Οι Έλληνες καταναλωτές δηλώνουν πως θα ήθελαν να χρησιμοποιούν ακόμη περισσότερα συστήματα αυτόματης εξυπηρέτησης που να συνδέονται κυρίως με τις καθημερινές δραστηριότητες και υποχρεώσεις τους. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από έρευνα της Focus Bari, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας Printec.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, οι Έλληνες φαίνεται να χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτόματης εξυπηρέτησης (ΣΑΕ) σχεδόν καθημερινά, με τη συντριπτική πλειοψηφία (98%) να δηλώνουν χρήστες, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα οφέλη τους, κυρίως την ευκολία στη χρήση, την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και την άμεση και συνεχή πρόσβαση σε αυτά.

Καθολική χρήση
Όπως αποκάλυψε η έρευνα, τα συστήματα αυτοματοποίησης συναλλαγών έχουν επιτύχει μεγάλη διείσδυση στην ελληνική αγορά, καθώς το 98% των ερωτηθέντων δηλώνει πως τα έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά. Πιο συγκεκριμένα, και αναφορικά με το πού έχουν χρησιμοποιήσει τα ΣΑΕ, το 63% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα έχει χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ενώ το 36% δηλώνει πως είχε την ανάλογη εμπειρία μόνο στην Ελλάδα.

Συχνότητα χρήσης διαφορετικών συστημάτων
Η εξοικείωση με τα ΣΑΕ φαίνεται να συνδέεται κυρίως με τη χρήση ATM και, δευτερευόντως, με την αγοραπωλησία εισιτηρίων/καρτών ΜΜΜ και την εξόφληση λογαριασμών στις τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, και υπολογίζοντας τη μέση συχνότητα χρήσης με ανώτατο όριο το 5, η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω ΑΤΜ εμφανίζεται με μ.ο. 4,6, με την πλειοψηφία των χρηστών (74%) να ακολουθούν αυτή την πρακτική κάθε φορά, ενώ ακολουθούν η αγοραπωλησία εισιτηρίων/καρτών ΜΜΜ με μ.ο. 3,8 και η εξόφληση λογαριασμών στις τράπεζες με 3,2 μ.ο. αντίστοιχα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφαινόμενη τάση των χρηστών –όταν τους δίνεται η δυνατότητα– να δοκιμάζουν ΣΑΕ σε νέες υπηρεσίες, όπως ο έλεγχος τιμών προϊόντων σε σούπερ μάρκετ (42%), η αγορά αναψυκτικών (60%) αλλά και η λήψη πληροφοριών από info kiosks (29%). Σε γενικές γραμμές, ενώ τα «παραδοσιακά» ΣΑΕ (ΑΤΜ, αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων ή μηχανήματα εξόφλησης λογαριασμών σε καταστήματα τραπεζών) δείχνουν να είναι κομμάτι της ζωής μεγάλου μέρους του κοινού, η χρήση κάποιων από αυτά φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο και την ηλικία.

Οι άντρες χρησιμοποιούν περισσότερο από ό,τι οι γυναίκες τα info kiosks, τις υπηρεσίες check-in, καθώς και τους 24ωρους αυτόματους πωλητές στα πρατήρια βενζίνης. Μεγάλο ρόλο παίζει και η ηλικία. Η ηλικιακή ομάδα 35-44 δηλώνει πως χρησιμοποιεί συχνότερα τα ΣΑΕ για εξόφληση οφειλών σε τράπεζες και έλεγχο των τιμών σε σούπερ μάρκετ (όπου είναι διαθέσιμα). 

Οι δύο βασικότεροι λόγοι χρήσης είναι η εξοικονόμηση χρόνου (46%) και η δυνατότητα απεριόριστης πρόσβασης (42%) παντού και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Ακολουθούν ως γενικοί λόγοι η ευκολία στη χρήση (68%) αλλά και η ασφάλεια (14%).

Προοπτικές για ευρύτερη διάδοση στο μέλλον
Στο πλαίσιο των παραπάνω, είναι ξεκάθαρη η προοπτική ευρύτερης διάδοσης των ΣΑΕ στο μέλλον. Οι καταναλωτές δηλώνουν πως θα ήθελαν να χρησιμοποιούν περισσότερα ΣΑΕ, τα οποία να συνδέονται κυρίως με τις καθημερινές δραστηριότητές τους και υποχρεώσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού (63%) θα επιθυμούσε την αυτοματοποίηση των αγορών στα σούπερ μάρκετ, ενώ οι μισοί ερωτώμενοι θα ήθελαν να έχουν τη δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης πάγιων ή άλλων υποχρεώσεων, όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ και φόροι (51%) ή ακόμα και την πληρωμή προστίμων μέσω ΣΑΕ (44%).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στην ερώτηση αναφορικά με τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής, τα μετρητά έχουν το προβάδισμα (67%) σε σχέση με τις  κάρτες (29%), ενώ οι γυναίκες φαίνεται να προτιμούν να πληρώνουν τοις μετρητοίς (75%) συγκριτικά με τους άντρες (58%).