτηση που απευθύνεται στους καταναλωτές για το αν αγοράζουν γενικά φθηνότερα προϊόντα, το 2014 υπήρχε τεράστια μείωση των θετικών απαντήσεων, δείχνοντας το πρώτο αχνό σημάδι εξομάλυνσης της αγοράς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε αν αυτή η τάση, μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις θα παραμείνει καθοδική ή θα οδηγήσει σε νέες καταναλωτικές συνήθειες. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται κάποιες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Οι εξελίξεις ισχυροποιούν τα πλεονεκτήματα των PL
Οι τελευταίες εξελίξεις αναμφίβολα θα επηρεάσουν την αγορά σε διάφορα επίπεδα. Η ταχύτητά τους, όμως, κάνει δύσκολη μια πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθούν οι υπάρχουσες τάσεις. Σε κάθε περίπτωση, έχει αξία να γίνει μία όσο το δυνατόν πιο πλήρης καταγραφή της κατάστασης όπως έχει σήμερα, καθώς και κάποιες βασικές εκτιμήσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα.Καταρχάς, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν να αντιμετωπίσουν, με μικρές διαφοροποιήσεις, τα ίδια προβλήματα με τα επώνυμα προϊόντα (προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων που τα παράγουν και τα διανέμουν, προβλήματα στις εισαγωγές, όταν αναφερόμαστε σε εισαγόμενα προϊόντα, προβλήματα εισαγωγής πρώτων υλών κλπ). Τη στιγμή που γράφεται το παρόν άρθρο, η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Το δεδομένο ότι το ποσοστό των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των εισαγόμενων, δημιουργεί και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Το αν θα υπερβούν τα πλεονεκτήματα τα μειονεκτήματα θα εξαρτηθεί από την γενικότερη πορεία των εξελίξεων, ανάλογα με το ένα επαληθευτούν τα πιο απαισιόδοξα ή τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Αν υποθέσουμε ότι τα προβλήματα προμήθειας και παραγωγής παραμείνουν και η επίδρασή τους είναι ισοβαρής στο σύνολο των προϊόντων της αγοράς, επικρατούν τα πλεονεκτήματα:

  • Τα προϊόντα αυτά πλέον ανήκουν σε «οικογένειες» ιδιωτικών επωνυμιών. Κάποιες από αυτές ανταγωνίζονται στο θέμα της ποιότητας και της ελληνικότητας, αλλά οι περισσότερες στο θέμα τιμής, αποτελώντας μία φθηνότερη εναλλακτική για τον καταναλωτή, όπως αναγνωρίζεται και από τον ίδιο στην παραπάνω καταγραφή. Δεδομένης της αναμενόμενης μέσης μείωσης εισοδήματος, τα PL αναμένεται να γίνουν πιο ελκυστικά στον καταναλωτή.
  • Επειδή ακριβώς είναι φθηνότερα, αναμένεται να επηρεαστούν μεσοσταθμικά λιγότερο από την αύξηση του ΦΠΑ και να ανοίξει η ψαλίδα τιμής με τα επώνυμα. Για παράδειγμα, αν ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας έχει 0,6 ευρώ και ένα επώνυμο 1 ευρώ, με την αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 23% η τιμή τους θα αυξηθεί στο 0,653 ευρώ και το 1,088 αντίστοιχα, ενώ η διαφορά τους θα διαμορφωθεί από 0,40 ευρώ σε 0,435 ευρώ.
  • Τέλος, από τη φύση τους τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αναπτύσσονται προσπαθώντας να καλύψουν τις πιο βασικές κατηγορίες, ώστε να επιτύχουν μεγάλη απήχηση και πωλήσεις. Ως εκ τούτου, αφορούν σε βασικά προϊόντα, τα οποία αναμένεται τους επόμενους μήνες να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στο καλάθι των καταναλωτών, καθώς θα επιστρέψουν στη λογική «αγοράζω μόνο τα απαραίτητα» και «κρατάω τα ευρώ μου μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση».

Ήδη οι καταναλωτές στο supermarket run των τελευταίων ημερών αγόρασαν χωρίς διάκριση προϊόντα που βρήκαν στις βασικές κατηγορίες ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις είναι σημαντικές και είναι δεδομένο ότι θα επηρεάσουν απροσδόκητα σύντομα και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.